Bilder

Örjan Gustafsson, professor enheten biogeokemi, ansvarig för SWERUS-C3 leg 1

2014-04-16 13:09 CEST Stockholms universitet Örjan Gustafsson, professor enheten biogeokemi, ansvarig för SWERUS-C3 leg 1. SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Fotograf: Eva Dahlin

Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, ansvarig SWERUS-C3 leg 2

2014-04-16 13:04 CEST Stockholms universitet Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, ansvarig SWERUS-C3 leg 2. SWERUS-C3är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Fotograf: Eva Dahlin

Roberth Byström

2014-04-15 07:46 CEST SEKAB Industrial Biotechnology Expert

Lisa Bloom

2014-03-28 14:34 CET Marabouparken

Diffraktionsexperiment på mikrokristaller. Illustratör: Greg Stewart, SLAC

2014-03-20 07:00 CET Stockholms universitet Övergripande bild av diffraktionsexperiment på mikrokristaller av termolysin (B) som färdas i lösning genom en glaskapillär som skapar en elektrospunnen mikrojet (A) i en vakuumkammare innan de träffas av röntgenlasern. Enskilda diffraktionsmönster av mikrokristallerna mäts på en detektor (CSPAD) och kan summeras ihop till ett tydligare puderdiffraktionsmönster (C).

Jonas Sellberg,doktorand i kemisk fysik vid Stockholms universitet.

2014-03-20 07:00 CET Stockholms universitet Foto: Daniel Schlesinger

Pressbild projekt CHIPS, Högskolan i Halmstad

2014-03-17 15:39 CET Högskolan i Halmstad

Pontus Wärnestål, universitetslektor i interaktionsdesign, Högskolan i Halmstad.

2014-03-17 15:39 CET Högskolan i Halmstad

Supernova-explosion ger ledtrådar till universums expansion

2014-03-17 06:30 CET Stockholms universitet Stora bilden: SN2014J I den dammiga galaxen M82 (foto: J. Johansson). Övre bilden till höger: Detaljerad infraröd bild från Keck-teleskopet på Hawaii, används för att lokalisera explosionsplatsen. Undre högra bilden: SN2014J:s position före explosionen (foto: A. O’Conell and M. Mountain)

Peter Hedström

2014-03-12 17:48 CET Institutet för Framtidsstudier Peter Hedström, vd för Institutet för Framtidsstudier på sitt kontorsrum på Holländargatan 13 i Stockholm. Fotograf: Lena Dahlström.