Pressmeddelanden

Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens

2015-03-26 14:48 CET Sveriges Kommuner och Landsting Kommunala servicecenter för digitalisering ska hjälpa dem som behöver stöd att ta del av samhällsservicen via internet, föreslår Digitaliseringskommission.

2015-03-25 13:09 CET Socialdemokraterna i Uppsala ​Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) blev idag omvald till ordförande för Beredningen för socialpolitik och individomsorg, när Sveriges kommuner och landsting, SKL, hölls sitt första möte med den nya styrelsen.

2015-03-20 15:40 CET Sveriges Kommuner och Landsting Elever får jobba med gemensamma skoluppgifter som sparas på nätet. Datainspektionen ger grönt ljus till ett avtal mellan Simrishamns kommun och Google om molntjänster för skolarbete.

2015-03-20 10:35 CET Sveriges Kommuner och Landsting Vid SKL:s valkongress tisdagen 24 mars väljs ny ordförande och styrelse för SKL under mandatperioden 2015-2019. I samband med kongressen arrangeras också ordförandedagen för ledande kommun, landstings- och regionpolitiker. Statsminister Stefan Löfvén talar vid ordförandedagen.

2015-03-19 11:23 CET Sveriges Kommuner och Landsting Nära åtta av tio personer anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Varannan känner nu till 1177 Vårdguiden på nätet, 1177.se, en rejäl ökning sen förra mätningen.

2015-03-12 12:03 CET Sveriges Kommuner och Landsting ​Idag finns cirka 12 000 förstelärare och lektorer i Sverige. På en konferens i Göteborg arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och Friskolornas Riksförbund utbyter skolans huvudmän erfarenheter och diskuterar hur man kan arbeta för att förstelärarnas och lektorernas arbete ska ge största möjliga nytta för skolverksamheten och elevernas målupp­fyllelse.

Fler i arbete om stat och kommun samverkar mer

2015-03-12 11:49 CET Sveriges Kommuner och Landsting En smidig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner är avgörande om utsatta grupper ska få arbete. Det är en viktig punkt på SKL:s Arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala.

2015-03-06 16:28 CET Sveriges Kommuner och Landsting I dag är 108 kvinnor kommunstyrelseordförande jämfört med 2006 då endast 60 kvinnor var det. I 9 av 21 landsting är en kvinna ordförande i landstingsstyrelsen.

Minskade rekryteringsbehov om fler jobbar mer och längre

2015-02-23 16:52 CET Sveriges Kommuner och Landsting Mer än en halv miljon nya medarbetare behövs i välfärden de närmaste tio åren. Men behoven kan minska med 20 procent om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar till 65 år.

2015-02-13 12:00 CET Sveriges Kommuner och Landsting Socialdemokraterna presenterade idag sin kandidat till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. På SKL:s valkongress den 24 mars tar 451 ombud ställning till vem som ska leda SKL.