Pressmeddelanden

Efter rekordåret 2012: Wonderville fortsätter att öka

2014-04-15 10:35 CEST WONDERVILLE Reklambyrån Wonderville fortsätter att öka. Rekordresultatet från 2012 slår de, men 2013 beskrivs som ett mellanår där omsättningen ökade med nästan tio procent trots att fokus legat på kvalitetssäkring och stabilisering av verksamheten.

Unga till Media Evolution för att prata om framtidens arbetsplatser

2014-04-10 09:00 CEST Media Evolution Idag kommer ett trettiotal gymnasister från bland annat Malmö Borgarskola för ett möte med Media Evolution och fackförbundet Unionen för att samtala om framtidens arbetsplats.

EU stärker svensk handel och tillväxt

2014-04-10 08:30 CEST Ratio Forskningsinstitutet Ratio har i en ny forskningsstudie "Sverige och EU: Handel och tillväxt" funnit att Sveriges varuhandel med EU idag är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan medlemskap och handelsavtal. Varuhandeln har ökat med 85-95 %, som en direkt följd av EU och ökad öppenhet. Effekterna på tjänstehandeln är cirka hälften så stor. Effekterna på tillväxt (BNP) är 3-20 %.

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

2014-04-09 10:00 CEST Airport City Stockholm PwC har på uppdrag av Airport City Stockholm beräknat vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi samt vad effekterna för svensk ekonomi blir om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till år 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till många nya jobb.

Miljardförlust när Norrbotniabanan inte realiseras

2014-04-08 12:03 CEST Norrbotniabanan Inga pengar finns avsatta för Norrbotniabanan i den Nationella transportplanen som presenterades idag. – Illa, mycket illa säger Peter Roslund, ordförande i Norrbotniabanegruppen. Hur har regeringen tänkt hantera den trafikinfarkt som hotar samt klara transporterna och kompetensförsörjningen i norr? Vi är väldigt oroliga, säger Roslund.

Private Equity 2014

2014-04-08 07:03 CEST SVCA I dag genomförs Private Equity-sektorns stora heldagskonferens Konferensen hålls på Stockholm Waterfront Congress moderator Niklas Ekdal. Nytt i är att SVCA delar ut priset för årets mest samhällsnyttiga investering. Bla paneldebatt m. ekonomisk-politiska talespersoner från riksdagspartierna samt M och S gruppledare Anna Kinberg Batra och Mikael Damberg, moderator Maria Ludvigsson, SvD.

2014-04-07 10:51 CEST Åkroken Business Incubator Almi Invest (tidigare Innovationsbron) har förvärvat 25 procent i Sundsvallsföretaget Calejo Future Intelligence. - Vi ser det här som en mycket spännande investering i ett norrländskt företag med stor global, framtida potiential, säger Lena Fridlund Forsgren, Investment Manager på Almi Invest.

Partipolitisk diskussion om det nationella inkubatorprogrammet  - Socialdemokraterna vill lyfta innovation till högsta politiska nivå

2014-04-03 16:30 CEST Swedish Incubators & Science Parks Sveriges Innovationsriksdag fortsatte på onsdagen och förflyttade sig från Göteborgs universitet till Chalmers. Bland talarna fanns Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson, som sa att partiet vill lyfta Sveriges innovationsklimat till högsta politiska nivå. Hon betonade också vikten av långsiktiga villkor och finansiering för Sveriges inkubatorer och science parks.

EQC-koncernen växer kraftigt i Gävle

2014-04-03 13:48 CEST EQC Group Tillväxten i koncernen EQC Group fortsätter. Inte minst i Gävle där EQC Management och EQC Engineering idag har 47 medarbetare totalt. Inom en snar framtid kommer också EQC Mitt att finnas etablerade i Gävle

Infracontrol utsett till Årets Tillväxtföretag 2013

2014-04-02 10:54 CEST Infracontrol AB Infracontrol har utsetts till Årets Tillväxtföretag 2013 av Business Region Göteborg, som ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Infracontrol var ett av tre nominerade företag som valts ut bland de över 500 små- och medelstora företag som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Priset delades ut vid den årliga Inspirationsdagen.