Pressmeddelanden

2014-11-21 12:15 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har meddelat Tunstall AB att man inom 30 dagar ska ha genomfört total rättelse i sina leveranser enligt gällande ramavtal. Sker inte detta är avtalet hävt per den 17 december 2014. SKI har vidare meddelat Tunstall att de inte kommer i fråga vad gäller den förlängning av ramavtalet som påbörjas den 25 februari 2015.

Minska matsvinnet

2014-11-21 08:00 CET VA SYD Under vecka 48, den 24-28 november, delar VA SYD ut doggy bags på Malmö Centralstation till besökare och restauranger. Kampanjen "Ät upp maten" vill öka medvetenheten kring matsvinn och ändra inställningen till doggy bags.

Forskning på hög nivå för att rena vatten från läkemedelsrester

2014-11-20 14:17 CET Mälarenergi AB ​Läkemedel i vårt avloppsvatten kan bli ett problem i framtiden. Därför finansierar Mistrapharma ett forskningsprojekt som drivs av KTH för att ta reda på hur vi renar läkemedelsrester på ett så effektivt sätt som möjligt för en rimlig peng. Nu är den mobila reningsanläggningen på besök hos Mälarenergis avloppsreningsanläggning - Kungsängsverket i Västerås.

Ny HaV-studie: Fritidsfisket omsätter miljarder varje år

2014-11-20 09:50 CET Havs- och vattenmyndigheten Närmare 1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år och de lägger fem miljarder kronor på sin hobby. De viktigaste arterna är abborre, gädda, öring och makrill. Det visar en färsk enkätundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Det är första gången vi tar fram officiell statistik om fritidsfisket, säger Håkan Carlstrand.

Mälarenergi deltar i forskning om hållbara vattenlandskap

2014-11-18 13:00 CET Mälarenergi AB Projektet handlar om att studera det som kallas ”det mänskliga fotavtrycket i naturen” och försöka förstå i vilken grad vi förändrar våra landskap och vilka konsekvenser det får för olika arter, livsmiljöer och processer.

Kadmium nog att förstöra Nydalasjön, Trehörningen och Stöcksjön

2014-11-18 08:01 CET Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag ​I morgon är det Världstoalettdagen – vad spolar du ner? 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett – i Sverige har vi både toaletter och rent vatten men vi tar inte hand om vårt avloppssystem. Varje år hamnar 52 ton skräp och stora mängder kemikalier i Umeås avlopp, bland annat 2,5 kg kadmium – som skulle vara nog för att förstöra Nydalasjön, Trehörningen och Stöcksjön!

Världstoalettdagen 19 november - gilla vår toalett lite extra

2014-11-18 08:00 CET VA SYD Den 19 november är det Världstoalettdagen – ett initiativ från FN för att belysa att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett. Vi uppmärksammar dagen med att gilla vår toalett lite extra!

Kadmium nog att förstöra hela Hjälmaren

2014-11-18 08:00 CET Svenskt Vatten AB I morgon är det Världstoalettdagen – vad spolar du ner? 2,5 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till toalett – i Sverige har vi både toaletter och rent vatten men vi tar inte hand om vårt avloppssystem. Varje år hamnar 7 000 ton skräp* och omfattande mängder kemikalier i vårt avlopp, bland annat 220 kg kadmium - vilket skulle vara tillräckligt mycket för att förstöra hela Hjälmaren.

I morgon är det Världstoalettdagen – vad spolar du ner?

2014-11-18 08:00 CET Stockholm Vatten Det är lätt att göra rätt. Men ändå spolas över 1 500 ton skräp ner i avloppet varje år i Stockholm. Lägg sedan till den stora mängd kemikalier som felaktigt hälls ut i vasken. Det är till exempel fortfarande många som tror att rester av vattenbaserad färg kan hällas ut i avloppet.

Skitgalleri på SF bio i Umeå 21-22 nov

2014-11-17 14:12 CET Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Tre konstnärer, nio konstverk, ett stort miljöproblem. Vi spolar varje år ner 52 000 kg skräp i Umeås toaletter och dessutom hamnar stora mängder kemikalier i avloppet, vilket skadar vår miljö och vårt vatten. Med hjälp av konst uppmärksammas detta i SF:s biofoajé till helgen.