Pressmeddelanden

Statminister Fredrik Reinfeldt, öppet brev.

2010-11-19 15:36 CET
Vilken form av rättsäkerhet representerar vår nuvarande statsminister? En typ av rättsä...

Vissa skador och sjukdomar finns inte i Sverige! Vad kan det bero på?

2010-11-14 19:18 CET
Är det tack vare begåvade politiker, administratörer och ekonomer som svensk vård och m...

Tänk om försäkringsläkare, domare och ledande politiker skulle drabbas av allvarliga nackskador - vad skulle hända då?

2010-10-24 17:22 CEST
Räckte 1 månads egna besvär för de personer som idag förhindrar att s k whiplashskadade...

I romersk mytologi finns Janus, en dörrvaktargud som förmedlar budskap mellan människor och övriga gudar. Samma typ av funktion tycks finnas hos svenska myndigheter!

2010-10-12 19:18 CEST
Offentlighetsprincipen ska gälla svensk förvaltning, men gör det inte alltid! General- ...

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

2010-10-06 17:49 CEST
Under flera års tid har vi inom arbetsgruppen AMBU försökt att få makten att inse att d...

Är det med manipulation av fakta eller på grund av ren okunskap om vad som gäller, som våra myndigheter styr och ställer över medborgarna?

Är det med manipulation av fakta eller på grund av ren okunskap om vad som gäller, som våra myndigheter styr och ställer över medborgarna?

2010-09-29 23:18 CEST
Förhindrar svenska myndigheters tjänstemän att trafikskadade får vård de behöver? Misst...