Bilder

Siddhartha Khandelwal

Siddhartha Khandelwal

2018-05-18 08:54 CEST

Siddhartha Khandelwal föreslår en metod där en persons gång, och därmed också hälsotillstånd, kan mätas utanför kontrollerade labbmiljöer. Han disputerade den 14 mars, 2018.

Studenter utvecklar självflygande drönare

Studenter utvecklar självflygande drönare

2018-05-07 12:23 CEST

Sex ingenjörsstudenter från Högskolan i Halmstad har kvalificerat sig till finalen i en tävling för självflygande drönare. Under finalen, som avgörs i Arizona i USA den 15–17 maj 2018, ska studenternas egendesignade drönare lösa komplicerade uppgifter.

Gruppbild, ingenjörsstudenter utvecklar drönare

Gruppbild, ingenjörsstudenter utvecklar drönare

2018-05-07 12:23 CEST

Sex ingenjörsstudenter från Högskolan i Halmstad har kvalificerat sig till finalen i en tävling för självflygande drönare. Under finalen, som avgörs i Arizona i USA den 15–17 maj 2018, ska studenternas egendesignade drönare lösa komplicerade uppgifter.

John Lindgren

John Lindgren

2018-05-02 07:57 CEST

På sin fritid ägnar John Lindgren sig gärna åt att bygga och snickra. Han har skrivit en avhandling om vad som påverkar innovationers spridningsprocess i byggsektorn samt hur kunskapsintegration sker i processen. För att väva in ny kunskap byggsektorn är det viktigt att genomföra faktiska projekt, visar bland annat hans forskning visar. Fast, det är lättare med digitala lösningar än med trähusbygge, där det snarare blir så att man ”bygger skarpt” utan att ha jobbat i projekt först. –Dessutom kan exempelvis digitala 3D-modeller spara in många felbeslut och ge en bättre grund för att bygga det faktiska huset, säger John Lindgren. Bild: IDA FRIDVALL

Ubaid Ur Rehman

Ubaid Ur Rehman

2018-04-23 14:59 CEST

Ubaid Ur Rehman är doktorand vid Kyung Hee University i Sydkorea – ett av partneruniversiteten i Remind-projektet. I början av 2018 var han gästforskare vid Högskolan i Halmstad under tre månader.

Anita Sant’Anna

Anita Sant’Anna

2018-04-23 14:59 CEST

Anita Sant’Anna är universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Martin Cooney

Martin Cooney

2018-04-23 14:59 CEST

Martin Cooney forskar om sociala robotar vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

Claes Malmberg och Anders Urbas. Foto: JOACHIM BRINK

Claes Malmberg och Anders Urbas. Foto: JOACHIM BRINK

2018-04-13 11:03 CEST

Det finns också stor skillnad mellan socialgrupper. Hälsoproblematik slår snett i populationen, därför är strukturella lösningar viktiga. Det är väl dokumenterat att det faller ut mer jämlikt att jobba med exempelvis arbetsmiljöfrågor på samhällsnivå. ”Lägger man på individen att lösa allt, skjuter man problemen framför sig”, säger Claes Malmberg. Anders Urbas möter ganska ofta en märklig syn på politik. Han frågade en grupp högskolestudenter när de stötte på politik senast, och någon sa att de hade ”sett en debatt på TV”. ”Det tänker inte på att hur du kommer till ditt jobb eller din högskola, hur vi får bete oss mot varandra hemma – vi får exempelvis inte slå varandra – och att vi måste gå i grundskolan, påverkas av politiska beslut. Hela ditt liv är genomsyrat av politik!”

Forskarna

Forskarna

2018-04-13 11:03 CEST

Vi har i samhället blivit väldigt vana vid stort fokus på individen: ”Det är viktigt att förstå att individualiseringen har stora konsekvenser för hur vi ser på medborgarskap och demokrati. Genom att ständigt individualisera frågor avpolitiseras de”, säger Anders Urbas (till vänster) och Claes Malmberg (i mitten). I den nya studien samarbetar de med Tomas Nilson (till höger). Foto: JOACHIM BRINK