Pressmeddelanden

Öppen skolmatsinformation

2015-09-10 08:51 CEST Örebro kommun Nu lanserar Örebro kommun tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting en metod för att öppet och enkelt dela med sig information om skolmåltider. Förhoppningen är att så många kommuner som möjligt gör på samma sätt. Projektet finansieras av Vinnova.

2015-09-07 14:38 CEST Sunne ​Vartannat år mäts kommunernas myndighetsutövande gentemot företagen i den så kallade "Insiktsmätningen" som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom. Sunne kommun ligger över rikssnittet i alla enskilda frågor och ligger totalt på 13:e plats i Sverige.

2015-09-07 10:22 CEST Eskilstuna kommun Företagarna i Eskilstuna blir allt mer nöjda med kommunens service och myndighetsutövning och ger kommunen ett högt betyg och bäst resultat hittills i SKL:s servicemätning av företagsklimatet.

Ny rapport: Regionerna vill fördubbla kollektivtrafiken

2015-06-30 12:00 CEST Svensk Kollektivtrafik Allt fler regionala kollektivtrafikmyndigheter väljer att lägga in fördubblingsmålet i sina trafikförsörjningsprogram i form av resor eller marknadsandelar. 7 av 21 regioner har redan idag ett fördubblingsmål, och fördubblingen nämns hos hela 13 av 21. Det visar en rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik presenterade den 30 juni i Almedalen.

Almedalsinbjudan: Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst?

2015-06-25 17:14 CEST Svensk Kollektivtrafik Partnersamverkans seminarium i Almedalen kommer i år att fokusera på hur resandet med kollektivtrafik kan ökas, nyttan av ett ökat kollektivtrafikresande och branschens fördubblingsarbete. I samband med seminariet presenteras en färsk uppföljning av fördubblingsmålen och resandestatistik i hela landet.

2015-06-15 12:15 CEST Sveriges Kommuner och Landsting BRF tackade nej till medlarnas slutbud om avtal för beredskapsbrandmän medan SKL svarade ja. Tyvärr leder detta till att BRF:s konfliktvarsel verkställs måndagen 15 juni kl 06:00.

Mindre ersättning för vård av kvinnors underliv

2015-06-11 06:15 CEST Feministiskt Perspektiv Femtiofem tusen kronor. Så stor är skillnaden i ersättning för samma typ av operation, beroende på om diagnosen är tjocktarmscancer eller äggstockscancer. Sjukhusen får även mer pengar för att behandla inflammerade tarmfickor än barnsängsfeber efter förlossning.

2015-06-04 14:42 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Kommuner planerar för högre hus och ett tätare stadsliv inom stadens nuvarande gränser. Vilka är förtätningens utmaningar? Det diskuteras på en konferens i Stockholm den 9 juni.

2015-06-04 14:07 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL har sett över heltidsutvecklingen inom kommunerna och presenterar nu resultaten i rapporten "Om fler jobbar mer – om heltidsfrågan i välfärden".

2015-06-04 13:15 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Svenska skolresultat faller i internationella undersökningar. Samtidigt visar betyg och nationella prov stabila resultat. Hur ska våra nationella system utformas för att ge en rättvisande bild av skolresultaten? Och vad ska vi mäta för att följa det som ska förbättras?