Pressmeddelanden

Minskade rekryteringsbehov om fler jobbar mer och längre

2015-02-23 16:52 CET Sveriges Kommuner och Landsting Mer än en halv miljon nya medarbetare behövs i välfärden de närmaste tio åren. Men behoven kan minska med 20 procent om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar till 65 år.

2015-02-13 12:00 CET Sveriges Kommuner och Landsting Socialdemokraterna presenterade idag sin kandidat till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. På SKL:s valkongress den 24 mars tar 451 ombud ställning till vem som ska leda SKL.

2015-02-13 11:04 CET Socialdemokraterna Östergötland Kommunstyrelsens ordförande i Linköping Lena Micko (S) nomineras till ordförandeposten i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. S, MP och V har tillsammans majoritet i SKL:s styrelse den kommande mandatperioden. I och med en röd-grön majoritet kommer inriktningen inom SKL att ändras, med tydligt sikte mot en förbättrad välfärd, fler jobb och förbättrade arbetsvillkor i kommuner och landsting.

2015-02-13 09:02 CET Svenska Stadskärnor AB Finalisterna till Årets Stadskärna är klara och den 21 maj utses vinnaren i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i Kristianstad, förra årets vinnare. Men först ska juryn besöka städerna och utvärdera vem som bäst uppfyller kriterierna. Alla städer som aktivt arbetar med stadsutveckling i samverkan är vinnare, menar Björn Bergman. Det krävs för att vara den tillväxtmotor som städer.

SKL:s 35 förslag för integration får stöd

2015-02-10 14:15 CET Sveriges Kommuner och Landsting Svaren på integrationens framgångar finns ofta hos kommunerna. Men statligt stöd och samverkan är nödvändigt. Det är därför positivt att allt fler uppmärksammar SKL:s 35 förslag på åtgärder.

#5 – fre: ”Det är inte kulturen som slår”

2015-01-30 17:27 CET Feministiskt Perspektiv Förtryck och våld i hederns namn är på inget sätt uttryck för kultur eller religion. Det är uttryck för mellanmänskliga patriarkala strukturer, likt allt våld som män utsätter kvinnor för, sade Arazo Arif, kvinnorättsaktivist och journalist, under seminariedagen som Terrafem anordnade i riksdagen på Fadimedagen den 21 januari. Feministiskt Perspektiv publicerar i dag talet i sin helhet.

Bra att samordnare utses för utsatta EU-medborgare

2015-01-29 14:36 CET Sveriges Kommuner och Landsting Det är bra att regeringen nu tillsätter en samordnare för frågan om utsatta EU-medborgare i Sverige. Det är också positivt att man lyssnat på SKL när det gäller samordnarens uppgifter.

2015-01-28 16:35 CET NS Sensus Staten Sverige är EU-medlemslandet där rättssäkerheten förhindras, undanhålls och underlåts generellt och systematisk inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen förhindras, underlåts och undanhålls allmänheten generellt och systematiskt och därmed förhindras Lissabonfördragets Rättighetsstadga att gälla för svenska folket av dessa inblandade.

Fortsatt hinder för bostäder med nytt bullerförslag

2015-01-28 10:07 CET Sveriges Kommuner och Landsting Regelverket för industribuller hindrar bostadsbyggande tätt i städer och tätorter. De förbättringar som Boverket och Naturvårdsverket föreslår av regelverket är inte tillräckliga.

Ny överenskommelse för god kvalitet inom socialtjänsten

2015-01-28 07:47 CET Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting och staten har träffat en ny överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.