Bilder

HSB brf Västersol Fräntorpsgatan

2015-01-23 15:22 CET HSB Göteborg

Diffusorn AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen

2015-01-23 15:12 CET ebm-papst AB

Diffusorn AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen

2015-01-23 15:12 CET ebm-papst AB

Diffusorn AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen

2015-01-23 15:11 CET ebm-papst AB Om ett större luftflöde efterfrågas kan det ökas med 9% vid oförändrad elförbrukning. Samtidigt kan störande ljud till omgivningen minskas med 4,9 dB(A).

Diffusorn AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen

2015-01-23 15:10 CET ebm-papst AB Om minskad energianvändning önskas vid oförändrat luftflöde kan elförbrukningen minskas med 27% samtidigt som ljudet minskas med 7,2 dB(A).

Diffusorn AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen

2015-01-23 15:07 CET ebm-papst AB Utloppsdiffusorn AxiTop kan användas både vid nyinstallation och vid renovering av en kylanläggning för att förbättra dess energieffektivitet eller öka flödet genom värmeväxlaren och samtidigt minska störande ljud till omgivningen.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH. Foto: Jens Lasthein

2015-01-23 09:16 CET KTH Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH. Foto: Jens Lasthein

Proteiner

2015-01-23 09:16 CET KTH Proteiner

Proteiner

2015-01-23 09:16 CET KTH Proteiner

Proteiner

2015-01-23 09:16 CET KTH Proteiner