Pressmeddelanden

Kommande presentationer under första delen av hösten

2015-09-02 13:06 CEST CombiGene AB CombiGenes presentationer för första delen av hösten har nu schemalagts. Möt oss i Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Lund.

2015-08-28 14:46 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Söndag 30 augusti besöker FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva SLU i Uppsala. I fokus för besöket ligger forskning kring djurhälsa, uthållig animalieproduktion och friska lantbruksdjur med restriktiv användning av antibiotika för att bekämpa antimikrobiell resistens (AMR). AMR är ett strategiskt område på FAO:s agenda.

Dotterbolag sponsrar veterinärmedicinsk studie

2015-08-26 11:22 CEST CombiGene AB Den 25 augusti beslutade styrelsen i CombiGene Vet AB, som är ett helägt dotter- bolag till CombiGene AB, att sponsra en dansk veterinärmedicinsk studie med 216 000 kr. Studiens mål är att behandla ca 10 hundar, som lider av icke-behandlingsbar epilepsi, med genterapeutisk uppreglering av neurotransmittorn NPY samt receptorn Y2.

2015-08-24 09:07 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU The rapidly evolving African biobanks are invaluable for biomedical research because the African population has the greatest genomic diversity on the planet and represents an incredible resource of information to advance fundamental understanding of health and disease.

2015-08-21 11:17 CEST CombiGene AB Den 22-26 augusti går The 11th NPY-PYY-PP Meeting av stapeln i Leipzig med talare och delegater från hela världen. Bland talarna finns de båda vetenskapliga grundarna bakom CombiGene, professor Merab Kokaia och docent David Woldbye.

Avtal klara med Köpenhamns och Lunds universitet angående kontraktsforskning

2015-08-07 11:15 CEST CombiGene AB CombiGene har nu kontraktsforskningsavtal klara med Köpenhamns Universitet och Lunds Universitet. Avtalen omfattar ett antal in vitro och in vivo-studier vars målsättning är att optimera design och doser för den vektor med vars hjälp NPY- och Y2-gener ska föras in i patientens celler. Under de båda avtalen kommer CombiGene att betala ca 2 MSEK den kommande 9-12 månadersperioden.

Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

2015-07-30 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU It is in moderately complex landscapes that it is most effective to deploy local conservation management measures to enhance biodiversity, such as flowering border zones. The SLU-researcher Mattias Jonsson has together with colleagues from New Zealand, Australia and USA recently published evidence for this in Journal of Applied Ecology.

2015-07-29 10:26 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Ledande forskare inom hästgenomik träffades under förra veckan i Hannover på arbetsmötet 11th Dorothy Russell Havemeyer International Equine Genome Mapping Workshop.

Veterinärfamiljen på Väsby Djursjukhus skaffar valp.

2015-07-28 15:50 CEST Väsby Djursjukhus Ni kanske känner igen veterinärerna i familjen Lundgren/Jury från TV serien Djurens Hjältar som nyligen gick på TV3? En serien som bla. följer veterinärernas kamp att rädda så många djur som möjligt på traumaavdelningen på Väsby Djursjukhus. Nu är det valptider i familjen, häng med på en härlig resa med människans bästa vän i familjen!

Patent godkänt i 10 europeiska länder

2015-07-23 11:13 CEST CombiGene AB Validering av CombiGenes europeiska patent (EPO) är nu slutförd och det har därmed vunnit laga kraft i 10 europeiska länder, inklusive bl a Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.