Pressmeddelanden

New vice-chancellor at the Swedish University of Agricultural Sciences

2015-04-30 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Peter Högberg ny rektor för SLU

2015-04-30 10:54 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Idag offentliggörs Rödlista 2015 på ArtDatabankens konferens Flora- och faunavård. Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

2015-04-24 11:37 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vad finns det för möjligheter och utmaningar med vilda djur? Över hela världen har de vilda djuren viktiga funktioner, både för naturen i sig, och för oss människor. Den 26-29 april anordnar SLU en internationell konferens med forskare inom biologi, samhällsvetenskap och veterinärmedicin, från 13 olika länder, för att diskutera världsomspännande skillnader i synen på vilda djur.

Nordhavsräkan rödlistad – men inte hotad

2015-04-24 10:09 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer ta med nordhavsräka på den svenska rödlistan. Den placeras i kategorin Nära hotad (NT) eftersom antalet under en tioårsperiod har minskat mer än vad som kan anses som normala fluktuationer.

Vägen till konstgjord spindeltråd allt kortare

2015-04-22 10:15 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Försöken att tillverka spindeltråd har hittills inte gett fibrer som matchar det naturliga materialets egenskaper. Nu tycks drömmen om en mer naturtrogen konstgjord spindeltråd vara på väg att förverkligas. I fredags publicerade Anna Rising och Jan Johansson från SLU och KI en artikel där de beskriver hur man i en spinningsapparat kan skapa en miljö som liknar den i en spindels spinnkörtel.

2015-04-21 14:04 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan

2015-04-21 09:16 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Huggningar av fjällbjörk i en zon närmast kalfjället för byggnadsvirke och brännved ledde till avskogning under perioden 800 till 1100 e. Kr. och skogen har fortfarande inte kommit tillbaka 1000 år senare. Det visar en ny studie genomförd av forskare verksamma vid SLU i Umeå och vid vid Silvermuseets forskningsinstitut INSARC i Arjeplog.

2015-04-16 13:16 CEST Vidilab AB Inför provtagningssäsongen som startar i april lanserar kollamasken två filmer i en ny programserie om hästens parasiter. Filmprojektet är en del av kollamaskens stora engagemang för att försöka bromsa resistensutvecklingen när det gäller avmaskningspreparat, samt med det bidra till att minska stallägarnas kostnader.

Satsning på svensk köttproduktion

2015-04-15 12:51 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ​En industridoktorand inom företagsekonomi anställs nu i samverkan mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara. För att klara framtidsfrågorna inom de gröna näringarna är det viktigt att forskare, främst inom den tillämpade forskningen, finns ute i företagen. Samarbetet är det första inom en överenskommelse mellan SLU och Västra Götalandsregionen.