Pressmeddelanden

2013-11-19 10:05 CET Cortus Energy AB

2013-10-17 10:08 CEST Cortus Energy AB

2013-10-15 10:36 CEST Cortus Energy AB

2013-10-15 10:12 CEST Cortus Energy AB

2013-10-15 10:11 CEST Cortus Energy AB

2013-09-11 09:57 CEST Cortus Energy AB Aktivitetsnivån är hög i Cortus Energy då bland annat Nordkalkprojektet löper på, viktiga avsiktsförklaringar har tecknats med kunder och avtalsdiskussioner ska inledas och kundtester genomförs i 500 kW-anläggningen i Köping.

2013-09-06 10:25 CEST Cortus Energy AB Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om försäljning av totalt fyra WoodRoll-anläggningar på 5 MW vardera för produktion av kraftvärme (produktion av el och värme/kyla) till ett italienskt jordbruksföretag. Beroende på omfattning av leveransen uppskattas ordervärdet till 8-10 miljoner EUR per anläggning. Som bränsle används lokala sågverksrester.

2013-08-23 08:32 CEST Cortus Energy AB Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av en WoodRoll-anläggning på 500 kW för produktion av energigas till ett energibolag i norra Kalifornien. Företaget kommer använda Cortus energigas, som har ett unikt högt vätgasinnehåll och renhet, för att producera el via bränsleceller. Bränsleceller är framtidens sätt att producera el med hög verkningsgrad och minska utsläppen.

2013-08-12 09:40 CEST Cortus Energy AB Mycket händer i Cortus Energy nu och framöver varför det är viktigt att marknaden får information om utvecklingen i bolaget. I bifogat dokument beskrivs bland annat: • Nordkalkprojektet • Affärsläget • Utvecklingsprojekt • Informationsträffar Nästa månadsbrev utkommer 11e september. Rolf Ljunggren, VD Tel: +46 (0)8 588 866 30 www.cortusenergy.com

NetClean partners with CY4OR to tackle growing complexity of Internet crimes

2013-01-15 10:00 CET NetClean Christian Berg, CEO at NetClean said: “NetClean’s partnership with CY4OR is a response to the ever increasing volume and complexity of child sexual abuse cases. We believe our partnership with CY4OR will truly enhance the solution we already provide to organisations, offering customers greater peace of mind.