Pressmeddelanden

Att bli förälder - en av livets största händelser!

2014-04-19 16:10 CEST Lifecap AB Föräldraskapet är något av det största som händer under en människas livstid. Ofta glömmer vi att vuxenrelationen behöver anpassas till det nya när vi fått barn. Lifecap erbjuder en film med syfte att sprida kunskap som är till hjälp när du och din partner tillsammans hittar en ny och mer medveten väg för hur ni vill leva tillsammans som familj. En mer omfattande web-utbilning är under produktion.

Vem ser barnen som mår dåligt?

2014-04-18 08:00 CEST Lifecap AB Två barn placerades till sist i fosterhem. Hur kunde det gå så långt innan någon reagerade, skolpersonal och socialtjänst hade kännedom om problemen. En nackskada startade en negativ spiral av medicinering som övergick till missbruk. En gripande historia om kvinnan och hennes barn, som tidigare enbart varit tillgänglig via Lifecaps terapeututbildningar, finns nu att se via Lifecaps hemsida.

Fortsatt rekordhögt söktryck till Högskolan Väst i Trollhättan

2014-04-17 14:53 CEST Högskolan Väst När anmälningstiden gått ut till landets högskoleutbildningar med studiestart i höst, står det klart att Högskolan Väst upprätthåller fjolårets rekordnivåer för antalet sökande och fortsätter att öka mer än genomsnittet i landet. Aldrig har fler sökt i första hand till Högskolan Väst, för första gången är det över 7000 st.

Radical Gardening, en föreläsning med George McKay

2014-04-14 15:01 CEST Marabouparken Samtidens intresse för trädgårdar förknippas ofta med villaförorter, fritid och ”gör-om-mig-TV”. Trädgården kan också ses som ett uttryck för något religiöst eller andligt (Edens trädgård), något militärisk (välklippta gräsmattor) eller något aristokratiskt eller kungligt (herrgårdar och slott). George McKay utforskar en alternativ rutt och kopplar odlandet till ett vidare politiskt perspektiv.

Specialistkompetens knuten till Lifecap

2014-04-14 08:00 CEST Lifecap AB Vi är stolta över att presentera Helena Källström som har suttit i Lifecaps styrelse sedan hösten 2013. I ett samarbete mellan Helena och företagets grundare pågår nu en rad omstruktureringar och stora satsningar. Lifecap skapar en portal för hjälp till självhjälp. Exklusivt material publiceras och en rad filmer och web-utbilningar är under produktion. Företaget är ISO-certifierat.

Unik bok om missbruk och beroende och en holistisk teori.

2014-04-13 09:00 CEST Lifecap AB Boken "Tomten finns inte, från omedvdeten till medveten" av Pientizka/Dopping har nyligen publicerats som E-bok och finns nu att köpa både via de stora nätbokhandlarna och via Lifecaps hemsida. Boken presenterar en alkoholists väg från misär till tillfrisknande. Många nyktra beroendepersoner har känt igen sig i Jörhan Pienitzkas utlämnande berättelse och funnit stöd i sitt eget tillfrisknande.

Vad händer i den intima relationen när två blir tre?

2014-04-12 09:00 CEST Lifecap AB De flesta blivande föräldrar som bor i Sverige får tillgång till en bra utbildning om hur barnafödandet går till, men, vad händer sedan? Lifecaps terapeuter möter ofta par som inte har en aning om hur de ska värna vuxenrelationen när den nya familjemedlemmen väl har anlänt. Se del 1 i Lifecaps satsning på att sprida kunskap om hur vi kan bygga en djupare relation och förhindra onödigt slitage.

"Aktiestinsen" möter näringsministern

2014-04-11 13:30 CEST Nässjö Näringsliv AB "Jag har satsat 10 miljoner på utbildningssatsningar inom järnvägen, för jag vill att tågen skall gå i tid". Så rakt sammanfattar Lennart "Aktiestinsen" Israelsson, 98, en av sina många donationer. Måndag den 14 är han gäst när näringsminister Annie Lööf och flera tongivande aktörer medverkar vid ett kompetensseminarium i Nässjö. Ämnet är allvarligt, då stor kompetensbrist befaras framöver.

Local Business Achieves Highest Sales Honor

2014-04-11 10:13 CEST Mindset Wiley, the leading developer of Everything DiSC®-based corporate training and assessment-driven solutions, announced today that local business Mindset AB was recognized as a 2013 Diamond award-winning Partner. The honor of Diamond Award is the highest award level—in 2013, less than 1% of Everything DiSC Partners earned this esteemed award.

2014-04-11 08:00 CEST Lifecap AB Begreppet medberoende (co-dependency) är känt i USA men relativt okänt i Sverige. Lifecap har länge undervisat om detta på coach- och terapeututbildningar. Mänga som söker hjälp hos våra terapeuter har vuxit upp med föräldrar som haft problem. När de som söker hjälp drabbas av egna bekymmer, har de svårt att se sambanden. Nu finns Lifecaps första film om medberoende att se via vår hemsida.