Pressmeddelanden

Ny taxering av småhus − så blir nya fastighetsskatten i landets kommuner

2014-05-08 14:18 CEST
Vid 2015 års fastighetstaxering stiger taxeringsvärdena i snitt med tre procent i lande...

Fastighetstaxeringar 2012: Fastighetsbeståndet taxerat till drygt 6 700 miljarder

2012-12-12 10:48 CET
Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 390,5 milja...

Bra med enklare modell för fastighetstaxering men effekterna måste undersökas anser HSB

2012-08-21 14:59 CEST
Det är bra om man kan införa en enklare modell, men HSB vill undersöka effekterna för b...

4 av 10 markägare betalar för hög fastighetsskatt

2011-12-20 09:16 CET
Vid årets taxering är nästan alla obebyggda tomter kraftigt felvärderade. Det visar en ...

Fastighetstaxeringar 2011: Fastighetsbeståndet taxerat till drygt 6 300 miljarder

2011-12-12 09:49 CET
Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 298,1 milja...

10 tips som kan sänka ditt taxeringsvärde

2011-10-25 13:04 CEST
Nu är det dags för fastighetstaxering igen. Senast den 1 november ska deklarationer och...

Villaägarna varnar landets tomträttshavare

2011-10-24 11:28 CEST
Villaägarna uppmanar alla tomträttshavare att kontakta sina kommuner. Detta mot bakgrun...

Jakten på Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde börjar nu!

2011-10-19 16:52 CEST
Landets småhusägare har fått ett nytt taxeringsbesked i brevlådan. För många saknar bel...

Fastighetsskatten ökar allra mest i Sigtuna 2012

2011-09-22 12:05 CEST
Taxeringsvärdena stiger vid 2012 års taxering – med höjd kommunal fastighetsskatt som f...

Fastighetsskatten ökar snabbare än väntat

2011-09-20 16:40 CEST
Statens intäkter från den kommunala fastighetsskatten ökar mer än beräknat. Totalt får ...