Nyheter

Seminarium om nationalstatens framtid

2015-11-24 17:10 CET Institutet för Framtidsstudier Röster om nationalstatens bistra framtid har höjts i över hundra år, men än finns den kvar. Betyder det att den är flexibel nog för att anpassa sig till nya förutsättningar, eller är den snart en anakronism som dyker under av utmaningar som global kommunikation, ökade förflyttningar över gränserna och kulturell splittring? Den norska forskaren Thomas Hylland Eriksen erbjuder några möjliga svar.

Laser i handen hjälp för synskadade

2015-11-24 16:17 CET Luleå tekniska universitet Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett handhållet laserverktyg som hjälper synskadade att känna föremål upp till 50 meter framför sig och är ett komplement till den vita käppen.

Nu är det dags för PRV:s årliga julkalender!

2015-11-24 15:44 CET Patent- och registreringsverket, PRV Julen står för dörren och med den även PRV:s digitala julkalender – fullmatad med inspirerande klappar från immaterialrättens värld och de möjligheter som de kan innebära för innovatörer och företagare.

Teknisk dokumentation

2015-11-24 12:58 CET SEK Svensk Elstandard Den internationella kommittén för teknisk dokumentation möttes i Kista.

Så kan nordisk kompetens utmana världsmarknaden

2015-11-24 10:03 CET WSP Vilka utmaningar och möjligheter innebär det att länka samman de större nordiska städerna? Är det i linje med målsättningarna om social och miljömässig hållbarhet? Och, hur skulle infrastrukturen finansieras? Svaren är långtifrån lätta att ge. I en artikelserie från WSP utforskar vi möjligheterna till att skapa en integrerad nordisk storstad genom snabba kommunikationer med en nordisk stambana.

2015-11-24 09:30 CET Barncancerfonden Läxhjälpsföretaget Studybuddy har i flera år deltagit i Barncancerfondens promenadlopp Walk of Hope. Under hösten har ett pilotprojekt inletts med Barncancerfonden Västra, Södra och Stockholm-Gotland, där familjer som drabbats av cancer erbjuds gratis läxhjälp. Nu introducerar företaget även en runda upp-funktion för kunderna, och matchar dessutom sina kunders gåvor.

Viktig fläktfunktion när gammal mat omvandlas till biomassa

2015-11-24 07:42 CET ebm-papst AB Det schweiziska företaget Hybag AG har utvecklat en teknik som omvandlar gammal mat till biomassa. En fläkt från ebm-papst har en viktig funktion i processen.

2015-11-23 15:14 CET Barncancerfonden ​En plan för länets cancervård 2016-2019 har presenterats avStockholms läns landsting och för första gången innehåller den ett avsnitt om barn. Den nya cancerplanen gäller för 2016–2019 och ska ligga till grund för att utveckla cancervården. Förändringarna ska minska skillnader inom cancervården, minska väntetiderna, stärka bemanningen och stödja forskningen.

Det behövs ingen installationsguide!

2015-11-23 14:35 CET Charge Amps ​Ett av Charge Amps mål är att tillhandahålla produkter som inte bara är användarvänliga utan också enkla att installera. HALO WallboxTM är tillverkad av återvunnen aluminium för minsta möjliga miljöpåverkan och väger knappt 4 kg vilket gör att den är smidig att hantera.

2015-11-23 11:04 CET FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken.