Pressmeddelanden

Vidareutveckla uppdraget om e-legitimation

2014-12-17 12:53 CET Sveriges Kommuner och Landsting SKL efterlyser ett vidareutvecklat uppdrag för svensk e-legitimation. I en skrivelse till regeringen uttrycker förbundet sin oro över den nuvarande utvecklingen.

2014-12-17 09:47 CET Sveriges Kommuner och Landsting SKL, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen har enats om ett nytt studentmedarbetaravtal för välfärden.

2014-12-13 09:41 CET NS Sensus Fråga om Ansvar är i debatten just nu på agendan. Vem tar ansvar? Vem tar inte ansvar? Debatten är "het" utifrån just fråga om "ansvar"! Men tar Sveriges regering och Sveriges riksdag ansvar utifrån vad som är känt via ”Dödlig medicin och organiserad kriminalitet”? Uffe Ravnskov,med dr, docent, har delgett, citat; "Vi kan inte lita på de stora läkemedelsbolagen - de är kriminella!"

2014-12-11 16:38 CET Sveriges Kommuner och Landsting Under gårdagen meddelade de två lärarfacken att kollektivavtalet på lärarområdet från 2012 fortsätter under 2015. Ett positivt besked som visar att kommunernas ansträngningar gör skillnad.

2014-12-04 15:36 CET Sveriges Kommuner och Landsting Extra val kan utlysas i kommuner och landsting – men reglerna skiljer sig från vad som gäller för extra val på riksplanet.

2014-12-04 14:30 CET Sveriges Kommuner och Landsting Totalt 300 miljoner kronor går till 23 olika forskningsprojekt när Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning nu fattar sitt första beslut om fördelning av forskningsmedel.

2014-12-04 10:38 CET Sveriges Kommuner och Landsting Nio av tio invånare har ganska eller mycket stort förtroende för räddningstjänsten. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. Det visar en ny enkätstudie.

2014-12-02 06:48 CET NS Sensus Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, men vad blir ”straffet” och konsekvensen när dessa landsting icke tillämpar lag och rätt? Vad har landsting att rätta sig efter utifrån känd lag och rätt?

2014-11-20 09:03 CET Linköpings kommun Utställningen Hon-Hen-Han finns på huvudbiblioteket den 21 november – 7 januari. Ann-Cathrine Hjerdt (M) inviger den fredag 21 november klockan 16.00. Onsdag 10 december klockan 17.30 blir det en visning av utställningen, med bland annat möjlighet att testa sina kunskaper i ett litet quiz. Därefter får vi lyssna till Zinat Pirzadeh.

Alla landsting inför nya läkemedel mot hepatit C

2014-11-19 15:02 CET Sveriges Kommuner och Landsting Samtliga landsting och regioner ställer sig bakom ett gemensamt införande av nya läkemedel mot hepatit C. Det är första gången en ny samverkansmodell prövas.