Pressmeddelanden

Nationalräkenskaper, tredje kvartalet 2012: BNP ökade 0,7 procent

2012-11-29 10:24 CET
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent tredje kvartalet 2012 jämför...

Nationalräkenskaper, första kvartalet 2012: BNP ökade 1,5 procent

2012-05-30 10:00 CEST
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,5 procent första kvartalet 2012 jämför...

Nationalräkenskaper, fjärde kvartalet 2011: BNP ökade 1,1 procent

2012-02-29 09:45 CET
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,1 procent fjärde kvartalet 2011 jämför...

Nationalräkenskaper, tredje kvartalet 2011: BNP ökade 4,6 procent

2011-11-29 09:42 CET
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 4,6 procent tredje kvartalet 2011 jämför...

Nationalräkenskaper, fjärde kvartalet 2010: BNP ökade 7,3 procent

2011-03-01 09:48 CET
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 7,3 procent det fjärde kvartalet 2010, k...

Nationalräkenskaper, fjärde kvartalet 2009: BNP minskade fjärde kvartalet

2010-03-01 09:49 CET
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 1,5 procent det fjärde kvartalet 2009...