Pressmeddelanden

Asylsökande akademiker får ”universitet” som konstnärlig aktivism

2013-10-28 10:33 CET Tensta konsthall Konstnären Ahmet Ögüt har initierat The Silent University, en alternativ kunskapsplattform. Den drivs av och för asylsökande, papperslösa och flyktingar som har en akademisk examen från hemlandet men som inte har möjlighet att utöva sin yrkeskunskap i Sverige. Silent University har öppnat i London (Tate Modern, Delfina Foundation), Berlin (Maksim Gorkij Theatre) och Paris (Le 116).

Om Tensta konsthall blev museum - en utställning om historia och minne från nya Sverige

2013-10-14 16:46 CEST Tensta konsthall Den 26 oktober slår dörrarna upp för ett nytt projekt på Tensta konsthall som sträcker sig över sju månader och handlar om historia och minne i Tensta. Konsthallen har bjudit in ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra som berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar.

Katitzi ska väcka debatt om romers livsvillkor i Budapest

2013-10-04 09:31 CEST Tensta konsthall Med utställningen Katitzi - A litterary character rooted in Reality, producerad av Tensta konsthall, vill European Roma Cultural Foundation aktualisera en diskussion om politisk aktivism kopplat till barnlitteratur i Ungern.

Utan egen lya i Stockholm på 1800-talet - Mamsell Josabeth Sjöberg

2013-09-25 12:11 CEST Tensta konsthall Under titeln Tensta Museum öppnar Tensta konsthall en utställning med Josabeth Sjöbergs unika teckningar från mitten av 1800-talet och framåt. Bilderna ger med sin detaljrikedom en ovanlig inblick i en vanlig stockholmares hem för 150 år sedan, långt innan inredningsreportage, hyresrätter och egennytta.

Efterlängtad bok om Marie-Louise Ekman

2013-09-19 10:39 CEST Tensta konsthall Hon var en utmanande och provokativ tjej bland de självklara killarna som ingick i konstnärskollektivet PUSS på 1970-talet. Redan tidigt började Marie-Louise Ekman att ställa ut sina egensinniga verk i en seriefigursaktig, till synes naiv, stil föreställande människor i absurda situationer. Nu kommer en ny efterlängtad bok om hennes konstnärskap ut, No is not an Answer.

Gratiskonsert med Linda Pira och DJ Salla, Tensta konsthall lördag 14.9

2013-09-11 17:50 CEST Tensta konsthall Hiphopscenens nya stjärna Linda Pira står på lördag på scenen utanför Tensta konsthall, uppbackad av DJ Salla (The Salazar Brothers). Det är för andra året i rad som Tensta konsthall samarbetar med Stockholm Music & Arts (Luger) och arrangerar utomhuskonsert på Taxingeplan i Tensta. Idén med samarbetet är att skapa en utväxling mellan musik och konst och mellan innerstad och förort.

Stockholm Music & Arts bjuder publiken på konst i världsklass

2013-07-24 13:53 CEST Tensta konsthall För andra året curerar Tensta konsthall bildkonstprogrammet på Stockholm Music & Arts. Vad sägs om en performance med en levande doftande jättenäckros som skiftar färg från vit till rosa på två dagar? Eller verket som handlar om fisken som stoppade exploateringen av Järvafältet på nittiotalet? Konstnärer från hela världen deltar i utställningen som har mänsklig frånvaro som övergripande tema.

VART TOG HON VÄGEN? Samtidskonsten på Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013

2013-07-02 12:31 CEST Tensta konsthall För andra året i rad curerar Tensta konsthall bildkonstprogrammet på Stockholm Music & Arts. Koreografi utan dansare, ett varumärke där en världskänd tennisspelare försvunnit ur bilden och en installation som liknar ett övergivet hem. Årets bildkonstprogram på Stockholm Music & Arts handlar om människans frånvaro, om det som ligger bortom henne. Dit räknas alla ting men även naturen i sig.

2013-04-22 11:23 CEST Studiefrämjandet En etiksalong om barn och ungas närvaro i den lokala miljön och mötet med civilsamhället och företrädare för samhällsnyttan. Vet föräldrarna vad deras barn gör? Vilka är konsekvenserna av barn och ungas handlingar?

Perspektiv från periferin: Från arbetarklass till klass utan arbete?

2013-04-16 11:03 CEST Tensta konsthall Revolution Poetry och Tensta konsthall kommer på inbjudan av Dramaten att samarrangera en performance med titeln Perspektiv från periferin: Från arbetsklass till klass utan arbete? Eventet kommer att äga rum på Tensta Konsthall den 6 maj 2013, 16.00 – 17.00 i samband och samklang med Dramatens nedslag En förlorad generation – röster från den nya arbetslösheten.