Bilder

Max Rånge och Mikael Sandberg.

2014-10-22 14:58 CEST Högskolan i Halmstad Max Rånge och Mikael Sandberg vid Högskolan i Halmstad är först i världen att analysera alla länders politiska system, från 1700-talet fram till idag. Deras forskningsprojekt, liksom datamängden, kallas för MaxRange efter sin skapare Max Rånge.

Martin Berg

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Martin Berg, universitetslektor och forskningsledare vid Centrum för samhällsanalys vid Högskolan i Halmstad.

Vaike Fors

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Vaike Fors, projektledare och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Urban Johnson, Ulrika Tranæus och Andreas Ivarsson.

2014-10-02 14:52 CEST Högskolan i Halmstad

Segerstedthuset1

2014-09-30 10:53 CEST Uppsala universitet Klart för byggstart av Segerstedhuset för Uppsala universitet

Segerstedthuset2

2014-09-30 10:53 CEST Uppsala universitet Flygbild över området med Segerstedthuset som ska byggas.

Inger Wieslander

2014-09-19 14:19 CEST Högskolan i Halmstad

Christos Economou forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet

2014-09-18 10:58 CEST Stockholms universitet Christos Economou har bland annat varit med i utgrävningar i Motala med syftet att undersöka européernas genetiska ursprung.

Martin Danielsson, Universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad

2014-09-12 15:21 CEST Högskolan i Halmstad

Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

2014-09-11 07:21 CEST Högskolan i Halmstad