Bilder

Annette Böhm

2014-12-19 16:12 CET Högskolan i Halmstad Annette Böhm, forskare vid Akademin för informationsteknologi

Ulrika Tranæus

2014-12-16 09:28 CET Högskolan i Halmstad

Etanolanläggning Bioagra i Polen

2014-12-15 08:16 CET SEKAB Producerar årligen 140 000 kubikmeter etanol och 100 000 ton DDGS (djurfoder) med spannmål som råvara.

Etanolanläggning Bioagra i Polen

2014-12-15 08:16 CET SEKAB Producerar årligen 140 000 kubikmeter etanol och 100 000 ton DDGS (djurfoder) med spannmål som råvara.

Etanolanläggning Bioagra i Polen

2014-12-15 08:16 CET SEKAB Producerar årligen 140 000 kubikmeter etanol och 100 000 ton DDGS (djurfoder) med spannmål som råvara.

Lars M Andersson

2014-12-12 11:09 CET Högskolan i Halmstad

Jan Dumanski och Lars Forsberg

2014-12-04 11:07 CET Uppsala universitet

Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad.

2014-12-03 14:36 CET Högskolan i Halmstad Jens Nygren är docent i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad och medlem i det forskarteam som arbetar med Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsa.

Här byggs Elektronikcentrum i Halmstad (ECH).

2014-12-03 10:01 CET Högskolan i Halmstad Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) byggs mellan hus D och E på Högskolan i Halmstads campusområde. Här en bild av tomten idag.

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) – arkitektskiss.

2014-12-03 09:59 CET Högskolan i Halmstad Elektronikcentrum i Halmstad, ECH, byggs just nu vid Högskolan i Halmstad. Byggnaden kommer att stå klar under första halvan av 2015. Här en skiss av hur byggnaden kommer att se ut.