Pressmeddelanden

2014-07-07 10:15 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En klar majoritet av svenskarna stöder jakt på rovdjur om de tagit sig in i tätbefolkade områden eller för att minska risken att de skadar tamdjur. Tre av fem svenskar anser att det är acceptabelt att reglera vargstammen genom jakt. Det visar en ny undersökning som genomförts av forskare vid SLU och Umeå universitet.

2014-06-26 12:11 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har utsett Catarina Andersson Forsman till ny generaldirektör på Läkemedelsverket. Hon kommer närmast från Stockholms läns landsting där hon för närvarande arbetar som biträdande landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

2014-06-25 15:25 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I Universitetskanslerämbetets kvalitetsvärdering av utbildningar har turen kommit till examina inom lantbruk och djur. Sex av de sju SLU-examina som granskats bedöms hålla hög eller mycket hög kvalitet. Allra bäst omdöme får yrkesexamen i hippologi.

2014-06-25 07:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Att hålla dräktiga suggor i grupp fungerar, skriver SLU-forskare i en vetenskaplig artikel som sammanfattar svenska erfarenheter under 25 år. Forskarna hoppas att artikeln uppmärksammas i länder där merparten av suggorna hålls isolerade, i strid mot EU:s direktiv.

2014-06-23 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hippocampusdagen vid SLU och SVA är tillbaka. Efter några års uppehåll arrangeras den 14 november 2014 en Hippocampusdag i Uppsala med fyra intressanta teman.

2014-06-18 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Författaren och EU-parlamentarikern Isabella Lövin är en av årets fem hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och sannolikt också den mest kända. De övriga är den colombiansk-kanadensiske parkutvecklaren Gil Penalosa, brittiskorna Ottoline Leyser, växtgenetiker, och Sandra Edwards, grisforskare, samt Ingmar Börjesson, f d forskningschef vid Lantmännen.

2014-06-16 16:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Majoriteten av jordens drygt 800 miljoner undernärda eller svältande människor bor i städer. Är odling av grönsaker och uppfödning av grisar i städer ett sätt att säkra livsmedelsförsörjningen för de fattiga i Asiens eller Afrikas städer? Eller är lantbruk i eller runt städer bara ett sanitärt folkhälso- och miljöproblem? Det diskuteras vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av SLU Global.

Universitetsdjursjukhuset har öppnat i nya lokaler

2014-06-09 16:32 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Idag, måndag 9 juni, öppnade Universitetsdjursjukhuset verksamheten i sina nya lokaler på Ultuna strax söder om Uppsala. Bo Blixt med katten Nalle var första inbokade patient på plats när smådjurskliniken öppnade dörrarna vid Ultunaallén.

Svenskt lammkött hela året

2014-06-09 16:29 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I en avhandling vid SLU i Skara har agronomen Carl Helander studerat utfodringsstrategier av tackor och lamm under stallperioden. Så kallad vårlamning är ett produktionssystem som gör att svenska konsumenter kan köpa färskt svenskt lamm året om.

Lammproduktion i norra Europa

2014-06-09 16:24 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU SLU i Skara arrangerar ett seminarium om internationell lammproduktion i samband med en disputation i ämnet. Agronom Carl Helander har i sin avhandling studerat utfodring i ett produktionssystem som gör att svenska konsumenter kan köpa färskt svenskt lamm året om. Föreläsarna representerar Irland, Norge, Island och Sverige.