Pressmeddelanden

2015-02-27 14:11 CET Propia Inger Stern har utsetts till ny VD för det Norrköpingsbaserade konsultbolaget Propia AB. LG Gustafsson, som var en av grundarna för 20 år sedan, har valt att avgå från VD-posten för att kunna fokusera 100 % på försäljning och affärsutveckling. Inger Stern tillträder som VD den 1 mars 2015.​

Framtidens butiker är flexibla

2014-12-12 08:30 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Detaljhandeln är länken mellan leverantörer och konsumenter. Och för att få nöjda och lojala kunder, måste handeln få en mer flexibel logistik och kunna reagera snabbt på förändringar. En ny doktorsavhandling utgår från metoder som traditionellt används när man studerar logistik vid tillverkning, och överför den kunskapen till detaljhandeln.

Memnon Networks deltar i expertpanel på Logistik & Transport

2014-04-23 14:15 CEST Memnon Networks AB Den 7-8:e maj anordnas för sextonde gången den årliga mässan Logistik & Transport i Göteborg. På mässan kommer Memnon Networks VD Martin Randel att delta i en handplockad expertpanel där supply chain specialisten Sonat spanar efter trender inom logistik, transport och supply chain management.

Sandvik continues to roll out primelog globally - for control and efficient logistics processes on a global level

2014-04-16 13:59 CEST Primelog Software AB Primelog and Sandvik Mining began a partnership in 2006 in which the purpose was to establish a global control tower to manage and follow up on Sandvik’s global flow. Primelog is used to make Sandvik’s total flow visible. The system is used to plan, book and consolidate freight loads. In addition, invoice control is used to reconcile invoices against contracts and orders.

Primelog following Getinge across the Atlantic - a further step to controls in more markets

2014-04-16 13:52 CEST Primelog Software AB Getinge chose Primelog as its partner in 2012 in order to increase control and transparency of the flow of goods, information and financing. After implementing Primelog’s control tower solution for the European market, Getinge is now taking Primelog across the Atlantic for a rollout in the North American market.

Jysk satsar stort i Nässjö

2013-09-10 10:33 CEST Nässjö Näringsliv AB Jysk bygger till med nytt höglager i Nässjö, med 75 000 pallplatser för svenska och finska marknaderna.

Nässjös logistikkonferens drar världsnamn

2013-09-03 10:33 CEST Nässjö Näringsliv AB På tisdagen den 12 november kommer några av världens främsta experter inom Supply Chain Management och Lean till Nässjö för att föreläsa på Träcentrum. Konferensen markerar startskottet för Logistic Park Nässjö, som med sina drygt 100 företag utgör ett unikt kunskapscentrum för frågor kring logistik.

2012-06-26 10:27 CEST Conductive Optimerad produktionsplanering är en nyckel till ökad lönsamhet. Här lär du dig rätt metoder för en effektiv planering och styrning med konkreta exempel på hur framgångsrika företag hanterar prognostisering, flöden och resurser.

”Dålig sikt” kan kosta miljoner.

2012-06-15 15:00 CEST Primelog Software AB I sin senaste marknadsrapport visar företaget UnitedLog på behovet av visibilitet i företagens logistikverksamhet. ”Dålig sikt” leder till en brist på information som hindrar en från att se den sanna bilden av den dagliga verksamheten. Dessa logistiska "vita fläckar" tenderar att glömmas bort över tid och måste korrigeras för att optimera kostnadsstrukturen inom ett företag.

“Blind spots” - invisible information can cost millions

2012-06-15 14:59 CEST Primelog Software AB In their latest market report UnitedLog focus on the need for visibility in logistics operations. Poor visibility leads to a lack of information which prevents one from seeing the true picture of everyday operations. These logistic “blind spots” tend to be forgotten over time but must be corrected to optimize cost saving within a company.