Nyheter

2015-06-30 10:10 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm For the third consecutive year, the Stockholm-Uppsala region is participating with an exhibition booth and a strong presence at NLSDays. With over 900 participants from nearly 30 countries, this two-day event is the Nordic region’s largest life science investment and networking meeting.

Stockholm Life Newsletter - June 2015

2015-06-24 11:19 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Read Stockholm Life Newsletter - June 2015

2015-06-18 06:50 CEST Stockholms universitet Lärarutbildningen vid Stockholms universitet bygger ut verksamheten med övningsskolor i syfte att höja kvaliteten på utbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling. Samverkan med 20 nya övningsskolor inleds våren 2016.

2015-06-17 10:50 CEST SEKAB Sekabs VD Anders Fredriksson kommer att avgå som VD på egen begäran för att inom sex månader tillträda en befattning i ett annat företag i regionen. Rekryteringen av en efterträdare till Anders kommer att påbörjas snarast.

2015-06-16 16:30 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm The Gates Foundation is curious about Stockholm’s life science sector. During the foundation’s latest visit to Stockholm this June, interest was high in the list of the region’s hottest life science investment opportunities, the Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist.

En unik app för patientprioritering i vården

2015-06-09 12:59 CEST Medeon AB En sjuksköterskas frustration över vårdens svårarbetade webbverktyg, förenat med ett eget intresse för smarta IT-lösningar, har lett Medeonbolaget Tonttu till att ta fram en app som hjälper vårdpersonal att prioritera bland patienter i akutsituationer.

Kompisar som förstår

2015-06-09 12:58 CEST Medeon AB Ideella föreningen Cancerkompisar har sedan januari i år ett kontor på Medeon. Föreningen arbetar hälsofrämjande genom att ge anhöriga till cancersjuka en nätarena där de kan mötas och bearbeta sin oro innan de själva blir sjuka av den. Nu ska Cancerkompisar bli en internettjänst för hela Sverige.

Inkubatorn ABI söker nu ytterligare en erfaren företagsutvecklare

2015-06-05 12:20 CEST ABI - Arctic Business Incubator Arctic Business Incubator söker nu ytterligare en medarbetare till vårt team. Placeringsort Luleå eller Kiruna. ​Vår uppgift är att tillsammans med entreprenörer och samarbetspartners skapa nya tillväxtföretag med internationell marknad genom att erbjuda affärskompetens och en attraktiv miljö för start av nya företag.

2015-06-02 11:11 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm ​Will you develop the next super app, which will keep people happy and healthy? Are you looking for access to unique expertise, bright minds and resources to develop your ideas or solve your problems? Do you want to revolutionize health care? Then you should join Health Hack Academy, a launch pad for new digital health tools.

2015-06-01 15:34 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Affibody AB today announced the presentation of a clinical study at American Society of Clinical Oncology (ASCO).