Kontaktpersoner

Yvonne Stålnacke

Yvonne Stålnacke

2015-11-11 13:03 CET

Niklas Nordström

Niklas Nordström

2015-11-11 13:03 CET

Therése Wikberg

Therése Wikberg

2015-10-15 09:30 CEST

Örjan Melin

Örjan Melin

2015-06-27 11:51 CEST

Malin Åhman

Malin Åhman

2015-01-25 00:29 CET

Andrea Cyganik

Andrea Cyganik

2014-11-04 09:45 CET

Peter Wärme

Peter Wärme

2014-05-26 19:47 CEST

Gusten Granström

Gusten Granström

2014-03-17 06:00 CET

Norrbotniabanan AB 2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt ...

Joanna Armstrong

Joanna Armstrong

2013-01-23 11:53 CET

Har jobbat med Knackning EFT i 3 år. Utbildad till PAP- och EFT-knackningsterapeut 2010...

Birgitta Jysky

2012-03-14 20:06 CET