Pressmeddelanden

2015-01-29 13:52 CET Cortus Energy AB Cortus Energys patentansökan för optimerad vätgasframställning genom termisk förgasning av biomassa från WoodRoll processen godkänns i USA

NetClean to help UK Home Office fight child abuse

2014-10-16 11:15 CEST NetClean NetClean’s Analyze Collaboration Server will act as a central hub where files are stored and easily extracted for new investigations. The CAID service enables law enforcement agencies to search content on seized devices for child abuse images and to quickly differentiate between new and existing material, allowing them to focus resources accordingly.

NetClean appoints new Board members

2014-09-25 08:00 CEST NetClean London, UK, 25th September 2014 – NetClean has appointed two new members to its Board. Karl Engelbrektson, Major General and Chairman of the NATO Connected Forces Initiative Task Force (CFI TF), and Michael Ingelög, Senior Advisor at Credit Suisse, will join the Board of Directors. Both appointments add significant experience and expertise to the company’s leadership team.

2013-11-19 10:05 CET Cortus Energy AB

2013-10-15 10:36 CEST Cortus Energy AB

2013-10-15 10:12 CEST Cortus Energy AB

2013-10-15 10:11 CEST Cortus Energy AB

2013-09-06 10:25 CEST Cortus Energy AB Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om försäljning av totalt fyra WoodRoll-anläggningar på 5 MW vardera för produktion av kraftvärme (produktion av el och värme/kyla) till ett italienskt jordbruksföretag. Beroende på omfattning av leveransen uppskattas ordervärdet till 8-10 miljoner EUR per anläggning. Som bränsle används lokala sågverksrester.

2013-08-23 08:32 CEST Cortus Energy AB Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av en WoodRoll-anläggning på 500 kW för produktion av energigas till ett energibolag i norra Kalifornien. Företaget kommer använda Cortus energigas, som har ett unikt högt vätgasinnehåll och renhet, för att producera el via bränsleceller. Bränsleceller är framtidens sätt att producera el med hög verkningsgrad och minska utsläppen.

2013-08-12 09:40 CEST Cortus Energy AB Mycket händer i Cortus Energy nu och framöver varför det är viktigt att marknaden får information om utvecklingen i bolaget. I bifogat dokument beskrivs bland annat: • Nordkalkprojektet • Affärsläget • Utvecklingsprojekt • Informationsträffar Nästa månadsbrev utkommer 11e september. Rolf Ljunggren, VD Tel: +46 (0)8 588 866 30 www.cortusenergy.com