Nyheter

Landstingen redovisar löner för DO

2014-04-14 13:45 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Samtliga landsting och regioner har lämnat in sina lönekartläggningar till DO, som gör en granskning av jämställda löner. Det är en viktig fråga som landstingen arbetar aktivt med.

Rätt att stärka meddelarskyddet

2014-04-14 11:31 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Privatanställda inom vården, skolan och omsorgen ska få samma rätt till meddelarskydd som offentligt anställda, enligt ett utredningsförslag. Det tycker SKL är bra.

Samarbete ger bättre lektioner

2014-04-14 08:44 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Lektionerna på många skolor behöver anpassas bättre efter elevernas olika behov, konstaterar Skolinspektionen i en ny rapport. Det är viktigt för utvecklingen av skolan att vi tittar in i klassrummen, anser SKL.

 Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas

2014-04-10 10:39 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. Nu finns ett förslag till handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.

Många bra satsningar i vårpropositionen

2014-04-09 16:20 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL välkomnar de satsningar inom vård och skola som regeringen presenterar i vårpropositionen. Mer resurser till bredbandsutbyggnaden är också mycket positivt för att säkra tillväxten och sysselsättningen.

2014-04-08 13:49 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Årets Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård visar att samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården ökar. Kommunerna arbetar i allt högre grad med att involvera barn och unga i arbetet.

Sveriges elever är nöjda med skolan

2014-04-08 10:11 CEST Sveriges Kommuner och Landsting De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Och för första gången på länge blir fler elever behöriga till gymnasiet. Det visar rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2014.

Mer samarbete vägen till bättre skola

2014-04-01 15:45 CEST Sveriges Kommuner och Landsting De negativa PISA-resultaten visar att det behövs hårt och konkret arbete på alla nivåer i skolan. SKL presenterar nästa vecka en modell för hur svensk skola ska kunna utvecklas.

Möte om hot och våld

2014-04-01 15:33 CEST Sveriges Kommuner och Landsting I dag, måndag, mötte Anders Knape, ordförande för SKL, representanter för riksdagens partier och Rikspolisstyrelsen för att diskutera hur hot och våld mot förtroendevalda kan hanteras.

Mer jämlik vård och bättre användning av nya läkemedel

2014-03-31 15:45 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Nya läkemedel till rätt patienter, i hela landet. Det syftar projektet "Ordnat införande i samverkan" till, vars slutrapport nu lämnats till Socialdepartementet.