Pressmeddelanden

2015-02-25 16:11 CET ABI - Arctic Business Incubator När Sveriges Fotterapeuter - distrikt Stockholm i februari arrangerade en konferens i Stockholm om behandling av fotvårtor och fotsvamp presenterade professor Gunnar Sand-ström de senaste forskningsrönen inom området. – Våra studier vid Karolinska Institutet visar att det syrerika fotbadet BioCool tar död på alla mikroorganismer, även virus.

ABI inviger flyglinjen till Oulu och tar två startup bolag med för att pitcha sina idéer för investerare vid Polar Bear Pitch event

2015-02-25 13:35 CET ABI - Arctic Business Incubator ABI tar flyget Arctic Airlink till Oulu på deras populära Polar Bear Pitch event. Med sig har ABI två medlemsföretag som både söker kapital för att förverkliga sina planer men också för att knyta kontakter. Kollegor från inkubatorn och företagsparken i Tromsö och Oulu kommer utöver Pitch eventet att träffas och planera olika utbyten och samarbeten som kan gynna våra företag på flera olika sätt.

2015-02-25 07:00 CET Stockholms universitet Per Holmlund, professor i glaciologi med inriktning mot klimat vid Stockholms universitet, får 2015 års Kunskapspris av ÅForsk för framgångsrik kunskapsspridning.

2015-02-24 11:39 CET Uppsala universitet Fyra Gustaf Adolfsmedaljer i guld och två i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

2015-02-24 08:05 CET Uppsala universitet Årets Celsius-Linnéföreläsare är professor Dan McKenzie från Cambridge University, Storbritannien och professor Jennifer A. Doudna från University of California, USA. Den 26 februari berättar de om jordskorpans rörelser och vår förmåga att förstå var och när jordbävningar kommer att inträffa, respektive om en endast ett par år gammal ”genetisk sax” baserad på bakteriers immunsystem.

Fokus på elevens ständiga förbättring i skolan

2015-02-23 06:52 CET Stockholms universitet I skolans utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner samverkar lärare och elever i arbetet med att skapa en elev som hela tiden förbättrar sig. Detta oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Gabriella Höstfälts avhandling belyser konsekvenser av dagens resultatinriktade läroplan.

Pressinbjudan: Avslutning för Korta vägen – satsningen som gett utländska akademiker jobb

2015-02-19 17:10 CET Högskolan i Halmstad Nästan hälften av de utländska akademiker som deltagit i uppdragsutbildningen Korta vägen på Högskolan i Halmstad har fått kvalificerade jobb. En tredjedel av deltagarna i den senaste omgången har redan arbete. Nu hålls den sista undervisningsdagen någonsin och projektet avslutas. Välkommen att träffa utbildningens sista studenter under avslutningen imorgon fredag den 20 februari kl. 12.00!

2015-02-18 14:59 CET Uppsala universitet När Uppsala universitet summerar 2014 står det klart att universitetet är inne i en mycket positiv utveckling. När man blickar framåt efterfrågas både fler platser och kvalitetsförstärkningar inom utbildningen samt stöd för infrastruktur och stora internationella samarbeten inom forskning, utbildning och innovation.

Bättre markanvändning minskar utsläpp av växthusgaser

2015-02-16 11:58 CET Högskolan i Halmstad En stor del av europeisk jordbruksmark släpper ut skadlig koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Nu inleds ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad med syfte att minska utsläppen och samtidigt utnyttja marken till värdefulla så kallade ekosystemtjänster.

Pressinbjudan: Femmor skapar appar på Högskolan

2015-02-12 11:09 CET Högskolan i Halmstad Elever från Andersbergsskolan och Snöstorpsskolan träffas varje tisdag på Högskolan i Halmstad för att tillsammans utveckla appar. Projektet initierades både för att stimulera femteklassarnas intresse för programmering, och för att elever från olika delar av Halmstad ska mötas i ett och samma klassrum. Pressinbjudan: Välkomna att delta under en app-lektion på Högskolan den 3/3 eller 17/3.