Pressmeddelanden

Indragning av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpennor med batchnummer 5FA665P

Indragning av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpennor med batchnummer 5FA665P

2017-03-16 15:37 CET
En tillverkningssats av EpiPen-adrenalinpennor, 300 mikrogram, med batchnummer (LOT) 5F...

Begränsad tillgång till Nulojix

Begränsad tillgång till Nulojix

2017-03-16 13:51 CET
Nulojix kommer från mars 2017 till slutet av året endast vara tillgängligt för patiente...

PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel

PRAC granskar cancerläkemedlet docetaxel

2017-03-16 11:20 CET
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utreder cancerläkemedlet docetaxel efter rap...

Tillsynen av apotek intensifieras - fler inspektioner 2017

2017-03-14 11:12 CET
Läkemedelsverket kommer under 2017 att öka antalet inspektioner av apotek samtidigt som...

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

2017-03-14 09:06 CET
Rådsmedlemmarna är nu utsedda i Läkemedelsverkets nyinrättade patient- och konsumentråd...

PRAC rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

2017-03-13 15:08 CET
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att godkänna...

Ny granskning av valproatanvändning under graviditet och hos kvinnor i fertil ålder

2017-03-13 08:53 CET
Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av ...

Restsituation för Florinef

2017-03-10 09:30 CET
En restsituation för läkemedlet Florinef (fludrokortison) har uppstått. Det finns inget...

Spännande nytt möjligt genombrott av behandling med stamceller av artrosleder på hund.

Spännande nytt möjligt genombrott av behandling med stamceller av artrosleder på hund.

2017-03-09 17:26 CET
Inför NoVOS mötet i Stockholm som hölls på Raddison Blue Royal Viking hotell har en inl...

Attityder till arbete med juverhälsa ska undersökas

2017-03-09 09:51 CET
Juverinflammation (mastit) är en av de vanligaste orsakerna till att svenska mjölkkor b...