Bilder

pm_klubban4

2015-06-26 11:26 CEST Uppsala universitet Klubbans biologiska station idag

PM_Klubban3

2015-06-26 11:15 CEST Uppsala universitet Studenterna år 1918 hade inga sjöstövlar utan fick kvala upp kjolar och byxben när de skulle studera organismerna i havsviken.

pm_klubban2

2015-06-26 11:14 CEST Uppsala universitet Bild från undervisning 1917. Det var primitiva förhållanden för de första studenterna.

PM_klubban1

2015-06-26 11:12 CEST Uppsala universitet Den färdiga stationen 1915. Den byggdes alldeles bredvid ett trankokeri. Förr i tiden kokades fisk och andra havsdjur för att utvinna tran, en olja som bland annat användes som lampolja och smörjmedel

guppies fotograf Paul Bentzen

2015-06-24 06:00 CEST Stockholms universitet

Satelliten THOR (Turbulence Heating ObserveR)

2015-06-17 09:38 CEST Institutet för rymdfysik THOR (Turbulence Heating ObserveR) är ett förslag till en första satellit som ska koncentrera sig på den grundläggande frågan om upphettning av plasma i rymden. Bild: IRF.

Anna Mikaelyan

2015-06-11 14:33 CEST Högskolan i Halmstad Anna Mikaelyan disputerade den 17 april vid Högskolan i Halmstad med avhandlingen "Compact orientation and frequency estimation with applications in biometrics – Biometrics on the orientation express". Huvudområdet i hennes forskning är matematiska metoder vid bildbearbetning inom biometri och forensik.

Anna Mikaelyan

2015-06-11 14:31 CEST Högskolan i Halmstad Anna Mikaelyan disputerade den 17 april 2015 vid Högskolan i Halmstad med avhandlingen "Compact orientation and frequency estimation with applications in biometrics – Biometrics on the orientation express". Huvudområdet i hennes forskning är matematiska metoder vid bildbearbetning inom biometri och forensik.

Malin Mattson

2015-06-10 06:00 CEST Stockholms universitet

Beware of electric shock

2015-06-10 06:00 CEST Stockholms universitet