Pressmeddelanden

2015-02-19 18:03 CET Företagarna Stockholms stad Catharina Tavakolinia årets företagare Stockholms stad 2015: ”Vår drivkraft är att förnya äldrevården” Catharina Tavakolinia driver Kavat Vård som vågar satsa på egen nisch inom äldrevård, genom sitt arbete utmanar hon konservativa idéer om hur äldrevården ska bedrivas, har fått ta emot priset som Årets företagare i Stockholms stad 2015.

2015-02-19 13:18 CET Umeå kommun De officiella befolkningsuppgifterna visar att Umeå hade 119 613 invånare vid årsskiftet. Ökningen under 2014 var 1 264 personer.

Kalmar rekordökade under 2014

2015-02-19 11:11 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun fick under 2014 hela 789 nya invånare. En rekordökning! Inte sedan 1970 (783 personer) har vi växt med så många nya kalmarbor. Det visar helt nya siffor från SCB. – Fantastiskt! Oerhört positivt och viktigt för oss och regionen. Vi ser att våra satsningar på bland annat bostäder och bredden av evenemang verkligen ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

2015-02-19 09:02 CET Serendipity Innovations AB Styrelsen för Serendipity Innovations AB (publ) (”Serendipity” eller ”Bolaget”) har, med anledning av starkt intresse för Bolagets emission av preferensaktier, beslutat att utöka Erbjudandet till att omfatta högst 1 750 000 preferensaktier, motsvarande 175 Mkr. Teckningskursen samt övriga villkor i Erbjudandet är oförändrade.

Timbro rekryterar chefsekonom från Finansdepartementet

2015-02-18 10:15 CET Timbro Jesper Ahlgren, tidigare politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, blir chefsekonom på Timbro.

OnePartnerGroup expanderar med två nya kontor i Östergötland

2015-02-17 17:08 CET OnePartnerGroup Som ett led i en lyckad etablering under 2014 i Östergötland utökar nu OnePartnerGroup verksamheten genom etablering av två nya kontor i Motala och Norrköping.

2015-02-17 06:00 CET Inlandsinnovation AB I Gävleborgs län finns omkring 27 000 företag, två tredjedelar av dem säger sig vilja växa. Inlandsinnovation har miljoner att investera i tillväxtföretag men få företag från länet har visat intresse för riskkapital.

Statsminister Stefan Löfven till Sveriges Innovationsriksdag 2015

2015-02-13 13:42 CET Swedish Incubators & Science Parks - SISP Sveriges Innovationsriksdag välkomnar statsminister Stefan Löfven (S) till 2015 års kongress i Västerås den 21 april. Inför hundratals företrädare för Sveriges regionala och nationella innovationssystem håller statsministern ett öppningsanförande om Sveriges nya innovationspolitik.

Indexator Rototilt Systems satsar  för framtiden med strategisk IT-chef och organisationsförstärkningar

2015-02-12 07:15 CET Rototilt Group AB För att hantera företagets fortsatta expansion och växande marknadsandelar förstärker Indexator Rototilt Systems nu avdelningarna IS/IT, ekonomi och HR. – Eftersom välutvecklade IT- och administrativa stöd är grundstenar i en effektiv affärsverksamhet är det självklart för oss att ta höjd inför företagets kommande expansion, säger Rickard Lundström CFO, Indexator Rototilt Systems.

2015-02-11 17:27 CET Serendipity Innovations AB Prospekt avseende Serendipity Innovations AB:s (publ) nyemission av preferensaktier (”Erbjudandet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdip.se.