Pressmeddelanden

2014-04-23 14:32 CEST Landskrona stad Skolinspektionen är nöjd efter tillsyn i vuxenutbildningen i Landskrona där utbud, flexibilitet, resultat, uppföljning och utveckling granskats. Skolinspektionen bedömer att de utbildningsalternativ som erbjuds i stor utsträckning är anpassade till de enskildas behov och förutsättningar. Regelbunden uppföljning görs i syfte att säkerställa att utbildningarna håller god kvalitet och utvecklas.

Öppet hus på KV Konstskola

2014-04-23 12:26 CEST Folkuniversitetet Göteborg Kom till KV Konstskola på vårens Öppet Hus!

Anpassningen till lägre utbildningsanslag på Högskolan Väst fortsätter

2014-04-23 10:19 CEST Högskolan Väst I budgetpropositionen för 2014 framgår att grundutbildningsanslaget till Högskolan Väst minskar med drygt 55 miljoner kronor fram till 2017. Inför det årliga rektorsbeslutet om högskolans programutbud har det därför skett en utredning om hur det minskade grundutbildningsanslaget påverkar högskolans utbud. Idag har ett förslag till anpassning presenterats för högskolans personal.

Unik utbildning till arbetsmiljöingenjör gör succé

2014-04-22 10:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg Med YH-utbildningen Arbetsmiljöingenjör har Folkuniversitetet fyllt ett tomrum i det svenska utbildningssystemet. Inför nästa start har man tagit emot över 450 intresseanmälningar och kontaktats av flera företag som vill använda de studerande som en framtida rekryteringsbas.

Musikschlaget — en musikfest med mångfald

2014-04-22 08:41 CEST Studieförbundet Bilda Nu på lördag är det dags för Umeås deltävling i Musikschlaget – en alternativ melodifestival för musiker med funktionsnedsättningar. Bakom arrangemanget står Studieförbundet Bilda efter ett initiativ av Maitraders, och det är fjärde året som Musikschlaget går av stapeln. I år är första gången en deltävling äger rum i Umeå.

Maria Wetterstrand och Lennart Bondeson samtalar om konsumtion

2014-04-22 08:00 CEST Studieförbundet Bilda Den uppskattade och välbesökta serien Angelägna samtal på Örebro Konsthall fortsätter. I samband med utställningen Klubb Konsument möts Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand och Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) i Örebro, för ett personligt samtal om konsumtion som har blivit en allt vikigare drivkraft i våra liv.

Lyft ditt liv kurs - specialist kompetens om ångest tillgänglig

2014-04-22 08:00 CEST Lifecap AB Till hösten genomför Lifecap den första kursen i Kroatien för personer som vill arbeta vidare med sin egen inre utveckling på djupet, en ”Lifecapturing week”. Kursdeltagarna ledsagas av erfarna energiterapeuter under ett antal olika sessioner, som inkluderar bland annat vägledda meditationer och hypnosterapi. Åsa Nilsson, Leg. Sjuksköterska, med inriktning ångesthantering finns med på kursen.

Att bli förälder - en av livets största händelser!

2014-04-19 16:10 CEST Lifecap AB Föräldraskapet är något av det största som händer under en människas livstid. Ofta glömmer vi att vuxenrelationen behöver anpassas till det nya när vi fått barn. Lifecap erbjuder en film med syfte att sprida kunskap som är till hjälp när du och din partner tillsammans hittar en ny och mer medveten väg för hur ni vill leva tillsammans som familj. En mer omfattande web-utbilning är under produktion.

Vem ser barnen som mår dåligt?

2014-04-18 08:00 CEST Lifecap AB Två barn placerades till sist i fosterhem. Hur kunde det gå så långt innan någon reagerade, skolpersonal och socialtjänst hade kännedom om problemen. En nackskada startade en negativ spiral av medicinering som övergick till missbruk. En gripande historia om kvinnan och hennes barn, som tidigare enbart varit tillgänglig via Lifecaps terapeututbildningar, finns nu att se via Lifecaps hemsida.

Fortsatt rekordhögt söktryck till Högskolan Väst i Trollhättan

2014-04-17 14:53 CEST Högskolan Väst När anmälningstiden gått ut till landets högskoleutbildningar med studiestart i höst, står det klart att Högskolan Väst upprätthåller fjolårets rekordnivåer för antalet sökande och fortsätter att öka mer än genomsnittet i landet. Aldrig har fler sökt i första hand till Högskolan Väst, för första gången är det över 7000 st.