Dokument

PDF-inbjudan seminarium "Urbanisering - risker och hållbara möjligheter"

2014-10-24 11:38 CEST Stockholm International Water Institute (SIWI) Inbjudan till Swedish Water House frukostseminarium "Urbanisering - risker och hållbara möjligheter"

Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014

2014-10-24 09:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency I höstens första nummer av Information från Läkemedelsverket publiceras den uppdaterade behandlingsrekommendationen om att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel. I numret presenterar sig också Läkemedelsverkets nya generaldirektör Catarina Andersson Forsman.

En stark välfärdsstat mildrar finanskrisens effekter

2014-10-23 11:06 CEST Stockholms universitet Det finns ett generellt samband mellan ökad arbetslöshet och självmord bland män. Men ju lägre ersättningsnivå vid arbetslöshet i ett land, desto starkare samband. Det visar en jämförande studie, som omfattar trettio länder, om finanskrisens effekter på arbetslöshet och självmord. Studien publiceras idag on-line i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health.

MCL Faktablad

2014-10-22 12:45 CEST Janssen MCL påverkar lymfsystemet och är en aggressiv form av blodcancer som drabbar B-celler, en typ av vita blodkroppar (lymfocyter). MCL beror på en malign förändring av en B-lymfocyt lokaliserad i den yttre kanten av lymfkörteln, den så kallade mantelzonen.

KLL-SLL Faktablad

2014-10-22 12:45 CEST Janssen KLL/SLL är en långsamt växande blodcancer som utgår från B-celler, en typ av vita blodkroppar (lymfocyter). SLL är besläktat med KLL, men medan KLL-celler påträffas i både det lymfatiska systemet och blodet, är SLL begränsat till lymfkörtlarna.

Financing future jobs

2014-10-21 09:31 CEST Ratio I rapporten Financing future jobs från Ratio visas att hela 88 procent av de företag som startades 2006-2013 förlitar sig på egna medel. Resultaten visar också att banklån är förknippade med en mängd restriktioner. Av de företag som beviljats banklån har hela 69 procent behövt gå i personlig borgen. Vidare har hela 75 procent tagit tillfällig anställning för att finansiera sitt bolag.

Handlingsplan för life science

2014-10-21 08:05 CEST SwedenBIO 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar organisationerna den samlade svenska life science-sektorn, från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

PROFIBUS Tester 5

2014-10-20 10:55 CEST Malthe Winje Automation AB För att kontrollera kabeldragningen innan den tas i drift alt. (någon annan har dragit kabeln) Felsökning på befintlig anläggning Presentera en statusrapport på nätet och åtgärdsförslag Hitta felen innan nätet går ned Felsöka på ett nät som inte fungerar optimalt

Underhållsfri fasadpanel i träkomposit för miljöhus är en bra lösning

2014-10-16 09:50 CEST Scandinavian Plank För mer information kontakta: Jakob Rydinger VD på Scandinavian Plank AB Mobil +46 706 350149 Email info@scandinavianplank.se Mer information finns även på vår hemsida www.scandinavianplank.se

Svensk Djursjukvårds branschrapport 2014

2014-10-16 09:18 CEST Svensk Djursjukvård