Dokument

PROFIBUS Tester4

2014-09-29 13:45 CEST Malthe Winje Automation AB PROFIBUS Tester 4 är ett unikt kraftfullt diagnosverktyg som gör omfattande tester av PROFIBUS segment under drift.

Interaktivt Tryck - En undersökning om dagens utbud av interaktivt tryck samt kundnyttan av detta

2014-09-25 10:00 CEST Grafiska Företagen Av undersökningarna framkom att det finns stor utvecklingspotential inom interaktivt tryck och en fördel med att använda interaktivt tryck i dagsläget är den image man får genom att ligga i framkant. Samt för att lyckas med ny teknik exempelvis Augmented Reality krävs det tydliga, enkla och informativa instruktioner tills allmänheten vet hur man använder denna form av interaktivt tryck.

En av landets första food hackathons på Krinova i Kristianstad 26 - 28 september

2014-09-22 10:38 CEST Krinova Incubator & Science Park Har du en idé som kan göra skillnad för hur vi äter, producerar, transporterar, slänger eller upplever mat?Anmäl dig till Hack för maten www.foodhackathon.se

Glöm fakturapärmen, skanna fakturorna med SWINX ScanLev

2014-09-22 09:55 CEST SWINX AB SWINX ScanLev förbättrar och förenklar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna, registrera och distribuera fakturan elektroniskt. Efter attest (via dator, internet, mail eller mobil) för man över och kan klicka fram fakturan i affärssystemet. Därefter behöver man aldrig leta i pärmar - fakturorna finns i SWINX ScanLev:s elektroniska arkiv!

SWINX Tid, projekthantering till din tjänst!

2014-09-22 09:44 CEST SWINX AB I SWINX Tid lägger man upp projekt, medarbetare och deras arbete i form av aktiviteter, samt kunder. Personalen matar in tider, utlägg och resor samt för dagboksanteckningar på projekten. Inskannade fakturor från SWINX ScanLev importeras till projekten. Fakturan exporteras till Visma. Projektledaren kan följa allt som sker på projekten, oftast via de grafer som visas på varje projekt.

Cresto undersöker kompetensnivån vid höghöjdsarbeten (2014)

2014-09-16 16:22 CEST Klätterservice i Norden AB Undersökningen visar att utbildningsnivån gällande vad som krävs vid höghöjdsarbeten är låg.

Program - LivsRum 17 september

2014-09-15 15:16 CEST AkzoNobel Onsdagen den 17 september samlas över 75 arkitekter och samhällsplanerare till ett seminarium på Nederländska ambassaden i Stockholm. Tillsammans ska de möta utmaningar kring urbaniseringsvågen och bostadsbristen. LivsRum är ett svensk-nederländskt initiativ att utveckla bostadsarkitekturen i Sverige.

2014-09-13 15:10 CEST STIK - Stockholms Innovatörskrets I ljuset av Reforminstitutets rapport där innovationers ursprung fastställs huvudsakligen komma från uppfinnare och innovatörer, behöver Sverige reformera hur man investerar för innovativ tillväxt. 99% går idag till forskare mot endast 1% som avsätts för innovatörer. Artikeln är skriven av Stefan Fölster, Örjan Strandberg och Christian Sandström.

Från Ax till Limpa - Om helheten och hur allt hänger ihop

2014-09-12 07:46 CEST Runius Design Företag, entreprenörer och innovatörer ser varje dag nya behov och möjligheter. Det finns fullt med idéer där ute som bara väntar på att få realiseras och bli en kommersiell succé. Jag driver företaget Runius Design, är produktdesigner och har skrivit artikelserien Från Ax till Limpa i sex delar om processen från idé till kommersiell produkt.

Män och självmord - vad betyder mansnormen?

2014-09-09 04:00 CEST Mind Män står för 70 % av alla självmord. Trots männens överrepresentation saknas det ett genusperspektiv på självmordsfrågan. Forskningen använder genus som en beskrivande faktor snarare än som orsak till suicidalt beteende. I denna rapport granskas maskulinitet och självmord av flera ledande psykiatriker, mansforskare och suicidforskare, bland annat Lars Jalmert, Wolfgang Rutz och Lars Jacobsson.