Nyheter

2015-05-15 13:40 CEST Stockholms universitet Varför har vatten så många märkliga egenskaper? Anders Nilsson, professor i kemisk fysik vid Stockholms universitet, ska nu söka svar på frågan med stöd av ett ERC Advanced Grant från europeiska forskningsrådet ERC.

Stockholm Life Newsletter - April 2015

2015-04-29 11:03 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Nytt diabetesläkemedel utvecklas på Medeon

2015-04-29 10:19 CEST Medeon AB Genom att kombinera upptäckten att dämpning av en välkänd smärtsignal ger effekt på insulinet i kroppen, med användning av redan prövade substanser, har Medeonbolaget Pila Pharma hittat en snabb väg för att ta fram ett nytt läkemedel mot diabetes.

Medeon ”goes” Europe with KISP and SSP

2015-04-29 10:17 CEST Medeon AB Förra året gick Karolinska Institutet Science Park (KISP), Sahlgrenska Science Park (SSP) och Medeon Science Park in i en gemensam satsning med målet att ytterligare tydliggöra sina erbjudanden för medlemsföretagen och bli mer synliga, även internationellt. Med siktet inställt på utökat globalt samarbete började resan i Europa.

2015-04-21 12:06 CEST Medeon AB Närmare 300 representanter från kärnan av landets innovationssystem träffas på Sveriges Innovationsriksdag i Västerås tisdag till onsdag. Statsminister Stefan Löfven inleder den nationella kongressen med anförande och frågestund om Sveriges nya innovationspolitik. SISP-medlem är en av deltagarna.

Öppen föreläsning: De rasistiska idéernas historia och plats i litteraturen

2015-04-20 07:00 CEST Stockholms universitet Idéhistorikern Thord Silverbark och litteraturvetaren Stephan Larsen, båda verksamma som forskare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, tittar bakåt i historien för att spåra rasismens tidiga rötter. Hur har synen på ”den andre” uttryckts och gestaltats under olika tidsepoker och vilka paralleller kan man dra till dagens rasistiska föreställningar?

Öppen föreläsning: Förortskillen och en normerande svenskhet

2015-04-15 07:00 CEST Stockholms universitet Rickard Jonsson, forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen föreläser om skolans stökiga pojkar, dess karaktärer och bemötandet av dessa. Föreläsningen direktsänds på su.se/play.

Gotländska medeltiden i nytt ljus

2015-04-14 11:25 CEST Stockholms universitet Gotland har ett av Europas främsta bestånd av medeltida sockenkyrkor. I en ny avhandling vill konstvetaren Evert Lindkvist väcka kyrkornas romanska stenfigurer till nytt liv.

Öppen föreläsning: Universum och mörk materia – vad består det av?

2015-04-13 07:00 CEST Stockholms universitet Jan Conrad professor i astropartikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet föreläser om universum och den del av universum där vi inte vet något om innehållet, mörk materia, samt om hur man försöker att upptäcka den. Föreläsningen direktsänds på su.se/play

Mara Westling Allodi ledamot i regeringens skolkommission

2015-04-09 15:40 CEST Stockholms universitet Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic offentliggjorde i dag ledamöterna i regeringens skolkommission. En av ledamöterna är Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.