Pressmeddelanden

Borlänge Energi vann pris för Årets miljöinitiativ

2015-11-26 15:46 CET Borlänge Energi ​ Det var satsningen Fågelmyra on tour som tog hem priset för årets miljöinitiativ på årets Återvinningsgala. Galan arrangerades i Göteborg den 25 november, under kampanjveckan ”Europa minskar avfallet”.

Filborna Arena får Vattenpriset

2015-11-26 08:03 CET Grontmij Filborna Arena i Helsingborg tilldelas Vattenpriset för Sveriges bästa badvatten. Vattenpriset är ett nyinrättat pris som delas ut av Grontmij, och baseras både på vattenprovet och inskickad motivering.

2015-11-25 15:11 CET Borlänge Energi I den senaste Nils Holgersson-rapporten, som ges ut för tjugonde året, kan Borlänge Energi stolt placera Borlänge på inte mindre än två prestigefyllda andra platser.

”Nu har vi bättre kapacitet att klara skyfallen” – S:t Eriks fördröjningsmagasin hjälper Umeå att undvika översvämningar

2015-11-25 11:23 CET S:t Eriks Vid stora skyfall blir kommunernas VA-system ofta översvämmade. De kan helt enkelt inte svälja så stora mängder vatten på kort tid. En lösning är därför att använda fördröjningsmagasin – en slags mellanstation för regnvattnet innan det når det kommunala VA-systemet.

​​Papperslösa får låna på Värmdös bibliotek

2015-11-25 10:00 CET Värmdö kommun Flyktingar och papperslösa i Värmdö kommer att få tillgång till bibliotekens tjänster. - Biblioteken är viktiga i ett integrationsperspektiv. De är fungerande mötesplatser där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt och skaffa sig kunskaper om det svenska samhället, säger Ann-Helen Johnsson, verksamhetsansvarig för Värmdö bibliotek.

Resultat från Skolinspektionens tillsyn

2015-11-25 08:15 CET Värmdö kommun Samtliga verksamheter i Värmdö som Skolinspektionen inspekterat har lämnats utan anmärkning gällande undervisning och lärande samt bedömning och betygssättning. Förskolorna uppfyller kraven inom de bedömningsområden som granskats och bedriver i huvudsak en verksamhet som följer de nationella målen. Däremot påpekar Skolinspektionen att det finns en avsaknad av systematisk analys på huvudmannanivå.

Inget vatten i delar av Påarp på lördag 28/11

2015-11-25 08:00 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp I samband med ett VA-arbete på Glebers väg i Påarp kommer ett trettiotal kunder på närliggande adresser att vara utan vatten på lördag mellan kl 08:00-16:00.

VA SYD öppnar ReTuren - Malmös första kvartersnära återbrukscentral

2015-11-24 13:00 CET VA SYD ReTuren öppnar på mötesplatsen Lindgården på Lindängen. Här kan de boende i området lämna sitt farliga avfall, återbruka och delta i kreativa aktiviteter.

Nya Emotron FlowDrive sparar energi och minskar underhållsbehovet inom avloppsvattenhantering

2015-11-24 08:00 CET CG Drives & Automation Sweden AB CG Drives & Automation presenterar nya Emotron FlowDrive – en komplett & självlärande frekvensomriktare avsedd för avloppsvattenhantering och kompatibel med de mest förekommande pumparna inom branschen. Kärnan i den nya frekvensomriktaren är den automatiska nivåregleringen som ger avsevärda energibesparingar, minimerar underhållsbehovet och gör det möjligt att övervaka processen i realtid.

Vinnova bidrar med fyra miljoner till ny testbädd inom vatten och avfall i Helsingborg

2015-11-24 08:00 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Vinnova har beviljat närmare fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.