Pressmeddelanden

Vi är specialföretaget för dina bolagsfrågor

2014-04-17 13:07 CEST Svenska Standardbolag AB Under de 60 år vi hjälpt till med att registrera bl a cirka 300 000 aktiebolag har vi även arbetat med andra frågor än själva registreringen av bolag. Exempel är fondemission, nyemission, konvertibler, teckningsoptioner, fusion, omvänd fusion, delning, likvidation, ökning eller minskning av aktiekapital, andra ändringar, varumärken, intern aktieöverlåtelse etc.

Svenska Standardbolag starta sin verksamhet 1954 och är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige.

2014-04-04 16:47 CEST Svenska Standardbolag AB Svenska Standardbolag starta sin verksamhet 1954 och är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vi vågar påstå att vår långvariga och breda erfarenhet av allehanda bolagsfrågor och frågeställningar i samband därmed gör att våra kunder kan känna sig trygga i att deras bolagsärende hos oss handläggs juridiskt korrekt och professionellt i en omfattning som få andra kan leva upp till.

Likvidation av aktiebolag – vi har alternativet

2014-03-21 18:59 CET Svenska Standardbolag AB Vår snabbavvecklingstjänst Slutstenen innebär att företagaren kan bli av med bolaget på 1–2 veckor genom att bolaget säljs till oss och vi omedelbart startar avveckling av bolaget i vår egen regi. Företagaren får ut sina pengar direkt och behöver inte under lång tid bevaka att avvecklingsprocessen framskrider...

4 av 10 enskilda firmor funderar på att byta till AB

2014-03-14 16:38 CET Svenska Standardbolag AB Ekonomiföretaget Visma har frågat 600 företagare med enskild firma om de funderar på att byta till aktiebolag. 37,2 procent svarade ja och 33,9 procent svarade nej. Nästan var tredje företagare drev både aktiebolag och enskild firma. Under 60 år har vi hjälpt till med att starta eget företag, att övergå från enskild firma till aktiebolag, registrera varumärke, upprätta kompanjonsavtal m.m..

Vi kan hjälpa dig med emission i aktiebolag

2014-03-07 15:59 CET Svenska Standardbolag AB Aktiebolaget såsom juridisk person är i hög grad ett levande ting eftersom det genom sina ägare, styrelse, anställda, kunder och leverantörer påverkar och påverkas och för sin överlevnad och utveckling måste anpassa sig till rådande omständigheter.

Snabbavvecklingstjänsten Slutstenen

2014-02-14 17:04 CET Svenska Standardbolag AB Visste du att det vanligaste sättet att avveckla ett aktiebolag på är att anlita Svenska Standardbolag för en snabbavveckling. Svenska Standardbolag skapade avvecklingstjänsten Slutstenen 1992. Sedan dess har vi på ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt avvecklat mer än 18 000 aktiebolag

Att starta eget företag snabbt och enkelt

2014-02-07 14:13 CET Svenska Standardbolag AB Om tiden fram till ett fungerande företag inte har någon stor betydelse kan man välja att nybilda sitt företag. Den största fördelen med ett lagerbolag är att det redan är ett registrerat aktiebolag med ett organisationsnummer och därmed kan starta sin verksamhet omedelbart. Våra lagerbolag för kommanditbolag heter Stengrunden och våra lagerbolag för handelsbolag heter Jungfrustenen.

Förslag på förenklingar i aktiebolagslagen från 2014-07-01

2014-01-31 15:35 CET Svenska Standardbolag AB En lagrådsremiss föreslår förenklingar samt oförändrade bestämmelser i aktiebolagslagen från den 1 juli 2014. Sammanfattningsvis innebär det troligen bland anna att: Bosättningskravet (EES) för stiftare tas bor Möjligheten att utfärda aktiebrev, utdelningskuponger och interimsbevis tills vidare ska vara oförändrat och att något aktieägarregister inte ska införas.

Jubileumsåret 2014 – Visste du att…

2014-01-13 14:00 CET Svenska Standardbolag AB I år är 60 år sedan Svenska Standardbolag AB bildades. Vi har hjälpt det svenska näringslivet med att bilda cirka 300 000 aktiebolag. Dessutom har vi hjälpt till med cirka 100 000 andra ärenden såsom varumärken, stiftelser, filialer, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, aktieägaravtal, nyemissioner, likvidation, fusion, fission, m m.

Slutstenen = En bra snabbavveckling

2014-01-13 11:03 CET Svenska Standardbolag AB 1992 skapade vi tjänsten Snabbavveckling eftersom vi insett behovet av en sådan tjänst. Innovationen blev genast mött med stort intresse från våra kunder. Som alla bra idéer har även andra aktörer därefter erbjudit ”snabbavveckling”, dock av varierande kvalitet. För att särskilja oss från dessa aktörer registrerade vi för några år sedan varumärket Slutstenen för just vår tjänst Snabbavveckling.