Nyheter

Staten och landstingen överens om fortsatt satsning på cancervården

2016-12-16 14:54 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har inför 2017 träffat en överenskomme...

Vård Sverige krisen - kan det bli värre än så här minister Gabriel Wikström och Sveriges Regering/riksdag?

2016-03-28 22:48 CEST

Är Sverige det förgiftade folket? Kan motsatsen bevisas bortom all rimlig tvivel? Har S...

Förändra radikalt med tjänstedesign

2015-12-09 09:21 CET

Projekt-team från 9 kommuner har med hjälp av tjänstedesign hittat nya sätt att ta sig ...

Ny lag ersätter betalningsansvarslagen

Ny lag ersätter betalningsansvarslagen

2015-06-16 16:40 CEST

Betalningsansvarslagen reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landsting...

Bättre planering krävs om utjämningssystem ska ändras

Bättre planering krävs om utjämningssystem ska ändras

2015-06-16 16:34 CEST

SKL har yttrat sig om förslag på förändringar i utjämningssystemet som innebär stora om...

Fler heltider i kommunerna

Fler heltider i kommunerna

2015-06-12 09:59 CEST

På sex år har andelen medarbetare som jobbar heltid i kommunerna ökat med fem procenten...

Guldlänken till modiga innovatörer i Västerås stad

2015-06-03 08:57 CEST

Guldlänken 2015 har tilldelats Mats Rundkvist och Maria Gill i Västerås stad för deras ...

Otillräckliga förslag om god bebyggd miljö

Otillräckliga förslag om god bebyggd miljö

2015-05-28 16:57 CEST

Sveriges arbete med att skapa bra bebyggda miljöer behöver bli mer effektivt och det fö...

Sju kommuner står modell för jämställdhetsarbete

Sju kommuner står modell för jämställdhetsarbete

2015-05-28 09:44 CEST

Idag 28 maj startar pilotprojektet Modellkommuner för jämställdhet. Piteå, Umeå, Örebro...

Integration försenas när statliga insatser dröjer

Integration försenas när statliga insatser dröjer

2015-05-12 16:47 CEST

Den första tiden i Sverige behöver nyanlända vända sig till socialtjänsten istället för...