Bilder

Henrik Sällman

Henrik Sällman

2017-06-22 14:49 CEST

Henrik Sällman, Managing Director Sarajevo på System Verification. Ironman Kalmar.

Vijay Kumar. Fotograf: Lena M Fredriksson

Vijay Kumar. Fotograf: Lena M Fredriksson

2017-06-22 11:30 CEST

Vijay Kumar, doktor i textilt management.

Joacim Rocklöv, Umeå universitet

Joacim Rocklöv, Umeå universitet

2017-06-22 10:00 CEST

Dashboard prototyp

Dashboard prototyp

2017-06-22 10:00 CEST

Skärmklipp av prototyp av dashboard som hälsoorganisationer kan använda för att proaktivt möta hotet från kommande epidemier av myggburna virussjukdomar.

Gear S3 Spotify

Gear S3 Spotify

2017-06-21 16:40 CEST

Omslag

Omslag

2017-06-21 10:00 CEST

Plato. Grafik: DLR.

Plato. Grafik: DLR.

2017-06-21 08:42 CEST

Bygget av laddningsstationen

Bygget av laddningsstationen

2017-06-21 08:00 CEST

Linnea Hesslow och Ola Embréus, doktorander vid Chalmers institution för fysik

Linnea Hesslow och Ola Embréus, doktorander vid Chalmers institution för fysik

2017-06-21 08:00 CEST

Tillsammans med sin handledare, professor Tünde Fülöp på Chalmers institution för fysik, har Linnea Hesslow och Ola Embréus kunnat visa hur det går att bromsa skenande elektroner effektivt genom att tillföra så kallade tunga joner i form av gas eller pellets. Upptäckten tar oss ett steg närmare en fungerande fusionsreaktor.