Pressmeddelanden

Arbetet mot korruption förstärks ytterligare

Arbetet mot korruption förstärks ytterligare

2015-12-09 12:54 CET
Institutet Mot Mutor har tillsammans med medlemsföretagen inom byggbranschen och huvudm...

Öppen skolmatsinformation

Öppen skolmatsinformation

2015-09-10 08:51 CEST
Nu lanserar Örebro kommun tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting en metod för ...

Hög Sverigenivå när faktiska företagsärenden mäts i Sunne kommun

2015-09-07 14:38 CEST
​Vartannat år mäts kommunernas myndighetsutövande gentemot företagen i den så kallade "...

Företagare i Eskilstuna allt nöjdare med kommunens service

2015-09-07 10:22 CEST
Företagarna i Eskilstuna blir allt mer nöjda med kommunens service och myndighetsutövni...

Ny rapport: Regionerna vill fördubbla kollektivtrafiken

Ny rapport: Regionerna vill fördubbla kollektivtrafiken

2015-06-30 12:00 CEST
Allt fler regionala kollektivtrafikmyndigheter väljer att lägga in fördubblingsmålet i ...

Almedalsinbjudan: Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst?

Almedalsinbjudan: Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst?

2015-06-25 17:14 CEST
Partnersamverkans seminarium i Almedalen kommer i år att fokusera på hur resandet med k...

Olyckligt nej till medlarbud från BRF

2015-06-15 12:15 CEST
BRF tackade nej till medlarnas slutbud om avtal för beredskapsbrandmän medan SKL svarad...

Mindre ersättning för vård av kvinnors underliv

Mindre ersättning för vård av kvinnors underliv

2015-06-11 06:15 CEST
Femtiofem tusen kronor. Så stor är skillnaden i ersättning för samma typ av operation, ...

Förtätning av städer – vilka är utmaningarna?

2015-06-04 14:42 CEST
Kommuner planerar för högre hus och ett tätare stadsliv inom stadens nuvarande gränser....

Välkommen till seminarium om ny heltidsrapport

2015-06-04 14:07 CEST
SKL har sett över heltidsutvecklingen inom kommunerna och presenterar nu resultaten i r...