Bilder

Sofia Winternell

Sofia Winternell

2016-02-08 10:11 CET

Affärsutvecklare och säljansvarig för det förnybara drivmedlet ED95.

Marcus Larsson

Marcus Larsson

2016-02-04 12:58 CET

Marcus Larsson presenterar sin forskning om lastbilskommunikation vid ett licentiatseminarium den 5 feb 2016. Han doktorerar inom Embedded and Intelligent Systems Industrial Graduate School (EISIGS) på Högskolan i Halmstad. EISIGS är en företagsforskarskola där forskningen bedrivs både vid ett företag och vid Högskolan. Marcus Larsson är knuten till företaget Qamcom Research and Technology AB.

Åsa Sundelin.

Åsa Sundelin.

2016-01-15 06:52 CET

Skatter på drivmedel - infografik

Skatter på drivmedel - infografik

2016-01-11 15:50 CET

Veronica Brock

Veronica Brock

2015-12-18 12:21 CET

Ubåtshallen Marinmuseum

Ubåtshallen Marinmuseum

2015-12-17 13:56 CET

Foto: Morgan Karlsson

Lisa Hellman

Lisa Hellman

2015-12-14 07:00 CET

Canton Harbor and Factories with Foreign Flags, c. 1805

Canton Harbor and Factories with Foreign Flags, c. 1805

2015-12-14 07:00 CET

Bild som finns att hämta från MIT:s webbarkiv. Bilden är licensierade under Creative Commons, CC, och finns att hämta via länken nedan. På webbsidan finns beskrivning av motiv samt hur de får användas enligt CC: http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/rise_fall_canton_04/gallery_places/pages/cwC_1805_E78680_Flags.htm

Normkritiskt återhämtningsrum

Normkritiskt återhämtningsrum

2015-12-10 11:08 CET