Pressmeddelanden

BDO toppar listan över revisionsbranschens mest nöjda kunder

2015-06-08 08:48 CEST BDO Sverige Idag publicerar Svenskt Kvalitetsindex sin årliga undersökning om kundnöjdhet bland Sveriges revisions- och rådgivningsbyråer. Även i år är det BDO som får högst betyg av sina kunder.

2014-12-17 10:03 CET Svensk Energi Årets upplaga av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att elbranschen står kvar på samma nivå som förra året vad gäller kundnöjdhet. Elbranschen har arbetat hårt de senaste tio åren på att öka förtroendet hos elkunderna - men det finns en del arbete kvar att göra. Glädjande är att kundnöjdheten för elnätsföretagen fortsätter att öka något, medan elhandelsföretagens index dessvärre backar.

2014-12-12 10:23 CET Mäklarsamfundet Årets undersökning visar att kunderna är riktigt nöjda med sina fastighetsmäklare och att branschen som helhet går starkt framåt. Det förbättrade betyget förklaras bland annat med att både köpare och säljare känner sig mer trygga med affären jämfört med tidigare år, och att fastighetsmäklarna upplevs som mer ansvarstagande.

Flysmåland har Sveriges nöjdaste kunder – igen

2014-12-10 11:17 CET Flysmaland Sverigeflyg, där Flysmåland ingår är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). På andra plats i undersökningen kommer systerföretaget Malmö Aviation medan fjolårets vinnare, Norwegian, har halkat ner till tredje plats.

Kalmarflyg har Sveriges nöjdaste kunder – igen

2014-12-10 11:08 CET Kalmarflyg Sverigeflyg, där Kalmarflyg ingår är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). På andra plats i undersökningen kommer systerföretaget Malmö Aviation medan fjolårets vinnare, Norwegian, har halkat ner till tredje plats

Blekingeflyg har Sveriges nöjdaste kunder – igen

2014-12-10 10:59 CET Blekingeflyg AB Sverigeflyg, där Blekingeflyg ingår är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). På andra plats i undersökningen kommer systerföretaget Malmö Aviation medan fjolårets vinnare, Norwegian, har halkat ner till tredje plats.

2013-12-16 09:37 CET Fortum Sverige AB Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2013. Fortum förbättrar också i år sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar klart bättre än branschens genomsnitt och på värmesidan ökar kundernas betyg för fjärde året i rad.

2013-06-10 12:11 CEST BDO Sverige BDO har branschens nöjdaste kunder Idag publiceras resultatet i kundundersökningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI). BDO har listans högsta siffra och stärker därmed den position i toppen som företaget haft i flera år. BDO arbetar medvetet med kundnöjdhet och har som vision att ingen byrå oavsett storlek ska kunna mäta sig med BDO i kvaliteten i kundrelationer och kundnöjdhet.

IKSU i topp i nationell kundnöjdhetsmätning av träningscenter

2013-03-13 15:14 CET IKSU För första gången har IKSU med ca 21000 medlemmar och tre träningscenter i Umeå deltagit i en kundnöjdhetsmätning sida vid sida med de största i branschen i Sverige och totalt sett har IKSU nöjdast kunder. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade sin återkommande undersökning av träningscenter den 11 mars 2013.

2012-12-17 09:30 CET Fortum Sverige AB Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2012. Fortum förbättrar sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar avsevärt bättre än branschens genomsnitt.