Dokument

2015-05-29 09:13 CEST Medtronic Aortastenos är ett tillstånd där aortaklaffen förträngs vilket gör att blodet får det svårare att flöda från den vänstra kammaren ut i aorta.

Information från Läkemedelsverket nummer 3 2015

2015-05-29 09:04 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tidningen innehåller bland annat en rekommendation för läkemedelsbehandling vid astma. Du kan också läsa om biverkningsrapporteringen för human- och veterinärläkemedel 2014, Giftinformationscentralens rutin att med hjälp av foton snabbt identifiera giftig svamp samt ett monografipaket för ögonläkemedel vid diabetiskt makulaödem (DME).

Inbjudan till hälsoeventet den 1 juni i Båstad

2015-05-29 07:00 CEST Högskolan i Halmstad

Dagsprogram för hälsoeventet den 1 juni i Båstad

2015-05-29 07:00 CEST Högskolan i Halmstad

Nyheterna i SWINX ScanLev 2015 samt nya SWINX ScanLev Re:Flex

2015-05-28 14:27 CEST SWINX AB SWINX ScanLev 2015 är här. Nu kommer stöd för flera attestpersoner, koppling mot Visma AutoInvoice, möjlighet att godkänna på radnivå och att ställa in förvalda attesterare per projekt. Dessutom SWINX ScanLev Re:Flex, ett helt nytt responsivt, webgränssnitt för de som föredrar att attestera via web, mobil eller platta. Dessutom har två knappar blivit en då godkänna och attest slagits samman.

Diagram för omsättning och investeringar/kapital i UIC-bolag 2005-2014

2015-05-28 07:50 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC)

Samsung Undersökning Mobiltelefonen gör svenskar mer sociala

2015-05-27 16:30 CEST Samsung Electronics Nordic AB Hur påverkar mobiltelefonen våra relationer? Mer än 70 procent av svenskarna menar att telefonen gör dem mer sociala visar en färsk undersökning från Samsung.

Öppethus Hyllie Vattenpark

2015-05-27 15:00 CEST VA SYD

Philips Smärtundersökning 2015

2015-05-27 11:04 CEST Philips Philips Smärtundersökning 2015 Muskel-, led- och nervrelaterad smärta är en väldigt vanlig åkomma bland svenskarna. Trots att det finns en stor oro för biverkningar med smärtstillande läkemedel, är det ändå det absolut vanligaste sättet att lindra smärtan på.

Inbjudan till seminariet: Från pinnar till kvalitet – är förändrad styrning lösningen för psykiatrin?

2015-05-27 08:15 CEST Janssen Arrangörer är Janssen i samarbete med Dagens Medicin. Medverkand är bl.a Gabriel Wikström, (S), Sjukvårdsminister, Marcus Sandborg, patientrepresentant och Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting.