Pressmeddelanden

Beslut från Transportstyrelsen hindrar utvecklingen av bilpoolsbranschen

2014-02-24 09:42 CET Sunfleet Transportstyrelsen har beslutat att gå emot Göteborgs stads linje att det är möjligt för kommuner att ge bilpooler dispens för stannaförbud, vilket därmed hindrar kommuner att utveckla fler platser för bilpooler. Beslutet beklagas av bilpoolsbranschen som kämpat i motvind, tillsammans med kommuner, för att etablera nya poolplatser.

Göteborg tolkade lagen annorlunda - kan modernisera synen på bilpooler

2013-12-10 11:28 CET Sunfleet Efterfrågan på bilpoolsplatser i storstäderna är större än tillgången på parkeringsplatser. Om branschen skulle få tillgång till fler attraktiva parkeringsplatser skulle fler medborgare bli medlemmar i en bilpool. Detta är kommunerna väl medvetna om, men kan inte skapa parkeringsytor för bilpoolsbilar av den enkla anledningen att det inte finns en juridiskt begrepp för bilpool.

Sunfleet bilpool utökar i Göteborg

2013-10-01 10:16 CEST Sunfleet Nu öppnar vi sju nya poolplatser i Göteborg, totalt handlar det om fem stycken nya bilar, resterande bilar flyttas från andra poolplatser.

Det tar tid att förändra och underhålla nya resvanor

2013-07-10 13:56 CEST Sunfleet I sex månader fick företag i Uppsala Science Park möjligheten att pröva på miljösmarta alternativ till tjänsteresor med bil. Sex företag deltog och målet var en ökning av alternativa färdsätt och minskade koldioxidutsläpp.

Kungsbacka kommun öppnar bilpool

2013-05-20 10:35 CEST Sunfleet Kungsbacka satsar på bilpool istället för egna tjänstebilar, samtidigt öppnar de upp bilarna för kommunens invånare att använda. Bilpoolen består av tio stycken miljöbilar från Volvo.

Parkeringsbrist hindrar bilpoolsexpansion i Stockholm

2013-03-14 09:02 CET Sunfleet Bilpoolsföretaget Sunfleet har idag 172 bilar i 18 poolplatsområden i Stockholm, men vill öka med ytterligare 50 bilar för att möta efterfrågan. Något som visar sig svårt eftersom det inte går att få tag på parkeringsplatser i innerstaden. Stockholm Stad har hittills i år endast erbjudit bilpoolsföretaget 2 nya poolplatser.

Sunfleet inför trängselrabatt- Möter vägtullar med slopad anslutningsavgift

2013-02-18 13:53 CET Sunfleet Bilpoolsföretaget Sunfleet startar idag sin kampanj ”Trängselrabatt” i Göteborg. Syftet är att minska trängsel och miljöpåverkan genom att fler bara kör bil när det verkligen behövs och då nyttjar miljöbilarna i Sunfleets bilpool.

Bilen kostar Malmöborna tusentals onödiga kronor i månaden

2013-01-15 08:57 CET Sunfleet Att bilen kostar mycket pengar att äga är ingen hemlighet. Många bilägare väljer att blunda för utläggen och ser inte hela kostnaden. Frågan man kan ställa sig är om man verkligen använder bilen så pass mycket som den kostar? Bilpoolsföretaget Sunfleet, som bland annat finns i Malmö, menar att det finns tusenlappar varje månad att spara på att se över sin bilanvändning.

Bilen kostar invånarna i Linköping tusentals onödiga kronor i månaden

2013-01-15 08:54 CET Sunfleet Att bilen kostar mycket pengar att äga är ingen hemlighet. Många bilägare väljer att blunda för utläggen och ser inte hela kostnaden. Frågan man kan ställa sig är om man verkligen använder bilen så pass mycket som den kostar? Bilpoolsföretaget Sunfleet, som bland annat finns i Linköping, menar att det finns tusenlappar varje månad att spara på att se över sin bilanvändning.

Bilen kostar de invånarna i Lund tusentals onödiga kronor i månaden

2013-01-15 08:51 CET Sunfleet Att bilen kostar mycket pengar att äga är ingen hemlighet. Många bilägare väljer att blunda för utläggen och ser inte hela kostnaden. Frågan man kan ställa sig är om man verkligen använder bilen så pass mycket som den kostar? Bilpoolsföretaget Sunfleet, som bland annat finns i Lund, menar att det finns tusenlappar varje månad att spara på att se över sin bilanvändning.