Pressmeddelanden

Stockholms Läns Landsting tecknar nytt ramavtal med specialist inom test

2012-02-27 20:17 CET AddQ Consulting Stockholms Läns Landstings upphandling är nu avslutad. Deras målsättning har bland annat varit att hitta leverantörer som kan effektivisera test och kvalitetssäkring. Ramavtalet, som bland annat har tecknats med specialistbolaget AddQ Consulting, har inom kompetensområde test ett beräknat värde av 25 miljoner kronor och gäller i två år med option på förlängning via förnyad konkurrensutsättning.

2011-12-02 16:09 CET AddQ Consulting Efterfrågan på test och kvalitetssäkring har ökat markant under 2011. För it-bolaget AddQ Consulting innebär det att man etablerar sig i Mälardalen, med Västerås som bas, och breddar erbjudandet i Västra Götaland där antalet anställda ökar med 40 procent. I och med satsningarna förväntas AddQ Consulting omsätta ytterligare 22 miljoner kronor inom två år.

2011-10-24 10:29 CEST AddQ Consulting För att effektivisera test och kvalitetssäkringen i de system NasdaqOMX utvecklar till börser världen över har företaget valt att genomföra ett traineeprogram tillsammans med en skräddarsydd utbildning för 20 anställda. Genomförandet av utbildningsprogrammet, som är framtaget av AddQ Consulting, tydliggör att NasdaqOMX vill ligga i framkant av test och kvalitetssäkring.

2011-10-03 13:30 CEST Lemontree Enterprise Solutions AB Riksgälden har fattat beslut om att automatisera testerna av fler system efter att ha utvärderat resultatet av Lemontrees första projekt.

2010-04-11 10:16 CEST AddQ Consulting En av den globala marknadens största aktörer inom Test, Mätsystem och Automation har inlett ett samarbetsavtal med AddQ Consulting. Därmed är AddQ ’Certified Alliance Partner’ med National Instruments.

2008-12-09 10:45 CET Lemontree Enterprise Solutions AB Lemontree har tecknat partneravtal med FormPipe Software AB vilket ger Lemontree möjlighet att sälja och leverera FormPipes framgångsrika produkt W3D3 för dokument- och ärendehantering.