Pressmeddelanden

2012-01-13 08:12 CET Qbranch Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har efter upphandling av sin IT valt att outsourca hela sin IT-drift till Qbranch. Upphandlingen genomfördes inom Kammarkollegiets ramavtal för helhetsdrift. Kontraktet är värt ca 20 Mkr och sträcker sig över fem år med möjlighet till förlängning.