Kontaktpersoner

Yvonne Stålnacke
Niklas Nordström
Therése Wikberg
Örjan Melin

Företagare Utan Gränser

Malin Åhman

2 happy hearts

Andrea Cyganik
Peter Wärme

Grexon Capital

Gusten Granström

Norrbotniabanan Norrbotniabanan AB 2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Ro-bertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbot-niabanan AB, för att: – ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform – tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet

Joanna Armstrong

KnackPunkten Har jobbat med Knackning EFT i 3 år. Utbildad till PAP- och EFT-knackningsterapeut 2010. Sedan 5 år även Psykologisk Andningspedagog.