Pressmeddelanden

Nu öppnar Sveriges största bilpool, Sunfleet, på Visby flygplats

2014-07-09 08:00 CEST Sunfleet Sunfleet öppnar bilpool på Visbys flygplatsflygplats. Samtidigt dygnet-runt-öppnas den bilpool i Visby som annars bara är tillgänglig på kvällar och helger.

Sunfleet öppnar bilpool i Borås

2014-06-26 09:34 CEST Sunfleet Nu öppnar Sveriges största bilpool, Sunfleet, en ny bilpool i Borås. Sunfleet har tidigare haft en bilpool via Arbetsförmedlingen som bara varit tillgänglig för allmänheten kvällar och helgar, men nu öppnas en helöppen pool vid centralstationen i Borås.

En juridisk definition av bilpooler skapar direkt skillnad i stadsmiljön

2014-06-24 11:08 CEST Sunfleet Sunfleet anser att utredningen bör uppmana regeringen att skyndsamt lagstifta om en definition av bilpooler. Det är en enkel åtgärd som från start kan skapa skillnad i stadsmiljön. Det skulle också vara en viktig symbolhandling riktat mot både bilister och kommuner att regeringen har en modern och progressiv syn på att hitta lösningar för att minska trängsel på gatorna.

2014-06-24 10:49 CEST Sunfleet När MKB’s hyresgäster flyttar in i sitt nya hus i Hyllie erbjuder MKB och Sunfleet en bilpool med nästa generations elbil. Det är nya versionen av Volvo C30 Electric som kan fulladdas på 1,5 timmar som de boende har tillgång till. Dessutom testar Sunfleet lådcykel i fordonsflottan.

Storstasning på bilpool i Vasastan

2014-06-17 10:39 CEST Sunfleet Sveriges största bilpool, Sunfleet, storstasar i Vasastan. I dagarna öppnar en helt ny bilpool med 10 nya Volvobilar i garaget i Läkarhuset på Gylldéngatan 6 vid Odenplan. Snabb tillväxt och stor efterfrågan på poolbilar ligger bakom storsatsningen.

Premiär för bilpool i Norrköping

2014-06-12 08:41 CEST Sunfleet Nu öppnar Sveriges största bilpool, Sunfleet, i Norrköping. Nu kan Norrköpingsborna för första gången bli medlemmar i en bilpool och på så sätt få tillgång till en bil när de behöver den.

Beslut från Transportstyrelsen hindrar utvecklingen av bilpoolsbranschen

2014-02-24 09:42 CET Sunfleet Transportstyrelsen har beslutat att gå emot Göteborgs stads linje att det är möjligt för kommuner att ge bilpooler dispens för stannaförbud, vilket därmed hindrar kommuner att utveckla fler platser för bilpooler. Beslutet beklagas av bilpoolsbranschen som kämpat i motvind, tillsammans med kommuner, för att etablera nya poolplatser.

Göteborg tolkade lagen annorlunda - kan modernisera synen på bilpooler

2013-12-10 11:28 CET Sunfleet Efterfrågan på bilpoolsplatser i storstäderna är större än tillgången på parkeringsplatser. Om branschen skulle få tillgång till fler attraktiva parkeringsplatser skulle fler medborgare bli medlemmar i en bilpool. Detta är kommunerna väl medvetna om, men kan inte skapa parkeringsytor för bilpoolsbilar av den enkla anledningen att det inte finns en juridiskt begrepp för bilpool.

Sunfleet bilpool utökar i Göteborg

2013-10-01 10:16 CEST Sunfleet Nu öppnar vi sju nya poolplatser i Göteborg, totalt handlar det om fem stycken nya bilar, resterande bilar flyttas från andra poolplatser.

Det tar tid att förändra och underhålla nya resvanor

2013-07-10 13:56 CEST Sunfleet I sex månader fick företag i Uppsala Science Park möjligheten att pröva på miljösmarta alternativ till tjänsteresor med bil. Sex företag deltog och målet var en ökning av alternativa färdsätt och minskade koldioxidutsläpp.