Nyheter

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

2015-03-27 15:54 CET Sveriges Kommuner och Landsting Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.

SKL släcker på lördag

2015-03-27 10:25 CET Sveriges Kommuner och Landsting På lördag den 28 mars kl. 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning på Hornsgatan 20 för att visa sitt stöd till klimatmanifestationen Earth Hour.

Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier

2015-03-27 09:15 CET Sveriges Kommuner och Landsting AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting.

Erbjud dispens för fjärrundervisning

2015-03-19 13:33 CET Sveriges Kommuner och Landsting Det beslut riksdagen idag fattar ger ingen möjlighet att köpa fjärrundervisning av en annan kommun. Det drabbar nyanlända elever och elever i glesbygd.

Bra med tydligare koppling mellan sfi och komvux

2015-03-18 15:19 CET Sveriges Kommuner och Landsting Regeringens förslag att svenska för invandrare, sfi, ska samlas i komvux är bra. Det kan underlätta att studera svenska parallellt med andra kurser i vuxenutbildningen.

Förutsägbar oförutsägbarhet

2015-03-17 10:03 CET B3IT Healthcare AB Var är kristallkulan när man behöver den som bäst? Kommer vi att se tillbaka på 2015 som året då det hände? Eller satt vi alla och väntade på ljuset? De tre stora regionerna i 3R har ägnat ett år åt att prata ihop sig och nu kör man igång. Det finns onekligen mycket kraft i detta.

Stärkt skydd för barn och unga

2015-03-13 10:28 CET Sveriges Kommuner och Landsting Under närmare ett år har SKL lett ett arbete med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga.

Flera orsaker till ökad sjukfrånvaro

2015-03-10 15:13 CET Sveriges Kommuner och Landsting För tredje året i rad ökar sjukfrånvaron bland medarbetare i kommuner och landsting, efter en avsevärd minskning i början av 2000-talet. Bakgrunden till ökningen är komplex men inte oväntad.

Nio strategier för att möta lärarbehovet

2015-02-20 14:01 CET Sveriges Kommuner och Landsting Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.

Allt fler vill bli lärare

2015-02-20 13:00 CET Sveriges Kommuner och Landsting Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.