Pressmeddelanden

Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration

Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration

2016-05-18 08:40 CEST
​Längs den mineralrika så kallade Guldlinjen i Västerbotten planerar Botnia Exploration...

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

2013-12-16 13:49 CET
I somras beviljade MMÖD tillstånd för muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggö...

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2013-10-07 11:46 CEST
Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överkla...

Positiva besked för Oskarshamns kommun

Positiva besked för Oskarshamns kommun

2013-06-28 14:38 CEST
MMÖD meddelar att Oskarshamns kommun beviljas tillstånd för att muddra Oskarshamns hamn...

Presskonferens: Avgörande beslut för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

Presskonferens: Avgörande beslut för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2013-06-26 14:09 CEST
Den 28 juni meddelar Mark- och miljööverdomstolen beslut angående de saneringsåtgärder ...

Tillståndet för att sanera Oskarshamns hamnbassäng har överklagats

2012-12-07 14:51 CET
Den 12 november beviljade Mark- och miljödomstolen i Växjö tillstånd till sanering av O...

Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd för sanering av Oskarshamns hamnbassäng

2012-11-12 15:50 CET
I mars 2011 lämnade Oskarshamns kommun in ansökan om tillstånd för att få sanera Oskars...

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

NYA BESKED MÖJLIGGÖR TIDIGARE SANERINGSSTART

2012-09-21 16:13 CEST
I våras meddelade Naturvårdsverket att de har för avsikt att finansiera saneringen av O...

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

Idag lämnar kommunen in sitt svar på yttranden om saneringen av hamnbassängen

2012-04-25 10:24 CEST
I mars 2011 ansökte Oskarshamns kommun om tillstånd för att sanera Oskarshamns hamnbass...

Klara besked om pengar till hamnsanering

Klara besked om pengar till hamnsanering

2012-03-21 13:41 CET
Nu har Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen att finansier...