Pressmeddelanden

CareTech AB & IT Care AB samarbetar om hemtjänstplanering

2013-07-04 13:22 CEST
CareTech AB och IT Care AB har inlett ett samarbete om planerings- och uppföljningssyst...

Freud lade grunden - vetenskapen följde efter och gick vilse....

Freud lade grunden - vetenskapen följde efter och gick vilse....

2013-05-07 15:54 CEST
När någon skapar en teori - och vetenskapen hakar på och teorin blir " en grundläggande...

Atlas Copco transparent about their Social Responsibility through Worldfavor

Atlas Copco transparent about their Social Responsibility through Worldfavor

2013-05-06 11:24 CEST
Atlas Copco recently launched their Interactive Sustainability Report in digital format...

Utökad övervakning införs för vissa läkemedel

2013-04-26 08:09 CEST
I enlighet med den nya farmakovigilanslagstiftning som trädde i kraft i juli 2012 inför...

Lassus Software lanserar Metics – det moderna utvecklingssystemet för kosmetiska produkter

Lassus Software lanserar Metics – det moderna utvecklingssystemet för kosmetiska produkter

2013-03-01 15:35 CET
Kosmetikaindustrin får sig äntligen en välbehövd makeover i och med att Lassus Software...

CES 2013: Samsung gör upplevelsen större

CES 2013: Samsung gör upplevelsen större

2013-01-07 23:00 CET
Nytt år, nya möjligheter heter det som bekant. Och nya möjligheter är precis vad Samsun...

Generisk förskrivning kräver god framförhållning

2012-11-29 13:28 CET
Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett de nödvändiga förutsättningarna för ...

Sectra lanserar system som övervakar stråldos till patienter

2012-11-26 09:25 CET
Sectra presenterar idag sitt system för hantering av stråldoshistorik, Sectra DoseTrack...

Ny vägledning för medicinska informationssystem

Ny vägledning för medicinska informationssystem

2012-11-16 08:00 CET
IT-stöd och programvaror har idag en central funktion inom sjukvården. Beroende på anvä...