Pressmeddelanden

2014-07-16 08:47 CEST Sigtuna kommun Mot bakgrund av uppgifter i media om planerad tågdepå i Sigtuna kommun vill kommunen klargöra följande. Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni att utreda frågan om placering av framtida tågdepå i Sigtuna kommun. Analysen som genomförs av kommundirektören ska jämföra de två alternativ till lokalisering som finns (Odensala respektive Brista/Krogsta).

2014-07-14 13:17 CEST Alingsås kommun Efter påtryckningar från Alingsås kommun och mängder av protestmejl från berörda resenärer, backar nu SJ något från sina ursprungliga planer när det gäller förändringarna i tidtabellen för X2000 till och från Alingsås.

Skåningarnas resvanor för 2013 kartlagda

2014-07-09 10:00 CEST Skånetrafiken Resultatet för Skånes RVU (resvaneundersökning) är klart och skillnaderna mot föregående undersökning utförd 2007 är små. En femtedel av skåningarna reser kollektivt till arbetet, men bilen är fortfarande det dominerande valet. Bland skåningar som bor i större tätorter görs en fjärdedel av alla resor med cykel. Många har tillgång till Jojo-kort och andelen har ökat markant sedan förra studien.

Svårt för nya tågoperatörer att konkurrera

2014-06-30 09:25 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Från oktober 2010 gäller fri konkurrens för all trafik på järnväg. Intervjuer med tågoperatörer indikerar att det finns flera begränsningar i systemet som gör det svårt för nya aktörer att etablera sig. Operatörer som utmanar SJ upplever inte att dagens kapacitetstilldelningsprocess lever upp till kravet på konkurrensneutralitet och icke-diskriminering.

Åk rälsbuss i sommar på Västtrafikkortet!

2014-06-27 13:24 CEST Västtrafik Genom en ny överenskommelse mellan Västtrafik och Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) kan man under sommaren resa med Västtrafiks periodkort även på rälsbussen mellan Bengtsfors och Mellerud. Tågen avgår med två avgångar per dag i varje riktning, och det är möjligt att även ta med cykel. Överenskommelsen gäller under perioden 30 juni – 18 augusti.

MTR-konsortium samarbetspartner för utbyggnad av snabbpendel i Sydney

2014-06-25 11:13 CEST MTR Nordic I dag beslutade delstatsregeringen i New South Wales i Australien att man väljer ett konsortium lett av MTR för att bygga ut snabbpendeltågnätet i Sydney. Finansieringen sker genom offentlig privat samverkan, en så kallad OPS-lösning.

SJ och Friluftsfrämjandet blir officiella partners

2014-06-25 09:00 CEST Friluftsfrämjandet SJ och Friluftsfrämjandet vill gemensamt inspirera fler till ett aktivt friluftsliv. Organisationerna, som redan under 1920-talet anordnade fjällfärder för ungdomar tillsammans, ser gemensamma framtidsmöjligheter och blir nu officiella partners.

Testbana på räls i kallt klimat kan bli verklighet

2014-06-19 13:10 CEST Region Västerbotten Region Västerbottens arbetsutskott har beslutat att gå in med finansiering av projekt för att skapa en spårbunden testbana i vinterklimat mellan Jörn och Arvidsjaur. – En stor brist med tåg som tillverkas idag är, att de inte är testade i tillräcklig omfattning i ett kallt klimat med snö och is, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

2014-06-18 11:04 CEST Förbundet Unga Rörelsehindrade På flera knutpunkter i Göteborg stannar Förbundet Unga Rörelsehindrade upp trafiken för att uppmärksamma att Västtrafik inte har kommit långt sen 1979, då lagen om en anpassad kollektivtrafik kom.

2014-06-18 09:50 CEST RushRail AB Järnvägsoperatören RushRail är efter företagsrekonstruktionen fullt operativ och har allt fokus på sina kunder och nya affärer.