Pressmeddelanden

2014-11-20 09:03 CET Linköpings kommun Utställningen Hon-Hen-Han finns på huvudbiblioteket den 21 november – 7 januari. Ann-Cathrine Hjerdt (M) inviger den fredag 21 november klockan 16.00. Onsdag 10 december klockan 17.30 blir det en visning av utställningen, med bland annat möjlighet att testa sina kunskaper i ett litet quiz. Därefter får vi lyssna till Zinat Pirzadeh.

Alla landsting inför nya läkemedel mot hepatit C

2014-11-19 15:02 CET Sveriges Kommuner och Landsting Samtliga landsting och regioner ställer sig bakom ett gemensamt införande av nya läkemedel mot hepatit C. Det är första gången en ny samverkansmodell prövas.

Bra med dialog och mer vägledning till skolor

2014-11-14 12:31 CET Sveriges Kommuner och Landsting Skolinspektionen ger huvudmän, rektorer och lärare allvarlig kritik för skolans brister. Därför genomför inspektionen och regeringen vissa förändringar, som SKL länge efterlyst.

Stockholmarna kan låna nyutgivna e-böcker med unik modell

2014-11-07 07:54 CET Stockholms stadsbibliotek Stockholms stadsbibliotek välkomnar den modell för utlåning av e-böcker som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och förlaget Natur och Kultur nu har enats om. Stockholms stadsbibliotek har varit en aktiv part i att arbeta fram modellen. Nu får Stockholms låntagare tillgång till alla Natur och Kulturs titlar, samtidigt som de kommer ut till försäljning.

Allt fler män fullföljer gymnasiet

2014-11-05 11:27 CET Sveriges Kommuner och Landsting För tredje året ökar andelen män som fullföljer gymnasiet inom fyra år. Skillnaden mellan män och kvinnor är den lägsta på fem år. Det visar Öppna jämförelser av gymnasieskolan från SKL.

2014-10-13 08:52 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser i Västafrika. En nyckel i arbetet är samverkan mellan stat och landsting.

2014-09-01 09:00 CEST Statskontoret Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.

2014-06-13 08:30 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med de största medicinska behoven att få snabbare tillgång till nya läkemedel. Läkemedelsverket har i samråd med TLV och SKL studerat internationella initiativ för stegvist godkännande av nya läkemedel och dess potentiella för- och nackdelar. En delrapport har idag lämnats till regeringen.

Så ska de vårdrelaterade infektionerna bekämpas

2014-06-11 10:25 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion. Förutom stort lidande för patienter så belastas sjukvården med ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av 6.5 miljarder kronor årligen.

Bättre kompetens i missbruksvården

2014-06-10 13:37 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Över hälften av landets kommuner har utbildat personal i att uppmärksamma och stärka föräldrarollen i familjer med missbruks- och beroendeproblematik. Det visar årets Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården.