Bilder

Segerstedthuset1

2014-09-30 10:53 CEST Uppsala universitet Klart för byggstart av Segerstedhuset för Uppsala universitet

Segerstedthuset2

2014-09-30 10:53 CEST Uppsala universitet Flygbild över området med Segerstedthuset som ska byggas.

Inger Wieslander

2014-09-19 14:19 CEST Högskolan i Halmstad

Christos Economou forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet

2014-09-18 10:58 CEST Stockholms universitet Christos Economou har bland annat varit med i utgrävningar i Motala med syftet att undersöka européernas genetiska ursprung.

Martin Danielsson, Universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad

2014-09-12 15:21 CEST Högskolan i Halmstad

Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

2014-09-11 07:21 CEST Högskolan i Halmstad

Jörgen Johansson, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

2014-09-02 10:40 CEST Högskolan i Halmstad

Matthew Webster och bin

2014-08-24 19:00 CEST Uppsala universitet Det finns en hög grad av genetisk mångfald hos honungsbin, och de nya forskningsresultaten tyder på att arten sannolikt härstammar från Asien, inte från Afrika som man tidigare trott.

Honungsbi

2014-08-24 19:00 CEST Uppsala universitet Till skillnad från andra domesticerade arter verkar människans hantering av honungsbin ha lett till förhöjda nivåer av genetisk variation då bin från olika delar av världen har blandats.

Selma Sedelius

2014-08-22 14:03 CEST Högskolan i Halmstad Kommunikationsstrateg, ansvarig för kommunikationsfunktionen.