Pressmeddelanden

Per Sjöberg utsedd till ansvarig för Open Universe

2015-08-17 10:12 CEST Telenor Sverige Per Sjöberg har utsetts till ansvarig för Open Universe, Telenor Sveriges kommunikationsoperatör för tjänsteleverantör av bredband i så kallade öppna nät. Per kommer närmast från rollen som ansvarig för Telenor Sveriges förvärv av Tele2:s svenska fiber- och kabelverksamhet.

Delphi har biträtt Telenor Sverige vid hyresavtal med Fabege

2015-07-02 17:17 CEST Advokatfirman Delphi Advokatfirman Delphi har varit legal rådgivare åt Telenor Sverige vid tecknande av ett tioårigt avtal om 9 800 kvadratmeter kontor samt cykelförråd och garage. Avtalets totala hyresvärde är över 300 miljoner kronor över hyrestiden.

2015-02-03 15:51 CET Telenor Sverige Sociala medier är en viktig maktfaktor när svenska folket ska välja sina favoriter i Melodifestivalen. Mer än var fjärde svensk – och mer än var tredje person mellan 15 och 34 år – kommer att vara aktiv i sociala kanaler i samband med programmet. Bland de aktiva säger en stor andel (44,2%) att inlägg på exempelvis Facebook och Instagram påverkar deras åsikter om bidragen.

2013-07-09 11:00 CEST PayEx Telenor Sverige har tecknat avtal med PayEx om betaltjänster online och i butik. Sedan den 21 maj hanterar PayEx betalningar på Telenor.se och sedan slutet av juni är Telenors 75 butiker i Sverige utrustade med PayEx betalterminaler.

Offensiva roaming-erbjudanden och stabil kundtillväxt – Telenor Sverige redovisar resultat för första kvartalet 2012

2012-05-08 07:26 CEST Telenor Sverige Ökat antal nya mobilkunder, fortsatta satsningar på roaming-erbjudanden och stabil underliggande resultatutveckling är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar resultatet för årets första kvartal.

2011-10-26 10:30 CEST Aurorum Science Park Luleå – 25 okt, 2011 – Absilion meddelade idag att företaget blivit valt som en av de svenska representanterna vid ett arrangemang i Silicon Valley kallat “Innovative Sweden”. Ett antal framgångsrika och expanderande nystartsföretag, däribland Absilion, får möjlighet att träffa erfarna entreprenörer, internationella industrirepresentanter och riskkapitalbolag.

2011-10-26 07:30 CEST Telenor Sverige Stabil resultatutveckling, god kundtillväxt både på tal- och dataabonnemang och moderniseringar av fastnätet – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för tredje kvartalet 2011.

Telenor vinnare i PTS spektrumauktion

2011-03-04 14:08 CET Telenor Sverige Telenor Sverige är vinnare i budgivningen om två frekvensblock i Post- och telestyrelsens frekvensauktion av 800 MHz-bandet genom nätbolaget Net4Mobilty HB, samägt med Tele2 Sverige. Utrymmet om 2x10 MHz möjliggör en omfattande utbyggnad av fjärde generationens mobilnät, även till hushåll och företag som idag helt saknar bredbandstäckning.

2011-02-08 07:13 CET Telenor Sverige Lansering av mobilt bredband med stöd för 3G och 4G, god kundtillväxt inom segmentet små och medelstora företag samt fortsatt stabil underliggande kostnads- och resultatutveckling – det är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar finansiella resultat för fjärde kvartalet 2010.

Telenor lanserar 4G i Lund

2011-01-02 09:59 CET Telenor Sverige Mobiliteten ökar i Skåne. Lund blir första stad 2011 att få 4G när Telenor imorgon, 3 januari, utökar täckningen för den nya generationens mobilkommunikation.