Bilder

Rickard Jonsson. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

2015-04-15 07:00 CEST Stockholms universitet

Evert Lindkvist, konstvetare

2015-04-14 11:25 CEST Stockholms universitet Evert Lindkvist, doktorand vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Fotograf: Tyra Eldegård

Jan Conrad. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

2015-04-13 07:00 CEST Stockholms universitet

Fredrik Thornberg

2015-04-10 10:13 CEST Högskolan i Halmstad Fredrik Thornberg på Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad har genomfört en forskningsstudie om lärares bedömningskompetens.

Fredrik Thornberg

2015-04-10 10:06 CEST Högskolan i Halmstad Fredrik Thornberg på Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad har genomfört en forskningsstudie om lärares bedömningskompetens.

Mara Westling Allodi. Foto Eva Dalin.

2015-04-09 15:40 CEST Stockholms universitet

Bild från forskningsexpeditin för att undersöka permafrostens utbredning

2015-04-09 11:32 CEST Stockholms universitet

Tinande permafrostlandskap

2015-04-09 11:30 CEST Stockholms universitet Foto: Gustaf Hugelius

Bild från forskningsexpedition för att undersöka permafrostens utbredning

2015-04-09 11:28 CEST Stockholms universitet Fotograf Gustaf Hugelius