Bilder

Brunbjörn / brown bear

2014-12-18 20:10 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Photo: Kjell Isaksen

Varg / wolf

2014-12-18 20:10 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Photo: Miha Krofel.

Lodjur / lynx

2014-12-18 20:10 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Photo: Henrik Andrén/SLU

Vinter
Årets coolaste pryl, drönaren DJI Phantom 2 Vison +

2014-12-18 14:23 CET IDG Årets coolaste pryl 2014

Logo: Årets 100 Coolaste Prylar 2014

2014-12-18 14:23 CET IDG

Ingrid Lomfors ny överintendent

2014-12-18 14:03 CET Forum för levande historia Regeringen har i dag utsett Ingrid Lomfors till ny överintendent och chef för myndigheten Forum för levande historia. Ingrid Lomfors tillträder den 13 april 2015 och efterträder Eskil Franck som går i pension efter att ha innehaft uppdraget sedan 2007.

Hjärtpatient i ambulans

2014-12-18 14:01 CET Universitetssjukhuset Örebro Det är viktigt att ambulansen kommer snabbt så man kan defibrillera tidigt. Att vi är så snabba är en viktig förklaring till att många överlever, säger Thomas Kellerth.

Thomas Kellerth, överläkare på kardiologiska kliniken, USÖ

2014-12-18 13:57 CET Universitetssjukhuset Örebro

En ny sexårig ramöverenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten skrivs under. Foto:Mark Harris

2014-12-18 11:09 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Överst från vänster: Martin Melkersson, universitetsdirektör vid SLU, Magnus Appelberg, prefekt på inst. för akvatiska resurser vid SLU, Anna Jöborn, chef för kunskapsavd. vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Andreas Sundelöf, utredare vid HaV. Nedan från vänster: Lisa Sennernby Forsse, rektor för SLU, och Björn Risinger, generaldirektör för HaV. Foto: Mark Harris.