Pressmeddelanden

2015-08-17 15:26 CEST Umeå kommun Folkmängden i Umeå ökade under första halvåret i år med 119 personer. Det är den största ökningen för första halvåret sedan 1995, och faktiskt första gången sedan dess som nettot är positivt.

Verkstadsindustrin i Skåne tror på ökad omsättning 2015

2015-08-12 16:03 CEST Publikator Branschstatistik AB

2015-08-12 07:30 CEST Grant Thornton En ny undersökning från Grant Thornton visar att fler svenska företag vill växa genom förvärv. • 28 procent av de svenska företagen ser förvärv som en strategi att växa, vilket är en ökning med tio procentenheter från 2012. • Vart fjärde företag (26%) har tagit ställning till 1-3 förvärv under de senaste tolv månaderna. • Fler tror på köpare från samma bransch vid ett eventuellt ägarbyte.

2015-08-06 10:00 CEST SVCA Se filmer här om ekosystemet för tillväxt, affärsänglar, nyindustrialisering, delningsekonomin.

2015-08-01 10:00 CEST SVCA SVCA tillstyrker föreliggande utkast till lagrådsremiss. SVCA förutsätter dock att regeringen återkommer i ämnet när OECD:s arbete med BEPS skickas på remiss till remissinstanserna.

Två positiva exits och fortsatta nyinvesteringar

2015-07-17 09:27 CEST Inlandsinnovation AB Kvartal två 2015 är för Inlandsinnovation ett produktivt kvartal med två positiva exits samtidigt som investeringstempot består. Inlandsinnovations delårsrapport, kvartal 2 och halvåret 2015 finns nu tillgänglig på www.inlandsinnovation.se

2015-07-04 13:06 CEST Öresundskomiteen I 20 år har Stockholmsregionen haft nästan dubbelt så hög tillväxt som Köpenhamnsregionen. Tillväxtgapet beror bland annat på att Stockholm haft högre produktivitet inom till exempel IT och telekom, högre sysselsättningstillväxt, och en högre befolkningstillväxt, samt på nedgången i danska bostadspriser. Detta framgår i en ekonomisk tillväxtanalys som Öresundskomiteen publicerar idag.

Skellefteåföretaget EnviBAT nyanställer och satsar på tillväxt i Norden, Kina och Indien

2015-07-01 08:30 CEST Inlandsinnovation AB Statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation investerar tillsammans med Ackra Invest totalt 20 miljoner kronor i miljöteknikföretaget EnviBAT AB. Investeringen medför att företaget nyanställer och expanderar.

Inlandsinnovation säljer Enycon

2015-06-30 14:31 CEST Inlandsinnovation AB Det nordiska energibolaget Adven förvärvar Umeåbaserade Enycon där Inlandsinnovation är delägare. Med investeringen stärker Adven sin närvaro på den svenska marknaden och Inlandsinnovation gör sin tredje positiva exit efter två års ägande.

Incomingturismen växer med 4,2 procent

2015-06-30 14:30 CEST Tyska Turistbyrån AB Enligt färska siffror från Statistisches Bundesamt registrerade Tyskland knappt 20 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med tio bäddar eller fler samt på campingplatser under perioden januari till april 2015. Det är 800 000 övernattningar fler än under samma period föregående år och motsvarar en ökning med 4,2 procent.