Pressmeddelanden

Tjänsteproduktionsindex, juli 2013: Nedgång för tjänsteproduktionen

2013-09-05 09:58 CEST
Tjänsteproduktionen minskade med 0,2 procent under juli 2013 jämfört med samma månad fö...

Betalningsbalansen, 2:a kvartalet 2013: Försvagad bytesbalans

2013-08-29 10:48 CEST
Bytesbalansen gav andra kvartalet ett överskott på 47 miljarder kronor. Därmed försvaga...

Export och import av varor, januari-juni 2013, i löpande priser: Exporten och importen minskade 10 procent

2013-08-27 10:21 CEST
Under första halvåret 2013 minskade både den svenska exporten och importen med 10 proce...

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juli 2013, i löpande priser: Handelsnettot 3,7 miljarder kronor i juli

2013-08-27 10:00 CEST
Varuexporten uppgick under juli till 84,6 miljarder kronor och varuimporten till 80,9 m...

Prisindex i producent- och importled, juli 2013: Producentpriserna fortsatt låga

2013-08-26 09:42 CEST
Producentpriserna för juli var 2,8 procent lägre än juli föregående år. Från juni till ...

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2013: Antalet tidsbegränsat anställda ökade

2013-08-22 09:51 CEST
I juli 2013 var 4 905 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 66 000 ...

Industrins kapacitetsutnyttjande: kvartal 2, 2013: Ökat kapacitetsutnyttjande

2013-08-20 10:02 CEST
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,1 procentenheter under det andra kvartalet...

Industrins lager, 2:a kvartalet 2013: Svag nedgång i industrins lager

2013-08-20 09:51 CEST
Industrins lager minskade med 0,9 miljarder kronor under andra kvartalet, jämfört med n...

Restaurangindex, juni 2013: Uppgång för restaurangförsäljningen i juni

2013-08-05 10:07 CEST
Restaurangernas försäljningsvolym steg med 1,3 procent under juni, jämfört med samma pe...

Tjänsteproduktionsindex, juni 2013: Nedgång för tjänsteproduktionen

2013-08-05 09:56 CEST
Tjänsteproduktionen minskade med 0,2 procent under juni 2013 jämfört med samma månad i ...