Bilder

Utgrävningen i Ajvide, Gotland

2014-04-24 15:54 CEST Uppsala universitet Osteologerna Ove och Evy Persson vid utgrävningen i Ajvide, Gotland, 1983. Skelettet tillhör en ung kvinna i 20-årsåldern och har daterats till cirka 2700 BC.

Sofia Sjöberg, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

2014-04-23 07:00 CEST Stockholms universitet Foto: David Brohede

Sofia Sjöberg, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

2014-04-23 07:00 CEST Stockholms universitet Foto: David Brohede

Stockholms universitet

2014-04-17 13:00 CEST Stockholms universitet

Örjan Gustafsson, professor enheten biogeokemi, ansvarig för SWERUS-C3 leg 1

2014-04-16 13:09 CEST Stockholms universitet Örjan Gustafsson, professor enheten biogeokemi, ansvarig för SWERUS-C3 leg 1. SWERUS-C3 är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Fotograf: Eva Dahlin

Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, ansvarig SWERUS-C3 leg 2

2014-04-16 13:04 CEST Stockholms universitet Martin Jakobsson, professor maringeologi och geofysik, ansvarig SWERUS-C3 leg 2. SWERUS-C3är namnet på 2014 års forskningsexpedition till Arktis. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, kommer bland annat studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Fotograf: Eva Dahlin

Roberth Byström

2014-04-15 07:46 CEST SEKAB Industrial Biotechnology Expert

Lisa Bloom

2014-03-28 14:34 CET Marabouparken

Diffraktionsexperiment på mikrokristaller. Illustratör: Greg Stewart, SLAC

2014-03-20 07:00 CET Stockholms universitet Övergripande bild av diffraktionsexperiment på mikrokristaller av termolysin (B) som färdas i lösning genom en glaskapillär som skapar en elektrospunnen mikrojet (A) i en vakuumkammare innan de träffas av röntgenlasern. Enskilda diffraktionsmönster av mikrokristallerna mäts på en detektor (CSPAD) och kan summeras ihop till ett tydligare puderdiffraktionsmönster (C).

Jonas Sellberg,doktorand i kemisk fysik vid Stockholms universitet.

2014-03-20 07:00 CET Stockholms universitet Foto: Daniel Schlesinger