Pressmeddelanden

Årsredovisning, ska vara rätt direkt

2015-11-10 15:42 CET Svenska Standardbolag AB Ett aktiebolag måste varje år upprätta komplett årsredovisning och sedan skicka in den till Bolagsverket i tid. Den skyldigheten finns oavsett om bolaget drivit verksamhet eller inte eller om bolaget har revisor eller inte har revisor. Observera att man inte kan få anstånd med att skicka in årsredovisning (och revisionsberättelse).

Vilka är fördelarna med att starta bolag med lagerbolaget AB Grundstenen?

2015-11-10 15:35 CET Svenska Standardbolag AB Fördelen med att starta bolag med ett AB Grundstenen är bl a ...att bolaget har ett organisationsnummer och kan omedelbart komma igång med sin verksamhet. ...registrering som arbetsgivare och för F-skatt och moms hos Skatteverket kan sökas direkt. ...man vet att bildandet gjorts på ett juridiskt och ekonomiskt korrekt sätt. ...kostnaden för starten kan tas från aktiekapitalet.

Trogna kunder

2015-10-23 15:45 CEST Svenska Standardbolag AB För oss på Svenska Standardbolag AB är det trevligt när kunder visar sitt förtroende genom att återkomma när någonting behöver ändras i företagets kostym, ofta får vi hjälpa till under hela företagets existens, från start till avveckling. En populär form för avveckling har blivit vår snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Nyligen beställdes Slutstenen för ett företag som vi var med och startade 1979.

Trenden för aktiebolagsformen fortsätter

2015-10-13 14:42 CEST Svenska Standardbolag AB I ett handelsbolag är bolagsmännen solidariskt ansvariga en för alla, alla för en, för bolagets förpliktelser och alla riskerar därmed allt vad man äger och har. I ett kommanditbolag, som är en särskild form av handelsbolag, kan en eller fler av bolagsmännen ta den stora risken medan övriga endast riskerar en liten insats. Ofta är därför kommanditbolag lämpligare än handelsbolag.

Aktiebolagsformen fortsatt mest populär

2015-10-13 14:36 CEST Svenska Standardbolag AB Under juli ökade antalet hos Bolagsverket registrerade nya företag kraftigt (+ 15,5 %) jämfört med förra året. Dock är det endast aktiebolag som visar ökning, 31 %! Oavsett vilken företagsform du väljer kan vi hjälpa till, alltså även med bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar (inklusive s k fiberföreningar) samt stiftelser och filialer.

Lagerbolag och bolagstjänster

2015-07-08 16:42 CEST Svenska Standardbolag AB AB Grundstenen är Sveriges mest sålda lagerbolag och välkänt inom näringslivet. Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att företaget kan komma igång snabbt. Vid köp av en AB Grundstenen ingår kontroller, granskningar, omskrivningar, bolagsrättslig konsultation, konsultation avseende ansökan om F-skatt, komplett bolagsdokumentation, ärendebevakning etc, vilket gör oss unika.

Vanligast att starta aktiebolag direkt

2015-06-18 17:05 CEST Svenska Standardbolag AB Är man ensam om att äga och driva ett företag väljer man ofta företagsformen aktiebolag eller enskild firma. Det är vanligt att man startar direkt med aktiebolag. Vill man prova en affärsidé i liten skala för att se om den är hållbar kan man börja som enskild firma för att sedan övergå till aktiebolag när verksamheten börjar ta fart.

Bolagsordningsändring utan namnändring

2015-05-29 13:23 CEST Svenska Standardbolag AB ​Bolagsordning kan sägas motsvara stadgarna i en förening och anger ramarna för bolagets verksamhet. De har ofta standardkaraktär men det är också vanligt med specialbestämmelser såsom aktier med olika rösträtt eller aktier med ekonomiska skillnader. Det är vanligt att ha med bestämmelser för att begränsa risken att få oönskade kompanjoner, främst genom förköps- resp hembudsklausul.

Aktiebolag eller enskild firma eller båda

2015-05-22 09:36 CEST Svenska Standardbolag AB ​Är man ensam om att äga och driva ett företag väljer man som regel företagsformen aktiebolag eller enskild firma. Vill man prova en affärsidé i liten skala för att se om den är hållbar kan man börja som enskild firma för att sedan övergå till aktiebolag när verksamheten börjar ta fart. Obs: det är viktigt ur bl a risksynpunkt att inte vänta för länge med ombildningen till aktiebolag.

Oenighet? Konflikt? Samarbetssvårigheter? Vi har lösningen!

2015-05-19 10:53 CEST Svenska Standardbolag AB I ett bra företagsklimat strävar alla åt samma håll, d v s för företagets bästa. Vad som är det bästa är man ibland oense om och tyvärr händer det att en oenighet fördjupas och blir till skada för verksamheten. Om man då har ett aktieägaravtal finns ofta lösningen i avtalet. Ett aktieägaravtal är lika viktigt som en olycksfallsförsäkring eller en livförsäkring.