Pressmeddelanden

2015-05-21 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Svensk humansjukvård sparar minst nio miljoner kronor per år genom de åtgärder som grisbranschen vidtar för att förhindra att antibiotikaresistenta bakterier (LA-MRSA) får fäste i svenska besättningar. De rekommendationer som branschen följer har utvärderats, och visade sig vara samhällsekonomiskt lönsamma om risken för införsel av LA-MRSA via andra kanaler än importerade avelsgaltar är liten.

Digital teknik med drönare och sensorer används i växtodling

2015-05-20 11:18 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ett större utbildnings- och tillämpningsprojekt av obemannade flygfarkoster (UAV) och sensorteknik inom växtodlingsbranschen inleds i samverkan med Naturbruksskolan Sötåsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utvecklingen av UAV-teknik sker explosionsartat, mer kunskap och kostnadseffektiva tillämpningar för lantbruket är viktigt om tekniken ska kunna användas brett. Projektet är en början.

2015-05-19 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hur stor är skillnaden i inkomst för barn till lantbrukare och fiskare om de väljer samma yrke som sina föräldrar jämfört med om de väljer en annan karriär? Svaret är att de tjänar ca 25 procent mindre än om de valt ett annat arbete, enligt en studie från AgriFood Economics Centre.

2015-05-14 00:05 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En genetisk samverkan som kan skydda belgiska vallhundar från att utveckla diabetes har upptäckts i ett projekt som leds av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Hos denna ras hittade forskarna en ny mekanism som reglerar sockerhalten i blodet, styrd av samverkande gener på två olika kromosomer.

Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

2015-05-12 09:41 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den 1 juli införs en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna avgöra om handeln är laglig. Nya regler har trätt ikraft, och senast den 1 juni ska de som redan nu säljer läkemedel via en webbplats skicka in en anmälan till Läkemedelsverket.

Ny professor vid SLU i Skara – till nytta för djuren

2015-05-08 08:46 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Lotta Berg, veterinär vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara, är nu professor i husdjurens miljö och hälsa. Lotta kommer att ha ett ämnesansvar där hennes veterinärmedicinska kunskap är basen. Arbetet kommer att fokuseras på förebyggande djurhälsa och djurvälfärd. För SLU i Skara är det en styrka att det finns en professur. Lotta Berg efterträder Bo Algers som gått i pension

2015-05-05 15:09 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under 2014 har 486 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sänts in till Läkemedelsverket. Drygt hälften av alla rapporter handlar om biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nötkreatur.

New vice-chancellor at the Swedish University of Agricultural Sciences

2015-04-30 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Peter Högberg ny rektor för SLU

2015-04-30 10:54 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Idag offentliggörs Rödlista 2015 på ArtDatabankens konferens Flora- och faunavård. Rödlistan kan betraktas som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.