Bilder

Åsa Jansson

2014-10-14 13:00 CEST Röda Korset Åsa Jansson har varit Internationella rödakors- och rödahalvmånekommitténs (IFRC) chef i Syrien. Efter fem år i Damaskus avslutar Åsa Jansson sitt uppdrag efter sommaren för att flytta tillbaka till Sverige. Arbetet i Syrien fokuserade till en början på att ta hand om flyktingar från Irak, men sedan började kriget i Syrien och Åsa Jansson arbetat med samordningen av hjälpen till landet.

Dordour flykting från Homs

2014-03-07 16:41 CET Röda Korset För fyra månader flydde Dordour med sin fru och 16 barn från Homs, i Syrien. "Vårt bostadsområde jämnades med marken." Nu lever de i ett flyktingläger i Zahlé, Libanon.

Syriska flyktingarna Nistri, Ahmed och Diana

2014-03-07 16:37 CET Röda Korset De syriska flyktingarna Nistri, Ahmed och Diana med dottern Siab i famnen utanför sin bostad i flyktinglägret i Zahlé, Libanon.

Ahmad Jnaad har flytt Syrien

2014-03-07 16:33 CET Röda Korset Ahmad Jnaad visar med sina fingrar hur många månader han levt i ett flyktingläger i Zahlé, Libanon. För sex månader sedan flydde han med familjen från krigets Idleb i Syrien.

Eva von Oelreich i Libanon

2014-03-07 16:26 CET Röda Korset Eva von Oelreich, ordförande för Svenska Röda Korset, besöker syriskt flyktingläger i Zahlé, Libanon.

Eva von Oelreich i Libanon

2014-03-07 16:24 CET Röda Korset Eva von Oelreich, ordförande för Svenska Röda Korset, besöker syriskt flyktingläger i Zahlé, i Libanon, tillsammans med representanter för Libanesiska Röda Korset. Här med Joseph Daoud till höger och Youssef Abou Farouk till vänster.

Eva von Oelreich i Syrien

2014-03-07 16:20 CET Röda Korset Eva von Oelreich, ordförande för Svenska Röda Korset, besöker Syriska Röda Halvmånens distributionscentral i Maizat, Damaskus. Här i samtal med en frivillig.

Syriska flyktingar i Libanon

2014-03-06 15:13 CET Röda Korset Khalil el Jafal med dotter i flyktinglägret Toussri Al Jafal, utanför staden Zahlé i Libanons Beekadalen. Han har flytt från Homs i Syrien med sin familj för en osäker tillvaro i Libanon där ungefär 1 miljon syriska flyktingar lever. Libanesiska staten erkänner inte flyktingströmmarna från grannlandet.

 Två barn i Yalda har just fått matpaket av Röda Korset

2014-02-28 09:46 CET Röda Korset Damaskusförorterna Yalda, Babila och Beit Sahem har varit belägrade i ett år och matbristen är akut. Det är nu tre år sedan kriget i Syrien startade och 6,5 miljoner människor är i akut behov av mat.

Registrering för matpaket i Yalda

2014-02-28 09:42 CET Röda Korset Damaskusförorterna Yalda, Babila och Beit Sahem har varit belägrade i ett år och matbristen är akut. Totalt räknar Röda Korset med att ungefär 2,7 miljoner syrier idag inte nås av eller sällan nås av nödhjälp då de på grund av strider lever i isolerade fickor eller belägrade städer och byar runt om kring i landet. Frivilliga inom Syriens Röda Halvmåne har många att registrera i Yalda.