Kontaktpersoner

Fredrik Masulo Wickberg

Nätaktivisterna Fredrik arbetar med rekrytering och utbildning av de som åker ut på skolorna och håller i Nätaktivisternas klassutbildning. Han samordnar arbetet med gymnasieskolorna och ansvarar för att projektets utbildare har det material de behöver. Han arbetar även med att uppdatera webbplatsen och våra sociala medier. För mer information eller kontaktuppgifter, kontakta kommunikationsansvarig.

Oscar Tryvall
Linda Vergili

Smelink

Ulrica Åsberg
Filip Strömsten

Groupon För inkommande pressfrågor eller övriga frågor är ni välkomna att kontakta Madelene.

Pontus Ellefsson
Joachim Alvarez