Nyheter

Bemötande och förtroende får högst betyg när patienterna säger sitt

2014-10-24 15:30 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patienterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är mycket nöjda med bemötandet och har stort förtroende för vården. Det visar den nationella patientenkäten som i år fokuserar på somatisk och psykiatrisk specialistvård.

SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel

2014-10-21 10:00 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".

2014-09-12 15:37 CEST Sveriges Kommuner och Landsting På fredagen samlades på SKLs initiativ socialchefer, chefer för individ och familjeomsorg samt HR-chefer från samtliga län för att analysera åtgärder som kan stärka socialtjänsten.

2014-09-08 11:36 CEST Sveriges Kommuner och Landsting I samband med de allmänna valen den 14 september kommer sex kommuner att genomföra en kommunal folkomrösting.

2014-08-27 15:56 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Varje dag går över en miljon människor till jobbet och de levererar mer välfärd än någonsin tidigare. Det ska vi vara stolta över och det ska vi prata om, sa Anders Knape, ordförande för SKL, i sitt invigningstal på KOMMEK.

Nytt verktyg för att lyckas med skolans digitalisering

2014-08-27 15:53 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Med LIKA, it-tempen för skolan blir det enklare att följa upp, prioritera och planera insatser inom IT i skolan.

2014-08-20 14:45 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Varje dag går över en miljon människor till jobbet och de levererar mer välfärd än någonsin tidigare. Det ska vi vara stolta över och det ska vi prata om. Det sa Anders Knape, ordförande för SKL, i sitt invigningstal på KOMMEK.

Här startas flest möjlighetsdrivna företag

2014-07-24 10:17 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Att gå ifrån en anställning för att bli företagare är, förutom i storstadsområden, även vanligt i turism- och besöksnäringskommuner samt i glesbygdskommuner. Det visar en ny rapport om företagandet i Sverige.

2014-07-09 10:28 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL är kritiskt till att staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. I en skrivelse till regeringen framhåller förbundet att utbyggnad, drift och underhåll av nationella stråk är ett statligt ansvar.

2014-07-04 14:55 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Med anledning av ett stort antal frågor gällande politiska besök och relaterade ämnen har SKL inför valen i höst sammanställt en juridisk vägledning för sektorns verksamheter.