Dokument

Från lärlingsutbildning till yrkescollege

2015-04-17 09:00 CEST Ratio Teknikcollege är en bättre modell för yrkesutbildning än lärlingsutbildning, konstaterar professor Jonas Olofsson i en ny studie från Ratio. Teknikcollege bygger på den svenska arbetsmarknadsmodellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och växer fram underifrån med enskilda skolor och företag, vilket både säkrar kompetensbehoven och kvalifikationskraven.

Programbok för Kungl. Musikhögskolans festival ljudOljud 14-22 april 2015

2015-04-14 11:13 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Programbok för Kungl. Musikhögskolans festival ljudOljud 14-22 april 2015

Fakta om livmoderhalscancer

2015-04-14 09:51 CEST Roche AB Cirka 450 kvinnor i Sverige får årligen diagnosen livmoderhalscancer och av dessa avlider runt 150 inom fem år på grund av sjukdomen. Livmoderhalscancer är en cancertyp som drabbar personer i relativt unga år jämfört med de flesta andra cancerformer. Medelåldern för insjuknande är cirka 55 år, och en fjärdedel av dem som drabbas är yngre än 40 år.

Överspännings och transienetskydd SEC från Phoenix Contact AB

2015-04-14 09:20 CEST Phoenix Contact AB Sammanfattning av produktutbudet SEC Safe Energy Control Technology från Phoenix Contact AB. För mer info se : www.phoenixcontact.se

Inbjudan till vår medlemskonferens: FOSSILFRITT NORRLAND

2015-04-13 14:23 CEST BioFuel Region Inbjudan och program för vår årliga medlemskonferens FOSSILFRITT NORRLAND.

Kvalitetssäkrare och testare inom IT

2015-04-13 12:45 CEST System Verification YH-utbildning som arrangeras av Teknikhögskolan, som är en del av Plushögskolan, i samarbete med System Verification.

Översikt av säkerhetsreläer från Phoenix Contact AB

2015-04-13 09:20 CEST Phoenix Contact AB för mer info: se www.phoenixcontact.se

Program byggnadsvårdsdag

2015-04-13 05:42 CEST Falu Gruva

2015-04-10 12:57 CEST Universitetssjukhuset Örebro

Information från Läkemedelsverket nr 2 2015

2015-04-10 08:20 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nr 2 av Information från Läkemedelsverket innehåller ett kunskapsdokument om sömnstörningar hos barn, ett prioriterat område inom Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning”.