Bilder

Benjamin Moffitt2

Benjamin Moffitt2

2016-05-31 15:12 CEST

Benjamin Moffitt1

Benjamin Moffitt1

2016-05-31 15:12 CEST

Figur1. Illustratör: Anna Sobek

Figur1. Illustratör: Anna Sobek

2016-05-25 15:50 CEST

Liane Colonna

Liane Colonna

2016-05-24 08:50 CEST

”micro pore optics” (MPO)

”micro pore optics” (MPO)

2016-05-23 07:45 CEST

Detektionsytan behöver speciella egenskaper; olika material har testats för att hitta det mest optimala. Det mest lovande materialet visade sig vara ”micro pore optics” eller MPO. MPOs har ursprungligen utvecklats för att fokusera på röntgenstrålning men visar även mycket bra egenskaper i att kunna detektera joner för den speciella användningen i instrumentet.

Joan Stude (foto: IRF)

Joan Stude (foto: IRF)

2016-05-23 07:45 CEST

Joan Stude, doktorand, Institutet för rymdfysik, Kiruna.

Utexpo 2016

Utexpo 2016

2016-05-20 09:14 CEST

Ylva Williams, VD

Ylva Williams, VD

2016-05-09 15:18 CEST

Vid publicering ange fotograf: Maria Uhr. Kontakta oss för högupplöst version av bilden.