Pressmeddelanden

SABO nya delägare i ID06

SABO nya delägare i ID06

2018-05-03 12:54 CEST
Idag träder Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, tillsammans med sju andra aktö...

Sveriges Byggindustrier har utsett Marianne Hedberg till styrgruppen för Retursystem Byggpall

Sveriges Byggindustrier har utsett Marianne Hedberg till styrgruppen för Retursystem Byggpall

2018-05-03 07:30 CEST
Marianne säger själv om sin roll i styrgruppen; ”Retursystem Byggpall är ett mycket bra...

Entusiastiskt deltagande på Nordbygg kring Retursystem Byggpall

Entusiastiskt deltagande på Nordbygg kring Retursystem Byggpall

2018-04-18 09:29 CEST
​Miljö var ett genomgående tema för Nordbygg 2018. Alla inser idag behovet och söker mö...

Idag ser vi tompallar som en resurs - inte som avfall!

Idag ser vi tompallar som en resurs - inte som avfall!

2018-03-07 08:20 CET
Intäkterna från Retursystem Byggpall går till trivselkassan och de sänkta avfallskostna...

Det behövs en tydligare väg för den cirkulära ekonomin

Det behövs en tydligare väg för den cirkulära ekonomin

2018-01-31 10:35 CET
I Naturvårdsverkets nationella avfallsplan tar man avstamp i ”Vägen till en cirkulär ek...

Swedish Recycling Award: Året som Årets Återanvändare

Swedish Recycling Award: Året som Årets Återanvändare

2018-01-23 12:30 CET
Nu är det dags för Återvinningsgalan igen, den 25 januari på Berns Salonger i Stockholm...

Workshop för Sveriges största byggentreprenörer - Retursystem Byggpall i den cirkulära ekonomin

Workshop för Sveriges största byggentreprenörer - Retursystem Byggpall i den cirkulära ekonomin

2017-12-05 10:43 CET
Att tillvarata de stora miljömässiga och ekonomiska potentialerna var utgångspunkten fö...

Ny rapport (del 4): Klimat- och ekonomismarta returtransporter stärker byggbranschen

Ny rapport (del 4): Klimat- och ekonomismarta returtransporter stärker byggbranschen

2017-11-22 11:21 CET
Ur ett transportperspektiv bidrar en slängd pall i en avfallscontainer med mer än tre g...

Ny rapport (del 3): Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till stora ekonomiska besparingar

Ny rapport (del 3): Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till stora ekonomiska besparingar

2017-11-08 08:18 CET
Retursystem Byggpalls höga ersättning på 50 kr, även för en trasig byggpall, är den ens...

Ny rapport (del 2): Klara klimatmässiga fördelar med ett fungerande retursystem

Ny rapport (del 2): Klara klimatmässiga fördelar med ett fungerande retursystem

2017-10-27 07:55 CEST
Klimatmässigt finns det stora potentialer i väl fungerande retursystem för lastpallar. ...