Pressmeddelanden

2012-11-29 10:24 CET Statistiska centralbyrån, SCB Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent tredje kvartalet 2012 jämförd med motsvarande kvartal 2011. Hushållens konsumtionsutgifter gav det största bidraget till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med andra kvartalet 2012 ökade BNP med 0,5 procent.

2012-05-30 10:00 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,5 procent första kvartalet 2012 jämförd med motsvarande kvartal 2011. Fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion bidrog mest till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med fjärde kvartalet 2011 ökade BNP med 0,8 procent.

2012-02-29 09:45 CET Statistiska centralbyrån, SCB Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,1 procent fjärde kvartalet 2011 jämförd med motsvarande kvartal 2010. Fasta bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar bidrog mest till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet 2011 minskade BNP med 1,1 procent.

2011-11-29 09:42 CET Statistiska centralbyrån, SCB Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 4,6 procent tredje kvartalet 2011 jämförd med motsvarande kvartal 2010. Exportnettot gav det största bidraget till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med andra kvartalet 2011 ökade BNP med 1,6 procent.

2011-03-01 09:48 CET Statistiska centralbyrån, SCB Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 7,3 procent det fjärde kvartalet 2010, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2009. Hushållens konsumtionsutgifter gav det största bidraget till utvecklingen.

2010-03-01 09:49 CET Statistiska centralbyrån, SCB Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 1,5 procent det fjärde kvartalet 2009, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2008. Hushållskonsumtionen ökade för första gången sedan andra kvartalet 2008. Säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet 2009 minskade BNP med 0,6 procent.