Dokument

Inbjudan Idéverkstad: Smarta lösningar, hållbara samhällen 2017

Inbjudan Idéverkstad: Smarta lösningar, hållbara samhällen 2017

2017-02-20 21:54 CET

Skellefteå Kraft och Skellefteå Science City kraftsamlar tillsammans med en rad spännan...

Faktablad - Tecentriq (atezolizumab) som behandling vid icke-småcellig lungcancer

Faktablad - Tecentriq (atezolizumab) som behandling vid icke-småcellig lungcancer

2017-02-20 12:21 CET

Syftet med immunterapi vid cancer är att stärka och förbättra immunförsvarets möjlighet...

Faktablad - Tecentriq (atezolizumab) som behandling vid blåscancer

Faktablad - Tecentriq (atezolizumab) som behandling vid blåscancer

2017-02-20 12:18 CET

Syftet med immunterapi vid cancer är att stärka och förbättra immunförsvarets möjlighet...

Faktablad - Hjärnmetastaser vid lungcancer

Faktablad - Hjärnmetastaser vid lungcancer

2017-02-20 12:10 CET

Många cancerformer sprider sig även till hjärnan och bildar metastaser. Lungcancer är d...

Faktablad -  Alecensa (alectinib)

Faktablad - Alecensa (alectinib)

2017-02-20 12:10 CET

Ungefär 5 procent (cirka 70–80 patienter per år i Sverige) av patienterna som drabbas a...

Faktablad - Urinblåsecancer

Faktablad - Urinblåsecancer

2017-02-20 12:09 CET

Nära 2 800 personer i Sverige drabbas varje år av cancer i urinblåsa, urinrör, urinleda...

Faktablad - Tester för behandling vid icke-småcellig lungcancer

Faktablad - Tester för behandling vid icke-småcellig lungcancer

2017-02-20 12:08 CET

Lungcancer är inte en och samma sjukdom utan tumörerna bär på specifika genetiska avvik...

Faktablad - Behandlling av Urinblåsecancer.pdf

Faktablad - Behandlling av Urinblåsecancer.pdf

2017-02-20 12:08 CET

Behandling av cancer i urinblåsan kan bestå av ett enklare kirurgiskt ingrepp under lok...