Pressmeddelanden

2014-09-30 13:20 CEST Uppsala universitet Riskkommunikation måste nå ut. Men den måste också ha etisk legitimitet. Det kan handla om katastrofer, som kärnkraftsolyckor, men det handlar också om risker som ligger närmare oss: samhällsinformation om vaccineringen mot svininfluensa eller amningsinformation till nyförlösta kvinnor. Den 7 oktober håller Sabine Roeser, professor vid TU Delft en öppen föreläsning på ämnet riskkommunikation.

2014-09-30 11:27 CEST Uppsala universitet SVT:s uppmärksammade Djävulsdansen placerar just nu med¬beroende i fokus för ett nationellt samtal. Tisdagen den 7 oktober samlar U-FOLD vid Uppsala universitet programledare, beslutsfattaren, forskare och andra berörda till ett seminarium om medberoende.

2014-09-30 11:17 CEST Stockholms universitet Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 som arbetat i Arktiska oceanen går nu iland efter cirka 100 dagar till sjöss. Isbrytaren Oden beräknas ankomma Tromsö runt fredag/lördag den 3/4 oktober, beroende på väder och vind. Sedan väntar ett intensivt arbete med att utvärdera alla data.

Nano-ingenjörskonst förbättrar laddningstransport med löfte om effektivare framtida solceller

2014-09-30 09:51 CEST Umeå universitet Solceller baserade på halvledande kompositmaterial av plast och kolnanorör spås bli nästa generations solceller. Fysiker vid Umeå universitet har upptäckt att man kan minska antalet kolnanorör i nanostrukturerna upp till 100 gånger med bibehållen exceptionell förmåga att transportera laddning i en enhet. Deras resultat publiceras som förstasidesnyhet i tidskriften Nanoscale.

Fjärrövervakning med radiologgers i tryckkompenserade kapslingar

2014-09-30 08:38 CEST Intab Interface-Teknik AB Fjärrövervaka i tuffa miljöer med trådlösa radiologgers i robust hammodkapsling. Intab Wireless System har ett stort utbud av radiologgers som avläses via internet eller nätverk.

Det händer på Nobelmuseet 21-26 oktober

2014-09-30 07:30 CEST Nobelmuseet AB Nobelmuseet uppmärksammar Alfred Nobels födelsedag tisdag den 21 oktober med fri entré hela dagen och föredraget "Vem älskade Alfred Nobel?"

Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande

2014-09-30 07:02 CEST Stockholms universitet Den tryckta boken är inte längre den dominerande källan till kunskap i skolan. Användandet av digitala resurser, som datorer, omförhandlar synen på lärande och kunskap i klassrummet. Det visar en avhandling från Stockholms universitet.

2014-09-29 13:25 CEST Uppsala universitet Idag antas ofta religiositeten i Sverige vara radikalt annorlunda än för 100 år sedan. Men en ny avhandling från Uppsala universitet visar att så inte är fallet. Tvärt om har svenskarnas religiositet varit sig väldigt lik under lång tid – trots att samhället genomgått stora förändringar.

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet påverkar kvinnors livskvalitet

2014-09-29 09:51 CEST Umeå universitet Insatser som stödjer och förstärker individens tilltro till sin egen förmåga kan vara viktiga för att behandlingen av handikappande smärtor och funktionsstörningar i käksystemet ska bli framgångsrik. Det konstaterar Christina Storm Mienna i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet.

2014-09-28 13:00 CEST Janssen 49 månaders uppföljning visar att ZYTIGA® (abirateronacetat) plus prednison/prednisolon ger en statistiskt signifikant förlängning av den totala överlevnaden hos män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer ej tidigare behandlade med kemoterapi.