Bilder

Logga Mjärdevi Science Park

Logga Mjärdevi Science Park

2013-12-12 09:15 CET

Mjärdevi Science Park kännetecknas av högteknologiska, innovativa och framgångsrika företag med världsrykte. Här finns 260 företag med tillsammans 6 000 personer. 2014 firas parkens 30-årsjubileum.

Logga creActive Mjärdevi

Logga creActive Mjärdevi

2013-12-12 09:09 CET

creActive Mjärdevi drivs av Mjärdevi Science Park AB med stöd från Linköpings kommun, Nulink, Westman-Wernerska stiftelsen, Östsam, Länsstyrelsen, SiSP/VINNOVA och ett stort antal företag/organisationer. creActive öppnade hösten 2013 för att på ett gränsöverskridande och kreativt sätt underlätta mötet mellan studenter, företag, projekt och forskning.

Starten i Mjärdevistafetten 2012

Starten i Mjärdevistafetten 2012

2012-09-06 21:20 CEST

Starten vid den sjuttonde Mjärdevistafetten, den 6 sepotember 2012. 140 lag deltog i Mjärdevistafetten 2012 och fyra nya Mjärdevirekord sattes.

Sten Gunnar Johansson

Sten Gunnar Johansson

2012-05-28 12:14 CEST

VD för Mjärdevi Science Park AB

Sten Gunnar Johansson

Sten Gunnar Johansson

2012-05-28 12:13 CEST

VD för Mjärdevi Science Park AB

Sten Gunnar Johansson

Sten Gunnar Johansson

2012-05-28 12:12 CEST

VD för Mjärdevi Science Park AB

Sten Gunnar Johansson

Sten Gunnar Johansson

2012-05-28 12:11 CEST

VD för Mjärdevi Science Park AB