Pressmeddelanden

Hepatit C-läkemedlet Sovaldi nu i högkostnadsskyddet: Kostnadseffektivt för de hårdast drabbade patienterna

2014-11-03 08:24 CET Gilead Sciences Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV, har beslutat att Sovaldi inkluderas i Läkemedelsförmånen då det är en kostnadseffektiv behandling för svårt sjuka patienter med kronisk hepatit C. – Vi kommer att fortsätta vår dialog med TLV för att göra Sovaldi tillgängligt för en större grupp av patienter, säger Kennet Brysting, VD på Gilead Sciences i Norden.

2012-01-13 08:12 CET Axians Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har efter upphandling av sin IT valt att outsourca hela sin IT-drift till Qbranch. Upphandlingen genomfördes inom Kammarkollegiets ramavtal för helhetsdrift. Kontraktet är värt ca 20 Mkr och sträcker sig över fem år med möjlighet till förlängning.