Pressmeddelanden

Kopparkulor minskar miljöpåverkan vid älgjakt

2017-02-16 13:10 CET
En betydande mängd giftigt bly från blykulor deponeras i vävnaden hos skjutna älgar, vi...

Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader

Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader

2017-02-10 09:08 CET
N​ästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt Ka...

Läkemedelsverket redovisar förslag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning

Läkemedelsverket redovisar förslag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsanvändning

2017-02-09 09:30 CET
​Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den n...

Spännande nytt möjligt genombrott av behandling med stamceller av artrosleder på hund.

Spännande nytt möjligt genombrott av behandling med stamceller av artrosleder på hund.

2017-01-31 17:26 CET
Inför NoVOS mötet i Stockholm som hölls på Raddison Blue Royal Viking hotell har en inl...

Färgämnen i kosmetika behöver ses över

Färgämnen i kosmetika behöver ses över

2017-01-31 15:24 CET
Arbetet för säkra kosmetiska produkter i EU behöver bli bättre. Läkemedelsverket föresl...

Forskare rekommenderar ekologiska lantbruksmetoder för hälsan

2017-01-24 07:00 CET
Ekologisk livsmedelsproduktion innebär vissa fördelar för människors hälsa. Det konstat...

Researchers recommend use of organic agricultural practices for human health

2017-01-24 07:00 CET
In a review of existing research, commissioned by a committee of the European Parliamen...

Restsituation för Addex-Magnesium

Restsituation för Addex-Magnesium

2017-01-20 14:46 CET
Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att det uppstått en restsituation...

​​​Svårt utveckla gentest för sommareksem

​​​Svårt utveckla gentest för sommareksem

2017-01-20 08:00 CET
Sommareksem är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst. Orsaken är överkänsligh...