Bilder

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

2017-06-28 11:40 CEST

En ny forskningsstudie från Högskolan i Halmstad visar att lärare omedvetet kan påverkas av sociala faktorer som försvårar anonyma bedömningar. Personnamn i en svenskauppsats kan enligt studien leda till förutfattade meningar hos läraren som påverkar bedömningen av texten och av eleven.

Emilia Aldrin

Emilia Aldrin

2017-06-28 11:40 CEST

Emilia Aldrin är språkvetare och lektor i svenska språket vid Sektionen för humaniora vid Högskolan i Halmstad. Emilia Aldrins forskning handlar om språkligt identitetsskapande – hur människor använder språket som ett verktyg för att skapa, signalera, omförhandla och uppfatta olika identiteter.

Vertikalaxlade vindkraftverket av typen H-

Vertikalaxlade vindkraftverket av typen H-

2017-05-17 15:42 CEST

Det vertikalaxlade vindkraftverket av typen H-rotor som studerats i avhandlingen står i Falkenberg, är 53 m i totalhöjd och ger en maxeffekt på 200 kW. Bild: Erik Möllerström

Monica Normark

Monica Normark

2017-03-01 10:10 CET

Marlene Mörtsell

Marlene Mörtsell

2017-02-14 09:33 CET

Carina Sjöberg

Carina Sjöberg

2017-02-01 13:04 CET

Carina Sjöberg, doktorand på forskarutbildningen hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad.

Anna Ambrose

Anna Ambrose

2017-01-26 07:12 CET

Yuantao Fan

Yuantao Fan

2017-01-18 11:33 CET