Nyheter

Integration försenas när statliga insatser dröjer

2015-05-12 16:47 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Den första tiden i Sverige behöver nyanlända vända sig till socialtjänsten istället för att få kontakt med Arbetsförmedlingen. SKL menar att fokus istället måste ligga på arbete.

Ännu säkrare vård

2015-04-28 10:47 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Mindre antibiotika. Färre allvarliga vårdskador. En säkerhetskultur på väg att förbättras. Det är några av resultaten från den fyraåriga satsningen på patientsäkerhet.

​Bra bemötande och högt förtroende för medarbetarna på akutmottagningarna

2015-04-14 11:34 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förtroendet är högt för medarbetarna på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar och bemötandet får också bra betyg. Däremot kan informationen om både väntetid och läkemedel bli bättre. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten.

Äldre känner sig trygga på akuten

2015-04-14 10:29 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer. Mest positiva är de allra äldsta. Det visar den nationella patientenkäten.

Byråkrati ger inte tryggare äldrevård

2015-04-07 11:00 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Naturligtvis ska alla äldre på särskilda boenden känna sig trygga och få en god omvårdnad. Så är det också för en majoritet, det visar inte minst Socialstyrelsens brukarundersökningar.

SKL:s skolanalys för att vända skolresultaten

2015-04-01 11:30 CEST Sveriges Kommuner och Landsting I en ny satsning erbjuder SKL ett analysstöd till kommuner som under en längre tid haft svaga eller vikande skolresultat.

2015-04-01 09:11 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL har idag kommit överens med BRF om att inleda medling i förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Samtidigt har gällande avtal förlängts.

Dubbdäck orsakar dålig luft i städerna

2015-03-31 16:02 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Det effektivaste sättet att förbättra luftmiljön i städerna är att minska användandet av dubbdäck. Trots det föreslår en utredning om partiklar i luften inte lösningar på dubbdäcksproblemet.

Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

2015-03-27 15:54 CET Sveriges Kommuner och Landsting Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.

SKL släcker på lördag

2015-03-27 10:25 CET Sveriges Kommuner och Landsting På lördag den 28 mars kl. 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning på Hornsgatan 20 för att visa sitt stöd till klimatmanifestationen Earth Hour.