Dokument

PROFIBUS Tester 5

2014-10-20 10:55 CEST Malthe Winje Automation AB För att kontrollera kabeldragningen innan den tas i drift alt. (någon annan har dragit kabeln) Felsökning på befintlig anläggning Presentera en statusrapport på nätet och åtgärdsförslag Hitta felen innan nätet går ned Felsöka på ett nät som inte fungerar optimalt

Underhållsfri fasadpanel i träkomposit för miljöhus är en bra lösning

2014-10-16 09:50 CEST Scandinavian Plank För mer information kontakta: Jakob Rydinger VD på Scandinavian Plank AB Mobil +46 706 350149 Email info@scandinavianplank.se Mer information finns även på vår hemsida www.scandinavianplank.se

Svensk Djursjukvårds branschrapport 2014

2014-10-16 09:18 CEST Svensk Djursjukvård

Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index  - rapport med alla län

2014-10-10 06:00 CEST Mind Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige. Halland och Jönköping kommer på andra och tredje plats. För andra året har föreningen Mind tagit fram Mind-index över den psykiska hälsan. Samtliga 21 län är rangordnade och vi presenterar trenden över tid, samt korrelationer mellan indexet och andra variabler såsom arbetslöshet och alkoholkonsumtion.

Ny rapport: ”Utveckling av stadsdelscenturm – vad vet vi och hur ser den svenska stadsdelsmarknaden ut?”

2014-10-09 15:35 CEST WSP I takt med att städerna växer blir alltfler stadsdelscentrum mer intressanta att bosätta sig i. Det finns ett ökat intresse från både investerare och offentliga aktörer. Därmed förbättras förutsättningarna för att rusta upp de eftersatta stadsdelscentrumen. Men för att få igång förändringsprocessen måste många involveras. Det visar en ny rapport från WSP som presenterades idag.

Rapport Ingenjörsbarometern 2014

2014-10-08 10:00 CEST Talentum Sverige Här presenteras Sveriges främsta arbetgivare enligt 12000 ingenjörer.

Intelligence Quarterly 4Q2014 - från SAS Institute

2014-10-07 13:03 CEST SAS Institute I sista kvartalets utgåva av Intelligence Quarterly är temat globalt medborgarskap; Hur analys gör oss säkrare och friskare. Flera aktuella och intressanta kundberättelser, där även Sverige och Norden finns representerade.

Inbjudan och program: Upphandling av gasfordon - så gör man!

2014-10-07 09:06 CEST BioFuel Region

PROFIBUS Tester4

2014-09-29 13:45 CEST Malthe Winje Automation AB PROFIBUS Tester 4 är ett unikt kraftfullt diagnosverktyg som gör omfattande tester av PROFIBUS segment under drift.

Interaktivt Tryck - En undersökning om dagens utbud av interaktivt tryck samt kundnyttan av detta

2014-09-25 10:00 CEST Grafiska Företagen Av undersökningarna framkom att det finns stor utvecklingspotential inom interaktivt tryck och en fördel med att använda interaktivt tryck i dagsläget är den image man får genom att ligga i framkant. Samt för att lyckas med ny teknik exempelvis Augmented Reality krävs det tydliga, enkla och informativa instruktioner tills allmänheten vet hur man använder denna form av interaktivt tryck.