Pressmeddelanden

2013-04-04 19:30 CEST Hagmans Tandvård i Åsa Parodontit är facktermen för tandlossning och orsakas av bakterier. Ny teknik skall kunna identifiera farliga bakterier munhålan på några sekunder. Bra, men god tandhygien håller parodontit borta, påpekar tandläkare Calle Hagman.

2013-01-25 19:07 CET Hagmans Tandvård i Åsa Mängden tandkött i ditt leende påverkar hur du uppfattas av omgivningen. Mer tandyta och mindre tandkött i leendet sammanknippas med egenskaper som attraktiv, vänlig, trovärdig, intelligent och självsäker. Men det kanske inte är bra att korrigera tandköttet av just den orsaken, säger estetiskt inriktade tandläkaren Calle Hagman i Åsa.

2012-04-26 19:33 CEST Hagmans Tandvård i Åsa När du upptäcker blod på tandborsten kan det vara parodontit - tandlossning, förklarar tandläkare Calle Hagman i Varberg och Brämhult.

2011-02-21 17:42 CET Hagmans Tandvård i Åsa Calle Hagman tog nyligen del av kompetens från den norske experten på s.k. soft tissue - tandkött - Eirik Salvesen på en kurs i SACD´s regi. SACD, står för Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, håller regelbundet kurser. SACD’s kurser är mycket är populära, då den professionella förbättringslusten inom SACD är stor. Kurserna ger både baskunskap och spetskompetens inom estetisk tandvård.

2010-10-19 15:16 CEST Hagmans Tandvård i Åsa Forskare i USA har funnit ett samband mellan sjukdomar i tandköttet och prematur - för tidig - förlossning. Av de kvinnor som fick en lyckad tandhygienisk behandling var andelen prematura födslar signifikant lägre än hos gruppen som inte fick behandling eller där behandlingen misslyckades. Undersökningen publicerades i oktober 2010 i BJOG, International Journal of Obstetrics and Gynaecology,