Nyheter

2015-06-16 16:40 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Betalningsansvarslagen reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Nu föreslås att lagen ersätts.

2015-06-16 16:34 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL har yttrat sig om förslag på förändringar i utjämningssystemet som innebär stora omfördelningseffekter. Förändringarna ska införas redan 2016 vilket ger dåliga planeringsförutsättningar.

2015-06-12 09:59 CEST Sveriges Kommuner och Landsting På sex år har andelen medarbetare som jobbar heltid i kommunerna ökat med fem procentenheter. Det motsvarar 30 000 medarbetare. Hela ökningen har skett bland kvinnor.

2015-06-03 08:57 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Guldlänken 2015 har tilldelats Mats Rundkvist och Maria Gill i Västerås stad för deras framgångsrika arbete att med hjälp av välfärdsteknologi möta utmaningar inom äldreomsorgen.

2015-05-28 16:57 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges arbete med att skapa bra bebyggda miljöer behöver bli mer effektivt och det förutsätter ett ökat statligt ansvarstagande. Det skriver SKL i ett yttrande till regeringen.

2015-05-28 09:44 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Idag 28 maj startar pilotprojektet Modellkommuner för jämställdhet. Piteå, Umeå, Örebro, Jönköping, Eskilstuna, Kalmar och Malmö träffas för att lära av varandras jämställdhetsarbete.

2015-05-12 16:47 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Den första tiden i Sverige behöver nyanlända vända sig till socialtjänsten istället för att få kontakt med Arbetsförmedlingen. SKL menar att fokus istället måste ligga på arbete.

2015-04-28 10:47 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Mindre antibiotika. Färre allvarliga vårdskador. En säkerhetskultur på väg att förbättras. Det är några av resultaten från den fyraåriga satsningen på patientsäkerhet.

​Bra bemötande och högt förtroende för medarbetarna på akutmottagningarna

2015-04-14 11:34 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förtroendet är högt för medarbetarna på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar och bemötandet får också bra betyg. Däremot kan informationen om både väntetid och läkemedel bli bättre. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten.

2015-04-14 10:29 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer. Mest positiva är de allra äldsta. Det visar den nationella patientenkäten.