Pressmeddelanden

2014-10-13 08:52 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser i Västafrika. En nyckel i arbetet är samverkan mellan stat och landsting.

2014-09-01 09:00 CEST Statskontoret Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.

2014-06-13 08:30 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med de största medicinska behoven att få snabbare tillgång till nya läkemedel. Läkemedelsverket har i samråd med TLV och SKL studerat internationella initiativ för stegvist godkännande av nya läkemedel och dess potentiella för- och nackdelar. En delrapport har idag lämnats till regeringen.

Så ska de vårdrelaterade infektionerna bekämpas

2014-06-11 10:25 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion. Förutom stort lidande för patienter så belastas sjukvården med ca 750 000 extra vårddagar till en kostnad av 6.5 miljarder kronor årligen.

Bättre kompetens i missbruksvården

2014-06-10 13:37 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Över hälften av landets kommuner har utbildat personal i att uppmärksamma och stärka föräldrarollen i familjer med missbruks- och beroendeproblematik. Det visar årets Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården.

2014-05-28 09:33 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Vad krävs för att skapa en attraktiv cykelstad? Det är en av flera frågor som diskuteras på Cykelkonferensen i Malmö 3-4 juni.

Landstingen stärker samverkan kring läkemedel

2014-05-15 15:36 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Rätt läkemedel oberoende av var patienten bor. Snabbare gemensamma beslut när nya läkemedel ska införas i vården. Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.

2014-05-06 08:58 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nationell konferens Från kunskap till handling - Mötesplats Social hållbarhet hålls i Norrköping den 6-7 maj.

2014-04-30 11:04 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Den 6 maj arrangerar SKL tillsammans med Socialdepartementet en konferens om vårdval och valfrihet i vården.

1 826 offentliga personers domännamn kapade

2014-04-25 05:30 CEST Feministiskt Perspektiv Feministiskt Perspektivs och Researchgruppen kan i dag avslöja att närmare 2 000 politiker, journalister, feminister och kända mediepersonligheter har fått sina namn kapade från samma ip-adress. Uppköpen påbörjades före jul.