Pressmeddelanden

The Stuart Hall Project – Sverigepremiär på Tensta konsthall

2014-03-17 10:51 CET Tensta konsthall

2014-02-25 12:58 CET Tensta konsthall I november utlyste Tensta konsthall en ny texttävling i syfte att involvera unga att skriva och på så sätt nedteckna en historia som pågår här och nu. Textpriset ingår i Tensta konsthalls aktuella utställning Tensta museum: Rapporter från nya Sverige som handlar om kulturarv och minne i Tensta. 13 mars äger prisceremonin rum.

2014-02-12 10:54 CET Tensta konsthall Den 19 februari startar Stockholmsskolan hos Konstfrämjandet på Swedenborgsgatan 1 och kommer sedan att under våren äga rum växelvis på Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Tensta konsthall.

2014-02-11 12:08 CET Marabouparken Konstfrämjandet, Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken konsthall och Tensta konsthall startar Stockholmsskolan – en konstutbildning i syfte att lägga grunden för en bredare rekryteringsbas till landets konstskolor men även att stärka vägarna för ungas intresse för konst.

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige – VÅRAVDELNINGEN

2014-01-10 15:07 CET Tensta konsthall Låna hem konst med ett vanligt lånekort, en texttävling för unga i Tensta och ett bibliotek med böcker om framtidens utopiska hushåll (The Grand Domestic Revolution) är något av det som händer på Tensta konsthall i vår. Det är dags för den andra delen av den sju månader långa utställningen om Tensta som bostadsområde, kulturarv och historia.

Tensta konsthall instiftar nytt textpris

2013-12-20 09:00 CET Tensta konsthall Utställningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige inleder våravdelningen med att utlysa en texttävling i Tensta. Tävlingen välkomnar alla mellan 15 och 25 år och texten ska ha någon form av anknytning till stadsdelen. I juryn sitter bland annat Augustprisvinnaren och Tensta-bon Lena Andersson.

Tensta konsthalls grafiska designers får prestigefullt pris

2013-12-12 15:31 CET Tensta konsthall Designkollektivet Metahaven, baserat i Amsterdam och sedan 2011 ansvariga för all grafisk kommunikation på Tensta konsthall, har tilldelats det prestigefulla priset Cobra Art Prize Amstelveen 2013 för sitt ”tvärvetenskapliga arbete”. Bland Metahavens stora och spretiga skara uppdragsgivare återfinns såväl nederländska finansdepartementet, Vanabbemuseum i Eindhoven som Wikileaks.

Tenstas arkitekt har avlidit

2013-11-29 08:30 CET Tensta konsthall Tenstas generalplan antogs 1965 och den då 35 år gamle och grekiskfödde arkitekten Igor Dergalin fick i uppdrag att utforma området. Just nu visas hans originalskisser över Sveriges första miljonprogramsområde i utställningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige.

2013-11-27 09:54 CET Tensta konsthall Rasism och främlingsfientlighet vinner just nu ny mark i Europa. Bristen på rättvisa och jämlikhet i kombination med ekonomisk depression gör att det blir lätt att ta till enkla förklaringsmodeller som till exempel att beskylla multikulturalism och mångfald för att vara orsaken till ett tillstånd. Vad kan konstnärer, författare och sociologer bidra med för förklaringsmodeller?

Stockholms tippar och toppar – Schaktmassorna som formade Stockholm. Utställning på Stadsmuseet

2013-11-11 16:31 CET Tensta konsthall Konstnären Katarina Lundgren berättar med sin installation historien om vad som hände med alla de miljontals kubikmeter schaktmassor som blev över när det nya Stockholm skulle omformas åren mellan 1950 och 1980. Resultatet ser vi idag i form av de tippar och toppar runt om i staden. Utställningen ingår i Tensta museum och visas i dess filial, Stadsmuseet.