Nyheter

Diabetes i skolan - Ett lotteri för våra barn?

2015-10-19 07:25 CEST Svenska Diabetesförbundet Tyvärr möter många föräldrar till barn med diabetes stora problem med att få den hjälp som krävs för att barnet ska få en lugn och trygg skolgång, säger Fredrik Löndahl, ordförande för Svenska Diabetesförbundet. Nu satsar förbundet på att öka kunskapen om sjukdomen genom en landsomfattande föreläsningsturné för vård- och skolpersonal och föräldrar.

Studie visar att ytterligare satsningar på forskning och diabetesvård krävs

2014-11-20 14:09 CET Svenska Diabetesförbundet I dagarna har media rapporterat om en ny svensk forskningsstudie som visar att risken att dö i förtid vid typ 1-diabetes är dubbelt så hög trots välreglerade blodsockernivåer, vid högre nivåer ökar risken upp till tio gånger. Diabetesförbundets och Diabetesfondens ordförande Fredrik Löndahl tycker att det krävs ytterligare satsningar på forskning och diabetesvård.

2014-10-14 14:40 CEST Svenska Diabetesförbundet Häromdagen kom nyheten att forskare vid Harvard i USA lyckats massproducera mänskliga insulinproducerande betaceller, utvunna från stamceller. Betacellerna har enligt studien kunnat kontrollera blodsockret hos möss med diabetes. Media menar att ”ett botemedel mot typ 1-diabetes är nära”, medan det enligt svenska forskare återstår mycket arbete.

”Nu hoppas vi att fler får chans att pröva pump”

2014-09-18 15:37 CEST Svenska Diabetesförbundet En ny svensk studie väcker hopp om att fler med diabetes kan få tillgång till insulinpumpbehandling.

2014-06-18 12:12 CEST Svenska Diabetesförbundet Idag presenterar Socialstyrelsen en preliminär version av nya nationella riktlinjer för diabetesvården. Diabetesförbundet ser positivt på förslaget som nu ska ut på remiss och hoppas på färre feltolkningar av riktlinjerna.

Fel att neka blodsockertester vid typ 2-diabetes

2014-04-02 15:44 CEST Svenska Diabetesförbundet Diabetesförbundet får många samtal från människor med typ 2-diabetes som nekas förskrivning av de blodsockerstickor som de själva upplever att de behöver. Flertalet vårdgivare misstolkar riktlinjerna och menar att en person med typ 2-diabetes inte behöver testa sitt blodsocker.

2014-03-28 12:55 CET Svenska Diabetesförbundet Diabetesförbundets bestämda uppfattning är att insulinet fortsatt ska vara kostnadsfritt för den enskilde individen, oavsett om man har typ 1- eller typ 2-diabetes. Det är inte rimligt att behöva betala för ett livsnödvändigt hormon vilket insulin är.

2014-03-06 08:07 CET Svenska Diabetesförbundet Diabetesförbundet ser stora problem med Tingsrättens dom i fallet där en ung flicka med typ 1-diabetes utnyttjades sexuellt i samband med en kraftig insulinkänning.

2013-12-04 09:51 CET Svenska Diabetesförbundet Från och med första december ingår inte längre insulinpumpar i den statliga läkemedelsförmånen, pumpar som är livsviktiga för många som har typ 1-diabetes. Särskilt unga vuxna med sjukdomen. I och med att landstingen nu får ansvar för pumparna tar Sverige ett väldigt tydligt steg mot en mer ojämlik vård.

2013-11-22 11:36 CET Svenska Diabetesförbundet Vi på Svenska Diabetesförbundet och många av våra medlemmar har hört, och upprörts, av ert program Tankesmedjan där ni försöker skämta om människor med diabetes. Självklart är det tillåtet att skämta, även om allvarliga sjukdomar som diabetes, men ska ni göra det så se åtminstone till att vara pålästa först!