Dokument

Information från Läkemedelsverket # nr 2 # 2014

2014-04-16 09:41 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Nummer 2 av Information från Läkemedelsverket innehåller uppdaterade behandlingsrekommendationer för antikonception. Huvudfokus ligger på läkemedelsbaserade metoder och på metoder som kan kräva medicinska överväganden samt preventivmedelsval i olika åldrar och situationer. Detta nummer innehåller också artiklar om klassificering av djurhälsoprodukter och läkemedel från växtriket.

Plan trafikarbeten

2014-04-15 12:58 CEST Stockholms stad

Lista 2014

2014-04-15 12:58 CEST Stockholms stad

CVD - invitation

2014-04-15 11:15 CEST Low2High Vacuum AB

Slutrapport Ecoex

2014-04-15 08:59 CEST Business Region Göteborg Företagen inom miljöteknik i Västra Götalands län visar en mycket bra tillväxt. Under åren 2010–2012 ökade exporten i dessa företag med hela 64 procent och exporten var därmed lika stor som Stockholm och Skåne tillsammans. Det visar en färsk utvärdering gjord av Business Region Göteborg (BRG). Mycket tyder på att exportsatsningen Ecoex har bidragit till denna utveckling.

Fullmakt Årsstämma 2014

2014-04-15 08:45 CEST Enzymatica AB (publ)

Interoute bedriver enhetligt förhållningssätt till ICT leverans med en djup plattform integration

2014-04-11 12:24 CEST Interoute Interoute has added a new cloud node in Milan to create a pan-European public cloud that spans six geographically distributed locations – the other five cloud nodes are in Amsterdam, Berlin, Geneva, London and Paris. As part of its goal to create a global unified ICT delivery platform, the company is set to expand its cloud footprint beyond Europe.

Program till "Ska EU få bestämma hur, och till vad, skogen ska användas?"

2014-04-11 11:28 CEST BioFuel Region

Interoute utökar sin datacenter nätverk till Madrid

2014-04-11 11:11 CEST Interoute European network provider Interoute has 10 high-quality 'distributed datacenters' plus six Virtual Data Centres (that run its IaaS offering) and about 31 colocation datacenters in Europe. Madrid is the latest distributed datacenter, joining those in Amsterdam, Berlin, Geneva, Ghent, London, Munich, Paris, Stockholm and Zurich.

Tävlingsregler Samsung Galaxy S5 - Selfie

2014-04-11 09:12 CEST Samsung Electronics Nordic AB Fullständiga tävlingsregler och villkor för Samsung Galaxy S5 Selfie-tävling