Pressmeddelanden

2015-10-01 12:25 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En gen som normalt orsakar cancertillväxt har visat sig ha en helt motsatt roll vid prostatacancer. När genen är aktiv vid prostatacancer stimulerar den nämligen en annan gen som blockerar celldelning hos tumörceller. Resultaten banar väg för betydligt bättre diagnoser och prognoser än de som finns i dag. Bakom upptäckten står en internationell forskargrupp med bl a forskare från SLU.

Genetic findings may preserve threatened buffalo species

2015-10-01 09:55 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Researchers at SLU and Uppsala University have in an international collaboration with IPB and LIPI in Indonesia identified two independent mutations in the MITF gene underlying white-spotted coat colour in the swamp buffalo. The results can be used to preserve the threatened white-spotted buffalo, which is a culturally and economically important domestic animal.

Genetisk upptäckt kan rädda hotad vattenbuffel

2015-09-30 10:13 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Forskare vid SLU och Uppsala universitet har genom ett samarbete med Bogor Agricultural University och Indonesian Institute of Sciences i Indonesien identifierat två oberoende mutationer i MITF-genen som förklarar vit pälsfärg hos vattenbuffeln. Resultaten kan användas för att bevara den utrotningshotade vitfläckiga vattenbuffeln som är ett viktigt husdjur både kulturellt och ekonomiskt.

2015-09-28 08:58 CEST CombiGene AB Under 23-24 september köpte VD Bengt Westrin samt styrelseledamoten Peter Nilsson sammanlagt 25 000 aktier i CombiGene över öppna marknaden.

Ökat miljöskydd till samma kostnad

2015-09-24 14:37 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Hydrologiskt anpassade kantzoner vid avverkning, som följer de blötaste delarna, är billigare per hektar än fasta kantzonsbredder där man lämnar en jämn bård av träd utmed vattnen.

2015-09-23 10:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Att endast försöka se på färgen om en hamburgare är genomstekt är nästan omöjligt för hamburgare som är gjord av köttfärs förpackad i s k modifierad atmosfär - gasfylld förpackning. Färsen ändrar då färg betydligt snabbare så att den ser genomstekt ut. Detta gör att den kan se klar ut trots att temperaturen fortfarande är alltför låg för att döda bakterier. Det visar forskning från SLU.

2015-09-23 10:25 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I en vetenskaplig rapport från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) lyfts riskerna med ogrundade forskarlarm om sjukdomar bland vilda djur. De kan medföra en omotiverat negativ syn på vilt som i förlängningen hotar vår acceptans för ett rikt djur- och växtliv.

Fortsatt hög tillväxt i de svenska skogarna

2015-09-23 08:05 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU I årets Skogsdata kan man läsa om att den årliga tillväxten nu är uppe i 125 miljoner kubikmeter. Då den totala avgången är väsentligt mindre, under 100 miljoner kubikmeter, innebär det att det totala virkesförrådet fortsätter att öka och uppgår nu till 3,4 miljarder kubikmeter, det vill säga en fördubbling sedan den första Riksskogstaxeringen 1923-1929.

Nyfiken på Uppsalas nyaste campus?

2015-09-21 14:43 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Tareq Taylor medverkar med en inspirationsföreläsning om den nordiska maten vid SLU:s Öppet Campus på Ultuna lördagen den 26 september, klockan 10-16. Programmet är fullspäckat med olika aktiviteter i de nya husen där SLU:s institutioner nu huserar.

2015-09-18 17:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU När ordförande för Afrikanska unionens kommissions Her Excellency Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma i dagarna besöker Sverige har hon särskilt önskat att få komma till SLU.