Pressmeddelanden

2015-11-03 13:07 CET Privattandläkarna Idag presenterade Svensk kvalitetsindex (SKI) sin mätning ”Samhällsservice 2015”. Den populäraste samhällstjänsten är tandvården med ett nöjdhetsindex på 82,4 (allt över 60 räknas som att kunderna är nöjda). Den privata tandvårdens nöjdhetsindex är 85,3 och folktandvårdens 79,5.

Ownit och Bredbandsbolaget toppar SKI-undersökning

2015-11-02 11:55 CET Bredbandsbolaget Tidigare idag presenterades den årliga undersökningen Svenskt Kvalitetsindex för bredbandsleverantörer som mäter konsumenters nöjdhet. Telenors varumärken Ownit och Bredbandsbolaget placerar sig som nummer ett respektive nummer två i undersökningen. Både Ownit och Bredbandsbolaget ökar från föregående år medan konsumenternas nöjdhet minskar i branschen som helhet.

Sparbanken Syd i topp bland Sveriges banker i årets kvalitetsindex!

2015-10-08 11:00 CEST Sparbanken Syd Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade sin årliga bankmätning och Sparbanken Syd placerar sig sig på tredje plats bland Sveriges nöjdaste företagskunder. Det är endast sparbanken i Västra Mälardalen och Ålems Sparbank som får högre kundbetyg. Sparbanken Syd får därmed högst betyg av samtliga banker som verkar på den skånska marknaden.

BDO toppar listan över revisionsbranschens mest nöjda kunder

2015-06-08 08:48 CEST BDO Sverige Idag publicerar Svenskt Kvalitetsindex sin årliga undersökning om kundnöjdhet bland Sveriges revisions- och rådgivningsbyråer. Även i år är det BDO som får högst betyg av sina kunder.

2014-12-17 10:03 CET Svensk Energi Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

2014-12-12 10:23 CET Mäklarsamfundet Årets undersökning visar att kunderna är riktigt nöjda med sina fastighetsmäklare och att branschen som helhet går starkt framåt. Det förbättrade betyget förklaras bland annat med att både köpare och säljare känner sig mer trygga med affären jämfört med tidigare år, och att fastighetsmäklarna upplevs som mer ansvarstagande.

Flysmåland har Sveriges nöjdaste kunder – igen

2014-12-10 11:17 CET Flysmaland Sverigeflyg, där Flysmåland ingår är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). På andra plats i undersökningen kommer systerföretaget Malmö Aviation medan fjolårets vinnare, Norwegian, har halkat ner till tredje plats.

Kalmarflyg har Sveriges nöjdaste kunder – igen

2014-12-10 11:08 CET Kalmarflyg Sverigeflyg, där Kalmarflyg ingår är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). På andra plats i undersökningen kommer systerföretaget Malmö Aviation medan fjolårets vinnare, Norwegian, har halkat ner till tredje plats

Blekingeflyg har Sveriges nöjdaste kunder – igen

2014-12-10 10:59 CET Blekingeflyg AB Sverigeflyg, där Blekingeflyg ingår är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). På andra plats i undersökningen kommer systerföretaget Malmö Aviation medan fjolårets vinnare, Norwegian, har halkat ner till tredje plats.

2013-12-16 09:37 CET Fortum Sverige AB Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2013. Fortum förbättrar också i år sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar klart bättre än branschens genomsnitt och på värmesidan ökar kundernas betyg för fjärde året i rad.