Pressmeddelanden

2015-05-21 12:40 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Det behövs runt en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. På tvådagarskonferensen Arbetsgivarforum diskuteras utmaningarna.

SKL välkomnar samtal om snabbspår för nyanlända

2015-05-05 16:34 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL har tackat ja till regeringens inbjudan till trepartssamtal om bättre möjligheter för nyanlända att komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet.

2015-05-04 06:15 CEST Njurförbundet Från och med 2015 kan även patientorganisationer nominera områden inom sjukvården till Rikssjukvårdsnämnden. Njurförbundet har begärt att njurtransplantationer ska vara rikssjuk-vård.

2015-04-30 09:34 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) genomförs ett heldagssymposium med temat Barn och läkemedel den 5 maj. Huvudfokus för mötet är förbättrad patientsäkerhet för barn där användar- och patientperspektivet blir belyst ur läkarens, farmaceutens, sjuksköterskans och myndigheternas olika roller.

Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar

2015-04-29 09:48 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Kommuner och landsting påverkas positivt av internationell tillväxt och skatteunderlaget växer. Med återbetalning från AFA beräknas resultatet totalt bli 11 miljarder i år och 8 nästa år.

2015-04-28 11:32 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Hur kan cyklandet öka i små och medelstora kommuner? Det är en av flera frågor som diskuteras på Cykelkonferensen i Karlstad 5-6 maj.

SKL:s analyshandbok ska ge bättre skolresultat

2015-04-27 11:33 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2015 jämför samtliga kommuners skolresultat. Nytt för i år är en Analyshandbok för kommuner som systematiskt vill utveckla sitt kvalitetsarbete.

En miljard för utveckling i vården

2015-04-27 09:25 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.

2015-04-23 14:32 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL redovisar hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för kommuner och landsting åren framöver. SKL redovisar också de samhällsekonomiska förutsättningarna.

2015-04-23 06:02 CEST Njurförbundet Den nya patientlagen ska stärka patientens ställning och rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Detta innebär att tidigare hinder som vissa landsting har infört och som begränsar njursjukas möjlighet till gästdialys har undanröjts. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) infört nya hinder med stöd av patientlagen.