Nyheter

Ny SVU-rapport: Väderradarteknik inom VA-området – test av metodik

Ny SVU-rapport: Väderradarteknik inom VA-området – test av metodik

2019-05-24 09:13 CEST

Under sommaren 2018 gjordes försök med X-bandsteknik på Dalby vattentorn i Lunds kommun...

Ny SVU-rapport: Virus i vatten – skandinavisk kunskapsbank (dricksvatten)

Ny SVU-rapport: Virus i vatten – skandinavisk kunskapsbank (dricksvatten)

2016-09-06 09:54 CEST

Rapporten sammanfattar de tre år långa projektet VISK som var ett skandinaviskt samarbe...

SVU-rapport: DRICKS – Forskningsprogrammet för dricksvatten 2012–2014 (dricksvatten)

SVU-rapport: DRICKS – Forskningsprogrammet för dricksvatten 2012–2014 (dricksvatten)

2016-09-05 11:13 CEST

Rapporten beskriver utfallet av DRICKS-programmet under perioden 2012–2014. DRICKS inle...

SVUs informationsblad nr 1, april 2016

SVUs informationsblad nr 1, april 2016

2016-04-06 14:02 CEST

Nytt informationsblad från Svenskt Vatten Utveckling (SVU)! Informationsbladet distrib...

Ny SVU-rapport: Att driva VA i egen förvaltning – den lilla kommunens erfarenheter och utmaningar (management)

Ny SVU-rapport: Att driva VA i egen förvaltning – den lilla kommunens erfarenheter och utmaningar (management)

2016-03-23 10:55 CET

Studien består av en kartläggning av de utmaningar och erfarenheter av att driva VA i e...

Ny SVU-rapport: Bedömning av hälsorisker på ledningsnätet vid läcklagning (dricksvatten, rörnät)

Ny SVU-rapport: Bedömning av hälsorisker på ledningsnätet vid läcklagning (dricksvatten, rörnät)

2016-03-22 14:17 CET

Samband mellan samtal till sjukvårdsrådgivningen avseende magtarmsymtom och störningar ...

Ny SVU-rapport: Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjuka (dricksvatten)

Ny SVU-rapport: Tidsmässiga samband mellan nederbörd, råvattenkvalitet och magsjuka (dricksvatten)

2016-03-15 11:32 CET

Samband beskrivs mellan kraftigt regn, försämrad råvattenkvalitet och det ett ökat anta...

Ny SVU-rapport: Användning av Anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsverk (avlopp och miljö)

Ny SVU-rapport: Användning av Anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsverk (avlopp och miljö)

2016-03-11 11:17 CET

Försöken har utförts vid Hammarby Sjöstadsverket för att studera kväveavskiljning med d...

Ny SVU-rapport: Modellering av lustgasemissioner från SBR- och anammoxprocesser för rejektvattenbehandling (avlopp och miljö)

Ny SVU-rapport: Modellering av lustgasemissioner från SBR- och anammoxprocesser för rejektvattenbehandling (avlopp och miljö)

2016-03-09 14:11 CET

Rejektvatten innehåller höga koncentrationer av ammonium och har potential att vid beha...

Ny SVU-rapport: Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten ... (dricksvatten)

Ny SVU-rapport: Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten ... (dricksvatten)

2016-03-08 14:07 CET

Utvärdering av en ny mätteknologi för snabbare detektion av fekal påverkan på råvatten ...