Pressmeddelanden

Skapar du värde för din kund?

2014-09-03 15:47 CEST ESBRI Många företag använder pris som främsta konkurrenskälla för att sälja tekniska attribut och andra svårbegripliga saker. Det finns smartare sätt att skapa värde för sina kunder, menar professor Per Kristensson, Karlstads universitet. 4 september föreläser han på ESBRIs Estrad i Stockholm, med utgångspunkt i forskning om kreativitet, innovation, konsumentbeteende och medskapade tjänster.

Sverige får starkt betyg men tappar placeringar i ranking av global konkurrenskraft – Sverige på 10:e plats i World Economic Forums globala ranking

2014-09-03 08:30 CEST Deloitte I Global Competitiveness Report 2014/15 gör World Economic Forum en genomlysning av var världens länder står i den fortsatt utmanande återhämtningen efter den stora finanskrisen.

Innovationer med stor spännvidd på Park Annual 11/9

2014-09-01 16:08 CEST Sahlgrenska Science Park Nytt hopp för patienter med njurcancer. Ny behandling mot ryggont. Ökad vårdkvalitet med simulator för interaktiv intubering. Benprotes med bra rörlighet "in action" samt motivationsapp för rörelseträning vid diabetes. Allt och mer därtill presenteras på Park Annual i Göteborg torsdagen den 11 september. Välkommen till årets innovationsevent med fokus på life science!

Lena Miranda tillträder som VD för Mjärdevi Science Park AB

2014-09-01 13:46 CEST Mjärdevi Science Park AB Den 1 september 2014 tillträder Mjärdevi Science Park ABs nya VD, Lena Miranda. Hon kommer närmast från Industrikompetens i Östergötland AB där hon arbetat som chef för affärsutveckling och marknadsföring. Dessförinnan har hon drivit företaget Skill Scandinavia under tio års tid.

M: Så vill vi bygga ut framtidens tunnelbana

2014-08-27 06:56 CEST Moderaterna i Stockholm Moderaterna i Stockholmsregionen har kommit överens om vad som blir våra ingångsvärden i en framtidens tunnelbaneutbyggnad i de kommande förhandlingarna inom ramen för regeringens initiativ, Sverigebygget. Idag presenterar vi dessa på SvD Brännpunkt och vår förhandlingsposition är att i de kommande förhandlingarna om Sverigebygget är Stockholmsbygget viktigast.

2014-08-26 10:02 CEST Panang Kommunikation AB Reklam- och kommunikationsbranschen i Dalarna och Sverige får nu i höst en ny aktör. GFD Webbyrå AB och Univox Marknadskommunikation AB från Falun skapar Panang Kommunikation AB, en kommunikationsbyrå med stora ambitioner.

Frontit tecknar ramavtal med Landstinget i Östergötland

2014-08-25 19:15 CEST Frontit Frontit tecknar ramavtal med Landstinget i Östergötland inom områdena projekt-, portföljstyrning och projektledning. Avtalet börjar gälla 1 sep 2014 och pågår som längst till och med 18 aug 2018. Frontit,är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom projektledning, förändringsledning och processeffektivisering, etablerade sig i Norrköping 2014.

2014-08-25 15:21 CEST Marknadsbolaget I dagarna, 28-29 augusti, fylls Ericsson Globe Arena i Stockholm med tusentals yrkesverksamma ingenjörer, ekonomer och personer verksamma inom IT/Data. East Sweden finns på plats för att visa upp karriärmöjligheter och fördelarna med att bo och leva i vår region.

#34: Kvinnors sämre arbetsvillkor bär tillväxt och välfärd

2014-08-22 13:51 CEST Feministiskt Perspektiv På grund av urholkningen av välfärden kommer inkomstgapet mellan män och kvinnor fortsätta öka innan satsningar av det slag som Vänsterpartiet föreslår kan få genomslag. Detta enligt den expertpanel som kommenterade Vänsterpartiet Storstockholms omställningsplan för ett jämställt län, som presenterades igår. Mer om hur tillväxt och välfärd bygger på sämre villkor för kvinnor i nya numret.

2014-08-21 13:46 CEST Serendipity Innovations AB Astma- och Allergiförbundet är en patientorganisation som arbetar för att öka kunskapen om astma och allergi genom att sprida information, skapa opinion och bidra till forskning. Samarbetet med Swecure bygger på ett gemensamt intresse, att förebygga utvecklingen av allergier hos barn.