Pressmeddelanden

2014-06-09 16:05 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna i Uppsala vill möta tågkrisen på sträckan Stockholm-Uppsala med ett avtal som också tar sig an bostadsbristen. Detta genom att göra Uppsala till pilotkommun för de intentionsavtal för ökat bostadsbyggande som Sveriges kommuner och landsting, SKL har föreslagit efter finsk modell.

2014-06-08 20:12 CEST Almega Almega har gått Seko till mötes om de timanställda. Almegas förslag går ut på att de timanställda efter ett år erbjuds en fast anställning. Det gör att de anställda får ökad trygghet, en stabil och förutsägbar inkomst och kan ansöka om banklån. Även Veolia har lämnat ett förslag som går facket till mötes. Seko har dock sagt nej till förslagen som skulle kunna avsluta strejken.

2014-06-04 15:55 CEST Almega Fackförbundet SEKO har idag varslat om att utvidga tågstrejken till att även gälla Kustpilen. Varslet innebär en från SEKO ensidig upptrappning av den pågående tågkonflikten där sedan tidigare Öresundstågen står stilla på grund av SEKO:s strejk.

2014-06-01 23:30 CEST Västtrafik Sekos strejk innebär att all trafik med Öresundståg mellan Göteborg-Malmö-Köpenhamn stoppas. Däremot påverkas inte Västtrafiks pendeltåg mellan Göteborg och Kungsbacka som kommer att gå som vanligt.

MTR Express enda tågbolag som stängs ute från sj.se efter beslut från Konkurrensverket

2014-05-22 16:19 CEST MTR Nordic MTR anmälde tidigare SJ till Konkurrensverket eftersom företaget anser att SJ bryter mot konkurrenslagen när MTR inte får tillgång till SJ-online. Konkurrensverket avskriver nu ärendet från vidare handläggning.

2014-05-20 14:28 CEST Almega Fackförbundet SEKO har varslat Almega om strejk på Öresundstågen och på Snälltåget (trafikerar Åre-Sthlm-Malmö-Berlin). Almega gör bedömningen att strejken kommer slå hårt mot tredje man.

2014-05-19 09:40 CEST Centerpartiet Sista veckan innan EU-valet satsar Centerpartiet stort på miljöfrågorna. Under hela veckan kampanjar partiet på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Satsningen invigs av Annie Lööf på Centralstationen i Stockholm idag och besöks under veckan av alla våra toppkandidater och ministrar.

2014-05-15 15:19 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg I morgon fredagen den 16:e maj träffas flera miljöpartistiska toppkandidater på First Hotel Gs resturang på centralstationen i Göteborg för att luncha med Rasmus Hansson, stortingsledamot för Miljøpartiet De Grønne, Miljöpartiets systerparti i Norge.

GöteborgsVarvet klimatkompenserat – Gröna Bilister berömmer ett framstående miljö- och klimatarbete

2014-05-15 09:49 CEST Gröna Bilister GöteborgsVarvet har ett grönt helhetstänk och evenemanget är både miljödiplomerat och uppmärksammats vid 2013 års prisutdelning av AIMS Green Award. Klimatpåverkan från egna resor klimatkompenseras enligt Energimyndighetens rekommendationer. Gröna Bilister berömmer GöteborgsVarvet för sitt miljö- och klimatarbete.

Förbättrad tågtrafik för Trollhättan och Vänersborg

2014-05-13 10:59 CEST Västtrafik Efter en lång rad åtgärder har punktligheten i tågtrafiken mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg förbättrats. Samtidigt fördubblades resandet på sträckan under 2013.