Pressmeddelanden

En magnetosfär blir till – observationer från en komet

2015-01-22 20:00 CET Institutet för rymdfysik I en artikel i tidskriften Science visar en internationell forskargrupp ledd från Institutet för rymdfysik i Kiruna vad som händer då en magnetosfär håller på att bildas kring kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Resultaten bygger på mätdata som samlats in av kometjägaren Rosetta.

2015-01-19 16:45 CET Uppsala universitet Den 22 januari visas författaren Maja Hagermans dokumentär ”Hur ska man rädda ett folk? Om Herman Lundborg, chef för rasbiologiska institutet” i SVT. Denna vecka arrangeras vid Uppsala universitet ett symposium med samma tema.

Biologisk mångfald hotad av 1900-talets landskapsförändringar

2015-01-19 06:05 CET Stockholms universitet Förändringarna i våra landskap är mer dramatiska än vad man tidigare har trott. En ny storskalig studie visar att den biologiska mångfalden är hotad. Hela 96 procent av gräsmarksarealen har försvunnit från det sörmländska landskapet under de senaste 100 åren. Resultaten publiceras nu i tidskriften Ambio.

Fyra av nio planetära gränser överskrids

2015-01-16 06:10 CET Stockholms universitet Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu. Orsaken är vi människor. Överskridandet beror på att vi har allt större påverkan på klimat och miljö och knaprar för hårt på jordens resurser. Konsekvenserna kan bli stora.

Halmstadsforskare skapar artificiell intelligens för Google

2015-01-15 11:52 CET Högskolan i Halmstad Efter flera år vid Högskolan i Halmstad har forskaren Roland Philippsen rekryterats till sökmotorjätten Google i Kalifornien. Där ska han arbeta med avancerad robotik och artificiell intelligens.

2015-01-06 09:42 CET Uppsala universitet Antalet krig har under 2014 överstigit tio, vilket är högt om man ser till perioden efter millennieskiftet. Ökningen från sju krig 2013 till dagens tal är också den kraftigaste på femton år. Detta uppger forskare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), Uppsala universitet, i en preliminär uppskattning av konfliktläget i världen vid utgången av 2014.

2014-12-22 21:00 CET Uppsala universitet Retrovirus är betydande patogener som har attackerat ryggradsdjur under miljontals år. Nu presenterar forskare från Uppsala universitet och Lunds universitet ny kunskap om den långa samutvecklingen mellan retrovirus och deras värdorganismer genom att studera endogena retrovirus (ERVs), retrovirus vars gener blivit en del av värdorganismen arvsmassa.

2014-12-22 09:14 CET Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har fått sammanlagt 22 miljoner kronor i forskningsmedel beviljade för projekt som startar 2015 i KK-miljön Forskning för innovation. Högskolan är också med och delar på 60 miljoner i två av fyra så kallade SIDUS-program, där internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut får möjlighet att forska tillsammans.

Skillnader i dödlighetsrisk bland egenföretagare

2014-12-22 08:00 CET Stockholms universitet En ny studie från Stockholms universitet granskar risken att dö i förtid för egenföretagare i Sverige. Granskningen visar att dödlighetsrisken är högre bland de egenföretagare som har enskild firma jämfört med de som har aktiebolag.

2014-12-19 15:26 CET Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har blivit utsedd till ”practise based platform” – en strategiskt viktig samarbetspartner av regeringen i Shanghai, Kina. En delegation från Shanghai Dianji University (SDJU) besökte Högskolan igår, torsdagen den 18 december, för att dela ut en plakett som ett bevis på det fina samarbetet.