Nyheter

Stockholm Life Newsletter - March 2015

2015-03-26 09:53 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Störst fel när elever översätter med dator

2015-03-18 06:47 CET Stockholms universitet Elever tror sig ha nytta av datorns översättningsredskap när de skriver uppsats i ett främmande språk. Men det blir precis tvärtom. Det visar en licentiatuppsats vid Stockholms universitet.

2015-03-11 07:02 CET Stockholms universitet I höst ger Stockholms universitet åter igen lärarutbildning i matematik och naturvetenskap för grundskolans senare år.

2015-03-10 15:52 CET Stockholms universitet Svenskar har svårt att få rätt mot staten, visar en ny doktorsavhandling från Stockholms universitet. Isabel Schoultz vid Kriminologiska institutionen har studerat de instanser som kontrollerar staten (JO, JK, Europadomstolen, FN och olika non-governmental organizations, s.k. NGO:s) och konstaterar att de kan vara både svårtillgängliga och tandlösa.

2015-03-04 15:32 CET Stockholms universitet Regeringen vill införa en räkna-skriva-läsa-garanti från sex års ålder. Bra förslag som har stöd i forskningen, kommenterar Margareta Ahlström, prefekt vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Stockholm Life Newsletter - February 2015

2015-03-03 10:32 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Läs det senaste nyhetsbrevet från Stockholm Life.

Fulla salar när Codemill berättade om IT-branschen

2015-02-27 08:30 CET Codemill Varje år arrangerar Umeå universitet Informationsdagen - en dag då 3000 gymnasietreor från hela Norrland besöker universitetet för att få veta mer om vidare studier. I år satsades det på mer branschkoppling med temat IT och media. Codemill var inbjudna att berätta om att jobba i IT-branschen.

Skräddarsydd affärsutveckling motiverade flytt från Stockholm till Malmö

2015-02-25 09:48 CET Medeon AB Richter Life Science Development har nyligen flyttat in med sin verksamhet, att hantera patent kring en ny typ av labbprodukter för forskning och diagnos av allvarliga bakterieinfektioner, i Medeons inkubator. Anledningen till valet är Medeons utbud av företagsanpassade tjänster och deras starka företagsnätverk, enligt bolagets vd Agneta Richter Dahlfors.

Forskningsparkernas nationella röst finns nu även i Malmö

2015-02-25 09:47 CET Medeon AB Mitt bland entreprenörerna på Medeon sitter sedan den första september Mikaela Hellberg från SISP, medlemsföreningen för Sveriges inkubatorer och science parker. Genom den dagliga kontakten med företagen på Medeon får SISP nu en ännu större förståelse för entreprenörernas utmaningar och behov under tillväxtfasen.

2015-02-23 15:13 CET Stockholms universitet Föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet kommenterar regeringens satsningar på nyanländas lärande som presenteras i promemorian "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige".