Pressmeddelanden

2009-02-27 09:40 CET Telenor Sverige

2009-02-25 09:52 CET Telenor Sverige

2009-02-02 11:40 CET Telenor Sverige Reitangruppen och Telenor har tecknat ett nordiskt samarbetsavtal för leverans av fast- och mobil kommunikation samt WAN. Avtalet, som utformas utifrån befintligt samarbete, omfattar Norge, Sverige och Danmark och väntas omsätta 250 miljoner NOK under en period om fem år.

2009-01-07 09:58 CET Telenor Sverige

2008-12-22 09:52 CET Telenor Sverige