Pressmeddelanden

Regeringens förslag slår hårt mot de redan utsatta

2015-11-24 19:23 CET Röda Korset Regeringen föreslår en tillfällig lagstiftning för att få fler flyktingar att söka asyl i andra länder. Flyktingsituationen i Sverige och Europa har inga enkla lösningar och självklart måste vi lyssna när samhällsfunktioner slår larm. Men regeringens förslag riskerar att slå hårt mot de redan hårt utsatta och påtagligt försämra möjligheterna till integration.

2015-11-20 08:27 CET Röda Korset Röda Korset öppnar upp sin mötesplats i Boliden för att möta människor som vill prata om sin oro efter de senaste dagarnas händelseutveckling då en terroristmisstänkt gripits i området. Röda Korsets volontärer kommer också att röra sig ute i samhället för bidra till ökad trygghet.

Röda Korset i Ljusdal deltar i nationellt samarbete med Innocent

2015-11-18 11:26 CET Röda Korset Lokalt I Sverige är många ofrivilligt ensamma, särskilt äldre. Vissa har svårt att komma utanför sitt hem och träffa andra. Det vill Röda Korset och Innocent göra något åt. Ljusdal deltar i detta landsomfattande projekt.

2015-11-03 13:16 CET Röda Korset Den 11 november håller Svenska Röda Korset ett frukostseminarium om lokala aktörer och deras viktiga bidrag till ett effektivt katastrofbistånd. Den effektivitet som dessa aktörer uppvisar återspeglas dock inte i den humanitära finansieringen. I rapporten konstateras att bara 1,6 procent av katastrofbiståndet går direkt till lokala aktörer. Hur förändra denna obalans?

2015-11-02 11:42 CET Röda Korset Röda Korset ett mobilt behandlingsteam för att nå människor som lider av krigsskador eller tortyrtrauman. Främsta skälet till ett mobilt team är att många bor för långt ifrån de sex platser i landet där Röda Korset redan i dag har behandlingscenter. Det mobila behandlingsteamet är ett pilotprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen.

2015-10-28 09:22 CET Röda Korset Närmare 300 människor har omkommit och minst 2 000 skadats i jordbävningen som skakade bergskedjan Hindu Kush i norra Afghanistan och Pakistan måndagen den 26 oktober. Skalvet, som mätte 7.5 på Richterskalan, hade sitt epicentrum i den afghanska provinsen Badakhshan nära gränsen till Pakistan och kändes i hela regionen.

2015-10-27 22:00 CET Röda Korset Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ger Röda Korset i uppdrag att starta en stödtelefon i förebyggande syfte. Stödtelefonen riktar sig till familj och närstående som känner oro för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands. Det är ett pilotprojekt som ska pågå fram till juni 2016.

2015-10-06 18:08 CEST Röda Korset Under de senaste dagarna har ambulanspersonal attackerats på Västbanken, en hälsoarbetare skjutits i Jemen och ett sjukhus bombats i Afghanistan. Dessvärre är detta bevis för en oroande utveckling: sjukvården hamnar allt oftare i skottlinjen.

Röda Korset efterlyser kraftsamling från hela samhället

2015-10-01 14:02 CEST Röda Korset Röda Korset tillförs 10 miljoner kronor av regeringen för att stärka det humanitära stödet för människor på flykt. Satsningen välkomnas men för att möta dagens utmaningar med flyktingsituationen krävs en kraftsamling från hela samhället.

2015-09-24 11:11 CEST Röda Korset Röda Korset anser att det måste göras mer om inte ännu fler ska dö i väntan på att EU ska gå från ord till handling.