Pressmeddelanden

2013-12-16 09:37 CET Fortum Sverige AB Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2013. Fortum förbättrar också i år sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar klart bättre än branschens genomsnitt och på värmesidan ökar kundernas betyg för fjärde året i rad.

2013-06-10 12:11 CEST BDO Sverige BDO har branschens nöjdaste kunder Idag publiceras resultatet i kundundersökningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI). BDO har listans högsta siffra och stärker därmed den position i toppen som företaget haft i flera år. BDO arbetar medvetet med kundnöjdhet och har som vision att ingen byrå oavsett storlek ska kunna mäta sig med BDO i kvaliteten i kundrelationer och kundnöjdhet.

IKSU i topp i nationell kundnöjdhetsmätning av träningscenter

2013-03-13 15:14 CET IKSU För första gången har IKSU med ca 21000 medlemmar och tre träningscenter i Umeå deltagit i en kundnöjdhetsmätning sida vid sida med de största i branschen i Sverige och totalt sett har IKSU nöjdast kunder. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade sin återkommande undersökning av träningscenter den 11 mars 2013.

2012-12-17 09:30 CET Fortum Sverige AB Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2012. Fortum förbättrar sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar avsevärt bättre än branschens genomsnitt.

Hög kvalitet i svensk förskola

2012-12-05 16:31 CET Sveriges Kommuner och Landsting Trots 150 000 fler barn i förskolan under tio år är såväl barngruppernas storlek som personaltätheten i närmaste oförändrad i landet. Det viktigaste är dock att kvaliteten i förskolan fortsätter att hålla en hög klass.

Hornbach toppar SKI:s kundnöjdhetsmätning – för femte året i rad

2012-12-03 10:30 CET HORNBACH SKI:s undersökning visar att Hornbach har en kundnöjdhet på 74,8 enheter, vilket är 5,6 enheter högre än den närmsta stora konkurrenten. Jämfört med förra året har Hornbach därmed utökat avståndet till närmsta aktör i branschen med 1,9 enheter. Hornbach har i år dessutom ökat sin kundnöjdhet med 3 enheter jämfört med förra årets mätning.

Kommunal service och sjukvård i topp

2012-11-19 10:08 CET Sveriges Kommuner och Landsting Kommunala äldreboenden och hemtjänst får det högsta betyget någonsin sedan Svenskt Kvalitetsindex började mäta kundnöjdhet för fem år sedan. Den offentliga sjukvården har knappat in på de privata alternativen och skillnaden i nöjdhet har aldrig varit så liten.

2012-10-23 08:46 CEST Phonera Företag AB För femte gången har Phonera de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar sin återkommande undersökning av den svenska tele‐ och datamarknaden. Och Phonera utökar försprånget till tvåan i årets mätning samtidigt som Phonera uppnår den högsta snittpoängen sedan mätningarna påbörjades.

2012-10-22 11:57 CEST Canal Digital Sverige AB För andra året i rad har Svenskt Kvalitetsindex i sin årliga mätning lyft fram Canal Digitals kunder som Sveriges nöjdaste. I år får Canal Digital sällskap av Bredbandsbolaget i toppen, en bra bit över resterande aktörer inom digital-tv.

Nöjdast kunder hos Bredbandsbolaget

2012-10-22 08:20 CEST Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget har även i år Sveriges nöjdaste bredbandskunder och dessutom de nöjdaste tv-kunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av tele- och datakombranschen.