Bilder

Honungsbi

2015-04-28 19:55 CEST Uppsala universitet Rekombination, eller genetisk överkorsning, sker när könsceller bildas. Då byter delar inom varje kromosompar plats med varandra. Rekombination spelar därför en viktig roll för uppkomsten av genetisk variation. Matthew Webster och Andreas Wallberg vid Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet, har undersökt processen hos en art som drivit den till sin spets, nämligen honungsbiet.

Gåvobevis Hav

2015-04-28 16:59 CEST Diabetesfonden Diabetesfondens gåvobevis "Hav" i samarbete med Agnes Florin.

Gåvobevis Öken

2015-04-28 16:57 CEST Diabetesfonden Diabetesfondens gåvobevis "Öken" i samarbete med Agnes Florin.

Dino-Doris

2015-04-28 16:42 CEST Naturhistoriska riksmuseet Träffa Dino-Doris hos oss och lär dig massor om dinosaurier och fossil! Utvalda dagar, se kalendariet för mer information. Bilden är fri i syfte att illustera Naturhistoriska riksmuseets verksamhet. Källa ska uppges.

Måns Möller är inne på 200 mila service

2015-04-28 15:29 CEST #C2C4AUTISM

dessert är gott

2015-04-28 15:29 CEST #C2C4AUTISM

Etapp 13 garmin

2015-04-28 15:28 CEST #C2C4AUTISM

ETAPP 13 karta

2015-04-28 15:28 CEST #C2C4AUTISM

Foto: Gustav Stenbeck

2015-04-28 11:18 CEST Nordic Choice Hotels

Foto: Vinnarna

2015-04-28 11:18 CEST Nordic Choice Hotels