Pressmeddelanden

Får 60 miljoner för säkrare matförsörjning

2015-11-24 09:47 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sida finansierar ett internationellt forskningsprogram kring livsmedelsförsörjning med 60 miljoner kronor under fyra år. Bakom programmet star forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs och Lunds universitet samt Stockholm Environment Institute.

Pressinbjudan: Att kommunicera djurvälfärd

2015-11-23 10:40 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hur kan vi kommunicera djurvälfärd och hur bygger vi nätverk mellan våra nordiska länder? Det ska ett internationellt seminarium belysa då Nordens experter inom djurvälfärd kommer till SLU i Uppsala den 24 november.

Karin Holm Forsström blir ny chef på Universitetsdjursjukhusets hästklinik

2015-11-18 16:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Karin Holm Forsström blir ny chef för hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala. Karin blev färdig veterinär 1985 och har utöver att arbeta som kliniskt verksam veterinär även en bakgrund som forskare och lärare på SLU.

2015-11-18 10:28 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen i dag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bl. a. en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

2015-11-17 09:08 CET CombiGene AB CombiGenes vetenskaplige medgrundare David Woldbye har varit aktiv på sistone, med en poster på Lundbeck Brain Prize Meeting och en översiktsartikel i forskningstidskriften Neuropeptides.

Pressinbjudan: Alnarps mjölkdag 2015

2015-11-13 08:03 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2015-11-06 13:23 CET CombiGene AB Ett antal genvektorer levererades till CombiGene den 4 november från Auckland-baserade företaget GeneDetect®. Genvektorerna blir nu föremål för en serie ex vivo- och in vivo-studier som på CombiGenes uppdrag sker på Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet, med målet att välja en kandidat-vektor för fortsatt utveckling till en behandling av epilepsipatienter.

Karin Holmgren ny prorektor vid SLU

2015-11-03 13:52 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har beslutat att utse professor Karin Holmgren till ny prorektor vid SLU.

2015-10-23 14:48 CEST Svenska Kennelklubben Under gårdagen gick ett ofärdigt pressmeddelande ut av misstag vad gäller SKKs ståndpunkt kring det så kallade trubbnosuppropet. Uppropet startade med ett öppet brev undertecknat av flera hundra veterinärer angående andningsproblem hos trubbnosiga hundar. Debatten har på många håll urartat och vi måste nu fokusera på arbetet mot våra uppsatta mål.

2015-10-21 11:28 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Urban Eriksson har utsetts till ny VD för SLU Holding AB. Urban har 30 års erfarenhet från olika ledarpositioner inom skogsbranschen.