Nyheter

Nytt projekt för att internationalisera skånska life science-företag

2015-09-01 10:09 CEST Medeon AB Idag går startskottet för det EU-finansierade projektet Southern Sweden Going Global med syfte att öka skånska life science-företags konkurrenskraft och synlighet i världen.

Forskningsrön ska bli produkter för diabetes

2015-08-24 16:37 CEST Medeon AB Nystartade utvecklingsbolaget Diabridge ska omvandla upptäckter, som är gjorda av diabetesforskare vid Lunds universitet, till säljbara produkter. Bolaget förlägger sin kommersiella verksamhet till Medeon.

Spjutspetsprotetik till Medeon

2015-08-24 16:35 CEST Medeon AB Tandteknikbolaget DentalSyd har flyttat till Medeon från Limhamn med sin stab om 25 personer för utveckling, produktion och försäljning av protetik, det vill säga ersättningar och förbättringar av tänder. Nyrenoverade och ljusa lokaler som ger ett optimalt flöde för tillverkning och kundmottagning är några av vinsterna med flytten, enligt Richard Galambos, en av två delägare i företaget.

2015-07-07 16:20 CEST Stockholms universitet Efter ett år i full drift är Stockholm University Press nu godkänd som auktoriserad publiceringskanal i den Norska Database for statistikk om høgre utdanning. Forskare får, genom att publicera i en auktoriserad publiceringskanal, möjlighet till att samla poäng i universitetens utvärderingssystem.

2015-07-03 10:10 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm For the third consecutive year, the Stockholm-Uppsala region is participating with an exhibition booth and a strong presence at NLSDays. With over 900 participants from nearly 30 countries, this two-day event is the Nordic region’s largest life science investment and networking meeting.

Samtal för fler forskningsbaserade företag i Sverige

2015-07-01 12:03 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Nya sätt att samarbeta, utökat nätverk och ett innovationssystem med starka band mellan de olika organisationerna. Det ska universitet, institut och inkubator- och teknikparksorganisationerna diskutera i ett rundabordssamtal under Almedalsveckan.

Stockholm Life Newsletter - June 2015

2015-06-24 11:19 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Read Stockholm Life Newsletter - June 2015

2015-06-18 06:50 CEST Stockholms universitet Lärarutbildningen vid Stockholms universitet bygger ut verksamheten med övningsskolor i syfte att höja kvaliteten på utbildningen och stärka lärarstudenternas professionsutveckling. Samverkan med 20 nya övningsskolor inleds våren 2016.

2015-06-17 10:50 CEST SEKAB Sekabs VD Anders Fredriksson kommer att avgå som VD på egen begäran för att inom sex månader tillträda en befattning i ett annat företag i regionen. Rekryteringen av en efterträdare till Anders kommer att påbörjas snarast.

2015-06-16 16:30 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm The Gates Foundation is curious about Stockholm’s life science sector. During the foundation’s latest visit to Stockholm this June, interest was high in the list of the region’s hottest life science investment opportunities, the Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist.