Kontaktpersoner

Jimmy Adlerberth

Jimmy Adlerberth

2015-05-22 16:32 CEST

Ordförande i TIB, tak- och tätskiktsmontörernas branschorganisation.