Bilder

Wilson Kipsang

Wilson Kipsang

2018-03-28 10:30 CEST

Wilson Kipsang, Kenya, är klar för start i Göteborgsvarvet 2018. Här korsar han mållinjen som tvåa i New York City Marathon den 5 november 2017.

Speedski Idre

Speedski Idre

2018-03-15 10:30 CET

Slottsskogsvallen - bokkullen

Slottsskogsvallen - bokkullen

2018-03-09 13:44 CET

Bokkullen utvecklas vidare i samma anda som idag. Cyklingen kompletteras med en höghöjdsbana och små hårdgjorda platser med ramar/speglar.

Slottsskogsvallen - Illustrationsplan

Slottsskogsvallen - Illustrationsplan

2018-03-09 13:44 CET

Dalgångarna mellan kullarna knyter samman slottsskogen med Slottsskogsvallen på ett tydligt sätt. Formgivningen är inspirerad av Slottsskogens eleganta 20-talsklassicism. En fritt formad labyrint an häckar, murar, ramar och speglar skapar en lek mellan öppenhet och slutenhet. Isag uppfattas platsen som stilig, men tom på innehåll och alltför storskalig. De kulturhistoriska värdena med den övergripande rumsindelningen behålls och förblir synlig. Stommen i denna är de uppvuxna träden, dammen och skogsbrynen. I de befintliga rum som formas av dem infogas mindre platser med en ökad detaljering som kommer av de olika programmen.

Hans Olsson

Hans Olsson

2017-12-29 20:30 CET

Hans Olsson inför tävlingarna i Hammarbybacken

Emil Johansson

Emil Johansson

2017-11-23 10:25 CET

Emelie Wikström

Emelie Wikström

2017-11-23 10:25 CET