Pressmeddelanden

2014-04-15 14:36 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Den första karriärmässan för offentlig sektor anordnas den 22 april i Stockholm. Ett 40-tal kommuner och myndigheter kommer med konkreta erbjudanden till framtida samhällsbyggare.

Helsingborg stiger i SKL:s ranking

2014-04-08 10:30 CEST Helsingborgs stad Den 8 april släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin rapport Öppna jämförelser för grundskolan. Rapporten ger en samlad bild av samtliga kommuners skolresultat för årskurs 9 läsåret 2012/2013. Det är med stolthet vi konstaterar att våra nior i Kunskapsstaden Helsingborg, den kommunala grundskolan, når allt bättre resultat.

2014-04-02 12:31 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till en presentation av SKL:s modell för att utveckla svensk skola. Modellen utgår från SKL:s stora Matematiksatsning och kan användas inom olika ämnen och områden i skolan.

2014-04-02 09:48 CEST Region Västerbotten Umeå Folkets hus, torsdag den 3 april, 09.30–16.15 – Att våra unga mår bra är en avgörande faktor för Västerbottens utveckling. Därför är det här seminariet högintressant för de som är verksamma inom vård, skola, socialtjänst. Dessutom deltar en grupp från Hedemora kommun, berättar Katarina Sjöström, utbildningsstrateg, Region Västerbotten.

2014-03-27 13:07 CET Sveriges Kommuner och Landsting SKL anordnar Demokratidagen den 3 april på Folkets hus, City Conference Centre i Stockholm. I en ny rapport presenteras vilka partier som styrt i kommuner, landsting och regioner under de senaste tre mandatperioderna.

2014-03-24 10:50 CET Sveriges Kommuner och Landsting Diskussionen om införandet av karriärtjänster för lärare går höga. Flera kommuner har redan infört tjänsterna och flera står på tur. Välkommen till ett seminarium om utmaningar vid rekrytering och urval vid tillsättande av karriärtjänster.

2014-03-21 11:06 CET Sveriges Kommuner och Landsting Den 25-26 mars anordnas konferensen "Att göra skillnad för sjuka äldre", där Socialdepartementet står som arrangör den 25 mars och Sveriges Kommuner och Landsting den 26 mars.

2014-03-18 10:10 CET Sveriges Kommuner och Landsting Ta del av resultaten från Unos uno, ett forskningsprojekt som har studerat effekter av satsningar på att använda it i undervisningen. Seminariet avslutas med en paneldebatt.

2014-02-28 09:19 CET Sveriges Kommuner och Landsting Diskussionen om införandet av karriärtjänster för lärare går höga. Flera kommuner har redan infört tjänsterna och flera står på tur. Välkommen till ett seminarium om utmaningar vid rekrytering och urval vid tillsättande av karriärtjänster.

2014-02-21 14:28 CET Sveriges Kommuner och Landsting Hur kan kommuner använda LOV- och LOU-upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden? Välkommen till en pressträff den 26 februari där guiden ”Upphandla bättre” presenteras.