Pressmeddelanden

Poesi på liv och död – exilen den verkliga utmaningen

Poesi på liv och död – exilen den verkliga utmaningen

2016-05-03 11:56 CEST
Caalaa Hayiluu Abaataa, en ung poet från Oromofolket i Etiopien, fängslas och torteras ...

Ingvar Carlsson får hedersutmärkelse för forskningsengagemang

Ingvar Carlsson får hedersutmärkelse för forskningsengagemang

2016-05-02 08:54 CEST
Ingvar Carlsson får Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2016 för sitt engagemang i att lyf...

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2016 går till Anders Henriksson

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2016 går till Anders Henriksson

2016-04-28 07:50 CEST
Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2016 går till landstingspolitiker Anders Henriksson...

När TV skulle rädda konsten – ny avhandling om folkhemmets förväntningar på det nya mediet

2016-04-27 14:14 CEST
När tv var nytt fanns förhoppningar om att mediet skulle sprida konst till svenska folk...

Pressinbjudan Forska!Sverige-dagen: Sveriges roll som forskningsnation

Pressinbjudan Forska!Sverige-dagen: Sveriges roll som forskningsnation

2016-04-27 09:30 CEST
Den 2 maj är det dags för Forska!Sverige-dagen. Under dagen diskuterar forskningsminist...

Höga halter av giftiga ämnen från båtfärger i havsbotten trots förbud sedan 1989

2016-04-27 09:29 CEST
Forskare vid Stockholms universitet och Västra Götalands länsstyrelse har undersökt sed...

Små stegvisa förändringar viktigast för att ändra livsmönster

Små stegvisa förändringar viktigast för att ändra livsmönster

2016-04-27 08:11 CEST
Inre motivation är viktigast för att på sikt ändra ett beteende – som att börja träna. ...

Forska!Sveriges utmärkelse till forskare 2016 går till Emmanuelle Charpentier

Forska!Sveriges utmärkelse till forskare 2016 går till Emmanuelle Charpentier

2016-04-27 08:06 CEST
Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2016 går till professor Emmanuelle Charpentier. Charp...

Trängd vetenskapssvenska används i praktiken

Trängd vetenskapssvenska används i praktiken

2016-04-27 06:32 CEST
Allt fler vetenskapliga texter från svenska universitet skrivs på engelska. Men det bet...

Mål för genetisk variation i Östersjön uppfylls inte

2016-04-26 10:08 CEST
Genetisk variation, som utgör grunden för alla arters långsiktiga överlevnad, åsidosätt...