Pressmeddelanden

Våra studenter ska pendla gratis

2015-05-26 11:00 CEST Osby kommun I nästa vecka får Osby kommuns alla 19-åringar ett personligt brev från kommunstyrelsens ordförande hem i brevlådan. Budskapet i brevet är enkelt: Om du vill "prova på" att bo kvar i kommunen när du studerar på högskola eller universitet, så bjuder vi dig på kostnaderna för din pendling.

Seminarium om järnvägens framtid

2015-05-19 09:53 CEST KTH Den 26 maj är det dags för KTH:s järnvägsgrupps årliga seminariedag. I år är det järnvägens framtid som står på agendan med frågeställningar som "Vad tillför nya persontrafiksoperatörer på spåren?" samt "Hur ska framtidens utmaningar mötas?".

WSP utformar Stockholm Central för framtiden

2015-05-13 08:38 CEST WSP Stockholm Central är Nordens mest trafikerade järnvägsstation med mer än 250 000 besökare varje dag och hela Sveriges nav för tågtrafiken. WSP har fått i uppdrag att i samverkan med Trafikverket utforma Stockholm Central för framtiden.

2015-05-12 09:51 CEST Västtrafik I helgen fortsätter Trafikverkets ställverksarbete vid Göteborg C. Arbetet pågår från kl. 00.00 natten till torsdag 14 maj till och med kl. 08.00 måndag 18 maj. Ett antal tågsträckor ersätts med buss.

  100 nya jobb med verkstadsdepå i Hässleholm

2015-05-04 12:16 CEST De rödgröna i Region Skåne ​Målet är att verkstadsdepån ska vara färdig år 2019. Förutom de drygt hundra nya jobb som depån väntas skapa kommer den trygga drift och underhåll av Öresundstågstrafiken.

​Så firar Alingsås 160 år på räls

2015-04-29 12:29 CEST Alingsås kommun 160 år och många tusentals resor har förflutit. På Valborgsmässoafton firas första spadtaget av Västra stambanan med musikkår och hyllningar på perrongen i Alingsås.

2015-04-29 11:22 CEST SJ AB Under årets tre första månader förbättrades SJs rörelseresultat med 203 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (-98). Den faktiska förbättringen av resultatet var 64 MSEK, då samma period föregående år påverkades negativt av omstruktureringskostnader på 126 MSEK och första kvartalet 2015 påverkades positivt av en upplösning av en reserv på 13 MSEK.

MTR levererar 330 miljoner resor i Stockholm 2014

2015-04-29 10:46 CEST MTR Nordic MTR Stockholm kan nu presentera sin års- och hållbarhetsredovisning för 2014. Den visar bland annat att det under 2014 utfördes 330 miljoner resor med Stockholms tunnelbana, motsvarande 1,2 miljoner resor en vanlig vardag, till drygt 96 procents punktlighet. Redovisningen visar också att MTR idag levererar tio procent mer tågtrafik, i kilometer räknat, än för fem år sedan.

2015-04-28 14:54 CEST Växjö kommun Nätverket Höghastighetsbanan fortsätter sitt arbete och imorgon är det dags för träff i Växjö. Under dagen lanseras en hemsida för nätverket, en facebooksida och ett twitterkonto. Följ och få information om nätverkets arbete.

2015-04-28 14:48 CEST Västtrafik I helgen fortsätter Trafikverkets ställverksarbete vid Göteborg C. Arbetet pågår från kl. 00.00 natten till fredag till och med kl. 00.00 natten till måndag. Ett antal tågsträckor ersätts med buss.