Dokument

Inbjudan: Medlemskonferens och årsstämma

2015-03-31 14:52 CEST BioFuel Region Den 7-8 maj 2015 bjuder vi in till vår årliga medlemskonferens på temat "Fossilfritt Norrland" och vi kommer även att hålla BioFuel Regions årsstämma i samband med konferensen. Här är ett preliminärt program, vi reserverar oss för vissa ändringar.

Kompan kampanj

2015-03-30 13:40 CEST KOMPAN Barnland AB

Fakta om lymfom och KLL

2015-03-30 13:00 CEST Roche AB Leukemi och lymfom utvecklas, precis som för andra cancerformer, när vissa specifika celler i kroppen börja växa till och föröka sig utan kontroll. De canceromvandlade cellerna kan dela sig okontrollerat eller lever längre än de ska. Det leder till ett det ansamlas ett alldeles för stort antal av dessa celler någonstans i kroppen.

SP testrapport bekräftar att vissa bränsledunkar släpper ut alldeles för mycket ångor!

2015-03-30 10:00 CEST Målmarks International AB Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) visar att det finns en stor skillnad i kvalitet mellan bränsledunkar som säljs i Sverige hos stora detaljister. Visa av dessa dunkar innebär stora risker för brand samt olyckor för allmänheten.

2015-03-30 10:00 CEST Målmarks International AB Kalkylen gör en jämförelse mellan den befintliga lagstiftningen betraktade kolväteutsläpp mellan bränsledunkar (ADR-S) och personbilar (Euro 2005). Siffrorna i kalkylen baseras på SP testrapport nr 3P07073. Filen visar att det finns bränsledunkar som säljs hos stora aktörer inom Sverige som har alldeles för högt utsläpp som kan jämföras med utsläppet av 5 personbilar per år.

Flygplatssäkerhet

2015-03-30 09:30 CEST Gunnebo Nordic AB Säkerhetslösningar för flygplatser.

Produktblad BoardSec & PreSec

2015-03-30 09:30 CEST Gunnebo Nordic AB

Fakta om Basalcellscancer

2015-03-27 11:00 CET Roche AB Basalcellscancer som även brukar kallas basaliom, är den vanligaste formen av hudcancer i Europa, Australien och USA. I Sverige diagnosticeras varje år närmare 40 000 personer med den här tumörtypen. Tumören utvecklas i det understa lagret av överhuden, det så kallade basalcellslagret, där basalcellerna bildas.

PULS & TRÄNING "SPINN 4 AUTISM" den 28/3 i Hägersten

2015-03-27 08:15 CET #C2C4AUTISM

Stötvågsutrustning, Storz Masterpuls Ultra

2015-03-24 12:16 CET Stefan Ahnén AB