Pressmeddelanden

Utlandsfödda ökar svensk konkurrenskraft

2014-05-14 09:46 CEST ESBRI Att anställa personer med utländsk bakgrund är ett bra sätt för företag att bli mer konkurrenskraftiga. Utlandsfödda kan uppmuntra till handel mellan sina födelseländer och nuvarande hemländer. Det visar forskarna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk. Välkommen på föreläsning om utlandsföddas betydelse för internationalisering.14 maj, 15.00-17.00 i Stockholm. www.esbri.se/nastaforelasning

2014-05-13 13:50 CEST Åkroken Business Incubator I slutet på maj startar Åkroken Business Incubator upp en ny omgång av det populära affärsutvecklingsprogrammet Business Start. Denna gång på Technichus i Härnösand. – Technichus har ett regionalt uppdrag att utveckla entreprenörskap och vi ser Business Start som ett värdefullt verktyg i det arbetet, säger Lina Dahlbom, verksamhetschef på Technichus.

2014-05-12 13:59 CEST Umeå kommun En låg utflyttning gjorde att Umeås befolkning ökade med hela 406 personer under det första kvartalet 2014. Den sista mars hade kommunen 118 755 invånare.

2014-05-07 11:07 CEST Piteå kommun Det finns många små- och medelstora företag i Piteå kommun som har förslag, idéer och innovationer där Luleå tekniska universitets resurser skulle kunna bidra till en utveckling av verksamheten. Universitet har därför inlett ett samarbete med kommunens näringslivskontakt.

2014-05-07 08:21 CEST Chalmers Innovation Under våren har 15 team genomgått Chalmers Innovation Startup Camp, och den 20/5 presenterar de sig på Demo Day, i år kombinerat med Stena Innovationsdag. Vinnarteamet får en resa till Silicon Valley, där de får träffa investerare och framgångsrika entreprenörer. Dessutom föreläser Caroline Krensler, utsedd till 2013 års entreprenör och Roberto Bonanzinga, investment partner i Balderton Capital.

STING Day-rekord: 200 miljarder kronor i samma rum när investerare möter innovatörer 8 maj

2014-05-06 08:30 CEST STING (Stockholm Innovation & Growth) På torsdag kommer 130 investerare från 11 länder till Stockholm och STING Day för att möta 70 av Sveriges hetaste startups inom teknologisektorn just nu. Syftet är att bidra till tillväxten av nya framgångsrika svenska företag och stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft på världsmarknaden.

2014-05-02 11:10 CEST Åkroken Business Incubator Silicon Valley fungerar som ett av världens främsta bevis på att ett mångkulturellt samhälle också är ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. Vi vill att regeringen överväger ett införande av entreprenörsvisum så att talangfulla individer från hela världen kan få möjlighet att under en begränsad tid få uppehållstillstånd för att starta och utveckla företag i Sverige.

2014-05-02 08:53 CEST Umeå kommun Det lokala näringslivet ger Umeå Näringslivsservice ännu bättre betyg än tidigare år, visar 2013 års mätning. Även företagsklimatet och kommunen som helhet får höjda betyg.

TRAVEAS AB (publ) - Delårsrapport januari till mars 2014

2014-04-23 09:23 CEST Traveas AB ”Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars” Sammanfattning Delårsrapport januari-mars 2014 (jämförande tal från 2013 inom parantes) - Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr), tillväxt: 120 % - Rörelseresultat, EBITDA: 610 tkr (-83 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 406 tkr (-211 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: 0,02 kr (-0,01 kr)

2014-04-22 07:15 CEST Västerås Science Park AB I dagarna har Västeråsföretaget Tau Beräkning AB gjort en uppseendeväckande affär. ABB Indien kontaktade företaget för en order gällande jordbävningsberäkningar till ett ställverk i en koppargruva i Chile.