Pressmeddelanden

Dreamteam inom kirurgi på Evidensia Djursjukvård

2014-04-17 11:44 CEST Evidensia Djursjukvård AB Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm stärker ytterligare sitt team av erfarna kirurger. Nu arbetar hela tre erfarna Diplomates samt en Steg 2-specialist i kirurgi på Centrum för Kirurgi och Ortopedi! En unik samling av veterinärmedicinsk kompetens.

2014-04-16 07:51 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationer för antikonception, dvs. metoder för att förhindra oönskad graviditet. De nya rekommendationerna är en uppdatering av de som publicerades 2006, och är baserade på nya forskningsresultat. Rekommendationerna vänder sig främst till barnmorskor och läkare som arbetar med preventivmedelsrådgivning.

2014-04-14 11:07 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag 10 rapporter som sammanfattar 2013 års tillsyn. Rapporterna speglar det mycket breda tillsynsansvar som Läkemedelverket har inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter, narkotika samt kosmetikaprodukter och hygienprodukter.

Listeria – Snabbtester är lönsamt

2014-04-07 18:54 CEST Food Diagnostics AB Den senaste tiden har flera företag tvingats slå larm om produkter som innehåller Listeria. Mängder av produkter har återkallats till stora kostnader för företagen och tidningsrubrikerna skrämmer konsumenterna och förtroendet för livsmedelsföretagen dalar. Med s.k. ”snabbtester” så kan man få resultatet många dygn tidigare än med gammaldags traditionell teknik.

2014-04-03 14:30 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering. Portalen gör det möjligt att söka, visualisera och hämta art- och miljödata från många olika källor samtidigt.

2014-04-03 08:47 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det går rykten om att vargstammen innehåller hybrider mellan hundar och vargar men omfattande studier från vargforskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och deras norska kollegor visar att det inte stämmer. – Vi har bättre genetisk information om den skandinaviska vargpopulationen än vad som finns om någon annan vild rovdjurspopulation i världen, säger Johan Månsson, forskare vid SLU.

2014-04-01 10:55 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En växande världsbefolkning måste hantera allt mer angelägna frågor om livsmedelssäkerhet, översvämningar och torka, liksom frågor om föroreningar som hotar jordbrukets produktivitet och miljön. Svaren på alla dessa angelägna frågor kan finnas i marken. Forskare från hela Europa, däribland SLU, samlas nu för att inventera dagens problem och för att finna lösningar på dessa.

2014-03-31 07:29 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Torsdag 3 april och fredag 4 april föreläser de på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben.

2014-03-26 13:46 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tillsyn och kontroll av läkemedel finansieras av avgifter från läkemedelstillverkarna. För att säkerställa full kostnadstäckning föreslår Läkemedelsverket att avgifterna för vissa ärendetyper justeras från den första januari 2015.

2014-03-20 14:36 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Tre ärftliga sjukdomar som drabbar hästar ingår nu i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt, Horsegene. Fyra länder, bl a Sverige genom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är involverade i arbetet med att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem, osteochondros och lymfödem. Projektet finansieras med ca 20 milj kr för de tre olika sjukdomsprojekten.