Pressmeddelanden

2015-05-25 15:45 CEST Umeå universitet Kemisten Venkata Prabhakar Soudham har testat olika växter och visar att bark är en typ av växtmaterial som lättare än andra kan omvandlas till biobränslet etanol. Dessutom har han utvecklat metoder för att övervinna hinder vid omvandlingsprocessen. Ventaka försvarar sin avhandling den 28 maj vid Umeå universitet.

Sidoström från massatillverkning kan ge klirr i kassan för industrin

2015-05-25 11:27 CEST Umeå universitet Sidoströmmar i pappers- och massatillverkning består i huvudsak av terpentin – sådant som vi tvättar färgpenslar med – och har olika sammansättning beroende på vilket träslag och vilken process som använts. Här finns det pengar att tjäna, tror forskare på Bio4Energy vid Umeå universitet, som ser möjligheter att producera långt mer högvärdiga produkter av terpentinet än vad som görs i dag.

EU-rätten utmanar den svenska välfärdsmodellen

2015-05-25 11:15 CEST Stockholms universitet Den svenska välfärdsmodellen och idén om att solidariteten är begränsad till de egna medborgarna utmanas av den gränsöverskridande EU-rätten, det visar en ny avhandling i juridik från Stockholms universitet. – Svenska politiker har stuckit huvudet i sanden genom att inte anpassa nationell lagstiftning till den dynamiska EU-rättens utveckling, säger Jaan Paju doktorand, Stockholms universitet.

​Markörer i blodet förvarnar om ledgångsreumatism

2015-05-25 10:39 CEST Umeå universitet Antikroppar i blodet kan förvarna om ledgångsreumatism flera år före insjuknandet, men också ge information om vilket förlopp sjukdomen kommer att få och ge ledtrådar till hur sjukdomen uppkommer. Det visar Mikael Brink i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 29 maj.

​Fernströmpris för membranmodellering

2015-05-25 10:12 CEST Umeå universitet Richard Lundmark tilldelas 2015 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Sommaren 2015 på Discovery Channel

2015-05-25 10:04 CEST Discovery Channel Årets Shark Week bjuder på många nära haj-möten och startar 9 augusti. Redan under inspelningen träffade hajfilmaren Dave Riggs en vithajshona på nära håll. I mitten av juli får vi följa skådespelaren Idris Elba när han lär sig allt om racing.

2015-05-25 10:00 CEST Janssen Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade 21 maj att ZYTIGA®(abirateronacetat, Janssen) ska ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet gäller användning av ZYTIGA® för metastaserad kastrationsresistent prostatacancer såväl före som efter kemoterapi.

Umeåforskare ny ledamot i Sveriges unga akademi

2015-05-25 08:00 CEST Umeå universitet Virginia Langum, docent, institutionen för språkstudier, Umeå universitet, har valts in i Sveriges unga akademi för perioden 2015–2020.

Så kan textsamtal bli stöd för lärandet

2015-05-25 07:12 CEST Stockholms universitet Att samtala kring texter kan fungera lässtöttande. Men det kräver förberedelser, noggrann planering och tydlig struktur. En ny avhandling i språkdidaktik från Stockholms universitet belyser möjligheter och begränsningar i arbetet med textsamtal på gymnasiet.

Pressinbjudan: Studenter visar 150 kreativa examensprojekt under Utexpo

2015-05-22 08:00 CEST Högskolan i Halmstad En app för strokedrabbade, ett bokningssystem för elbilsladdare och en självbalanserande enhjuling. Det är några exempel på vad som visas under Utexpo, Högskolans årliga stora examensmässa, den 29–30 maj.