Pressmeddelanden

Frihet är det bästa ting…

2014-08-22 14:26 CEST Svenska Standardbolag AB För 150 år sedan… Uppkom näringsfriheten i Sverige. Det som hände var att skråväsendet avskaffades, vilket medförde att vem som helst fick starta företag. Det har starkt bidragit till att Sverige blev och är ett land med många och framgångsrika företagare. Idag.... är vi fortfarande det ledande företaget inom bolagsservice. Det handlar bl a om nybildande eller lagerbolag/lagerföreningar,

60 år i tjänst inom bolagsfrågor

2014-07-24 12:14 CEST Svenska Standardbolag AB Inget är så bra som kontinuitet. Vi är det första specialföretaget för bolagsfrågor. Under alla våra 60 år har vi nu hjälpt cirka 300 000 aktiebolag till världen, plus ett stort antal handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Bolagskapning – agera genast, men inte i panik….

2014-07-18 16:33 CEST Svenska Standardbolag AB Bolagskapning (företagskapning) låter dramatiskt, vilket det ju onekligen är när det inträffar. Ämnet har en tid varit aktuellt och för en företagare är tanken på risk för bolagskapning självklart skrämmande ju mer man blir medveten om vilka konsekvenser en kapning kan få.

Att fusionera - Slå ihop bolagen genom fusion

2014-07-11 12:57 CEST Svenska Standardbolag AB Vanligaste fusionen är när ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget. Om verksamheten huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget är det ofta till fördel om moderbolaget istället går upp i dotterbolaget, vilket brukar kallas omvänd fusion. Om man vill fusionera bolag som är fristående från varandra gör man en s k sidledes fusion.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun

2014-07-01 15:59 CEST Svenska Standardbolag AB Vår samlade och unika erfarenhet inom bolagsområdet finns i dessa städer, huvudkontoret ligger i Falun. Dagligen besvarar vi per telefon, e-post och vid personligt besök på kontoret frågor kring nystart av företag och om varumärken och registrering av domännamn, med mera.

Att sänka kravet på aktiekapital ytterligare är att göra företagare en björntjänst?

2014-07-01 15:51 CEST Svenska Standardbolag AB Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förbättra entreprenörskapsklimatet i Sverige. I nämnda vällovliga uppdrag ingår att bedöma om det finns behov av ytterligare sänkningar av lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag, kanske ända ner till 1 krona.

Lagerbolaget AB Grundstenen

2014-06-19 16:03 CEST Svenska Standardbolag AB

Låt oss bilda ditt bolag

2014-05-28 08:56 CEST Svenska Standardbolag AB Vi har hjälpt till med att starta cirka 300 000 aktiebolag och även många handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Det är möjligt att du hört talas om våra lagerbolag och lagerföreningar eftersom det är det vi är mest kända för. Dock arbetar vi dagligen även med nybildningar.

Skydda dig mot företagskapning!

2014-05-22 08:45 CEST Svenska Standardbolag AB Antalet företagsbedrägerier ökar i hela världen. Kriminella har upptäckt att det är lättare och mindre riskfyllt för brott som görs hemma via datorn än t ex vid rån av en värdetransport. I många länder är företagskapning nu ett stort problem.Ny teknik och den svenska offentlighetsprincipen gör det lätt för den som vill att ta reda på vad som behövs för att skriva ett falskt bolagsstämmoprotokoll.

Gratis rådgivning om det mesta som gäller bolagsfrågor

2014-05-16 13:42 CEST Svenska Standardbolag AB Vi på Svenska Standardbolag AB har lång erfarenhet och håller oss ständigt uppdaterade vilket innebär att vi kan det mesta inom bolagsfrågor, varumärke och domännamn. I år firar vi 60 år och därför blir vi extra glada om du kontaktar oss för hjälp med dina frågeställningar. Ring, maila eller besök något av våra kontor i Falun, Stockholm, Göteborg eller Malmö för gratis rådgivning.