Pressmeddelanden

Röda Korset i Ljusdal deltar i nationellt samarbete med Innocent

Röda Korset i Ljusdal deltar i nationellt samarbete med Innocent

2015-11-18 11:26 CET
I Sverige är många ofrivilligt ensamma, särskilt äldre. Vissa har svårt att komma utanf...

Frukostseminarium: Röda Korsets årliga katastrofrapport 2015

2015-11-03 13:16 CET
Den 11 november håller Svenska Röda Korset ett frukostseminarium om lokala aktörer och ...

Röda Korset startar mobilt behandlingsteam för krigsskadade och torterade

2015-11-02 11:42 CET
Röda Korset ett mobilt behandlingsteam för att nå människor som lider av krigsskador el...

​​Hjälpinsatsen i jordbävningsdrabbade Afghanistan och Pakistan

2015-10-28 09:22 CET
Närmare 300 människor har omkommit och minst 2 000 skadats i jordbävningen som skakade ...

Röda Korset startar nationell stödtelefon för att förebygga våldsbejakande extremism

2015-10-27 22:00 CET
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ger Röda Korset i upp...

Oacceptabelt att attacker mot sjukvården ökar

2015-10-06 18:08 CEST
Under de senaste dagarna har ambulanspersonal attackerats på Västbanken, en hälsoarbeta...

Röda Korset efterlyser kraftsamling från hela samhället

Röda Korset efterlyser kraftsamling från hela samhället

2015-10-01 14:02 CEST
Röda Korset tillförs 10 miljoner kronor av regeringen för att stärka det humanitära stö...

Fördelning av 120 000 flyktingplatser - ett litet steg i rätt riktning

2015-09-24 11:11 CEST
Röda Korset anser att det måste göras mer om inte ännu fler ska dö i väntan på att EU s...

​Ett misslyckande för EU

2015-09-15 11:00 CEST
Det blev ingen överenskommelse om obligatoriska flyktingkvoter för EUs medlemsstater. I...

EU måste ta emot minst 225 000 kvotflyktingar

2015-09-07 11:56 CEST
Sverige ska öka antalet kvotflyktingar från 1 900 till 4 000-5 000 och EU bör ta emot 1...