Pressmeddelanden

ABUS introducerar radiostyrning ABURemote.

2015-09-03 10:40 CEST ABUS Kransystem AB ABUS introducerar radiostyrning ABURemote. Knappsändaren har en modern ergonomisk design som är användarvänlig för handen. ABURemote används med standardbatterier vilket ökar flexibiliteten för er, då inga dyra specialbatterier krävs.

Skiljeboskolan i Västerås utsedd till värd för regionfinal i nationell kranvattentävling

2015-09-03 08:58 CEST Mälarenergi AB En av regionfinalerna i den nationella kranvattentävlingen kommer att hållas i Västerås, närmare bestämt i Skiljeboskolans Aula den 22 september klockan 10.30 – 13.30.

Ateljéstöd till Värmdös konstnärer

2015-09-01 08:00 CEST Värmdö kommun Värmdö kommun har instiftat ett årligt ateljéstöd för konstnärer i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

2015-08-28 13:00 CEST Uppsala Vatten och Avfall I augusti och september sprider Uppsala Vatten återigen näring från renat avloppsvatten på åkermark runtomkring Uppsala. Genom spridningen återförs fosfor, kväve och andra viktiga mikronäringsämnen till jordbruket – och ett viktigt kretslopp sluts.

NSVA spolar huvudvattenledningar i Hyllinge

2015-08-28 08:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Spolning av huvudvattenledningar i Hyllinge kommer att ske vardagar kl 8-16. Vi startar tisdag 1/9. Totalt beräknas spolningen pågå under två veckor.

Värmdös unga i dialog om infrastruktur

2015-08-26 14:05 CEST Värmdö kommun Onsdagen den 19 augusti hölls en workshop med unga i Värmdö gällande Ingarökryssets framtid. - Barn och ungdomar ska få kunskap om och vara delaktig i beslut som rör dem, så säger FNs Barnkonvention och Värmdös inriktningsmål, säger Jenny Lönngren, ungdomssamordnare. Nästa workshop är den 22 september och då kommer även bland annat SLL trafikförvaltningen, Trafikverket och Keolis att delta.

2015-08-26 09:00 CEST Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg När man granskar taxorna för Vatten och Avlopp i Västra Götalands län finner man att de ligger något över genomsnittet i landet. Tanum har länets dyraste taxa och Lidköping den billigaste. Skövde ligger fortfarande en bra bit under medel men har haft den kraftigaste prisökningen.

Grundfos säkerställer hållbar VA utveckling i Gävle

2015-08-26 09:00 CEST Grundfos AB Grundfos har på totalentreprenad levererat 8 pumpstationer i betong, med tillhörande överbyggnad. Dessa huvudpumpstationer skall över ett stort område transportera det spillvatten som de enskilda avloppen levererar in. Förutom högt ställda krav på funktion fanns det här även speciella kultur- och miljökrav på de röda stugorna.

Skolinspektionen hjälper Värmdös skolor bli bättre

2015-08-25 10:27 CEST Värmdö kommun Under hösten kommer Skolinspektionen att genomföra inspektioner på utbildningsverksamhet inom Värmdö kommun. Den 25 augusti hålls ett uppstartsmöte med ansvariga politiker, förskolechefer, skolledare från kommunala och fristående skolor och Skolinspektionen inför höstens tillsyn av förskolor och skolor i Värmdö kommun. Tillsynen omfattar förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning.

NSVA spolar huvudvattenledningar i Svalövs kommun

2015-08-24 11:28 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun kommer att ske vardagar kl 8-16. Vi startar tisdag 1/9 i Svalöv och spolningen fortsätter sedan i Kågeröd, Tågarp, Billeberga och Teckomatorp för att avslutas i Norrvidinge. Totalt beräknas spolningen pågå under fem veckor.