Pressmeddelanden

Goodtech vinner järnvägskontrakt för Strängnäs - Härad

2014-07-04 12:59 CEST
Kontraktet är en totalenteprenad som underentreprenör till NCC Construction AB för samt...

NCC bygger ut Svealandsbanan för 975 MSEK

2014-05-22 11:07 CEST
NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut Svealandsbanan med dubbelspår på st...

Eskilstuna kommun vill återaktivera Svealandsbanans intressenter

Eskilstuna kommun vill återaktivera Svealandsbanans intressenter

2013-11-28 13:00 CET
Eskilstuna kommun tar initiativ till att återaktivera Svealandsbanans intressenter. -...

Eskilstuna Kombiterminal får EU-stöd för fortsatt utveckling och tillväxt

Eskilstuna Kombiterminal får EU-stöd för fortsatt utveckling och tillväxt

2012-06-11 14:15 CEST
Eskilstuna Kombiterminal är en av fyra prioriterade infrastruktursatsningar inom tillgä...