Pressmeddelanden

2014-08-27 16:00 CEST Vidilab AB Forskningsresultat världen över, bland annat från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), visar samstämmigt på att maskar och parasiter av olika slag har utvecklat motståndskraft, eller resistens, mot befintliga preparat som finns på marknaden idag. .

SLU inviger VHC och nya Universitetsdjursjukhuset 10/9

2014-08-27 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inviger VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus i södra Uppsala den 10 september. Det är norra Europas modernaste djursjukhus och ett samlingscentrum för forskning, utbildning och djurvård i världsklass.

That´s Why White Dogs are White

2014-08-12 20:01 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU About half of all dogs show some form of white markings which can range from a few white marks in the Bernese mountain dog to extreme white coat color in Dalmatians and white boxer. But why have dogs so often white markings, and how can we explain how they are determined genetically? This has researchers spread new light on in an article in PLoS One.

Därför blir vita hundar vita

2014-08-12 20:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ungefär hälften av alla hundar visar någon form av vita tecken som kan variera från få vita tecken hos berner senner till extrem vit färg hos dalmatiner och vit boxer. Men varför har hundar så ofta vita tecken och hur kan vi förklara hur de bestäms genetiskt? Det har forskare från bl a SLU och Uppsala universitet spridit nytt ljus över i en artikel som nu publiceras i tidskriften PLoS One.

2014-08-06 10:36 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Spider silk is an impressive material: Light weight and stretchy yet stronger than steel. Silk proteins, called spidroins, rapidly convert from a soluble form to solid fibers at ambient temperatures and with water as solvent. How the spiders regulate this process is to a large extent unknown. Now, a group of researchers from Sweden, Latvia, China and USA show how the process is regulated..

2014-08-06 09:12 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Spindeltråd är ett av naturens mest imponerande material, det är väldigt starkt och samtidigt lätt och biologiskt nedbrytbart. Forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet har nu upptäckt nya mekanismer för hur spindlar tillverkar sin tråd – rön som kommer att göra det möjligt att tillverka konstgjord spindeltråd för användning inom medicin och bioteknik.

2014-07-07 10:15 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En klar majoritet av svenskarna stöder jakt på rovdjur om de tagit sig in i tätbefolkade områden eller för att minska risken att de skadar tamdjur. Tre av fem svenskar anser att det är acceptabelt att reglera vargstammen genom jakt. Det visar en ny undersökning som genomförts av forskare vid SLU och Umeå universitet.

2014-06-26 12:11 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har utsett Catarina Andersson Forsman till ny generaldirektör på Läkemedelsverket. Hon kommer närmast från Stockholms läns landsting där hon för närvarande arbetar som biträdande landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

2014-06-25 15:25 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I Universitetskanslerämbetets kvalitetsvärdering av utbildningar har turen kommit till examina inom lantbruk och djur. Sex av de sju SLU-examina som granskats bedöms hålla hög eller mycket hög kvalitet. Allra bäst omdöme får yrkesexamen i hippologi.

2014-06-25 07:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Att hålla dräktiga suggor i grupp fungerar, skriver SLU-forskare i en vetenskaplig artikel som sammanfattar svenska erfarenheter under 25 år. Forskarna hoppas att artikeln uppmärksammas i länder där merparten av suggorna hålls isolerade, i strid mot EU:s direktiv.