Bilder

Dalhalla

Dalhalla

2017-12-10 18:26 CET

Dalhalla var annorlunda och fick uppmärksamhet i hela världen.

Per Frankelius

Per Frankelius

2017-12-10 18:26 CET

Per Frankelius är forskare vid Linköpings universitet.

Margareta Dellefors

Margareta Dellefors

2017-12-10 18:26 CET

Margareta Dellefors realiserade visionen om Dalhalla. Bilden från Dellefors 90-årsdag som firades på Kungliga Musikaliska Akademien 20 mars 2016.

Leopardunge nära mamma Soraya

Leopardunge nära mamma Soraya

2017-12-08 08:50 CET

Leopardunge ute i snön

Leopardunge ute i snön

2017-12-08 08:50 CET

Leopardunge

Leopardunge

2017-12-08 08:50 CET

Toxoplasma gondii, signalering

Toxoplasma gondii, signalering

2017-12-07 20:01 CET

Illustration av hur Toxoplasma gondii invaderar en värdcell genom cellmembranet. En signalkaskad aktiveras via klorid, GABA och calcium. Signalen leder till att den infekterade immuncellen börjar röra sig.

Infekterad immuncell

Infekterad immuncell

2017-12-07 20:01 CET

Dendritcell (grön), infekterad med Toxoplasma gondii (röd). Cellkärnan är färgad blå.