Pressmeddelanden

Hepatit C-läkemedlet Sovaldi nu i högkostnadsskyddet: Kostnadseffektivt för de hårdast drabbade patienterna

Hepatit C-läkemedlet Sovaldi nu i högkostnadsskyddet: Kostnadseffektivt för de hårdast drabbade patienterna

2014-11-03 08:24 CET
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket, TLV, har beslutat att Sovaldi inkluderas i Läkem...

TLV OUTSOURCAR SIN IT-DRIFT TILL QBRANCH

2012-01-13 08:12 CET
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har efter upphandling av sin IT valt att o...