Pressmeddelanden

2014-05-15 14:23 CEST Scandinavian biopharma 2013 blev ännu ett bra år med fortsatt kraftig tillväxt för Scandinavian Biopharma. Omsättningstillväxten landade på 78% under 2013 då intäkterna för gruppen ökade från 16,5 MSEK 2012 till 29,4 MSEK 2013. Distributionsverksamheten var koncernens tillväxtmotor under 2013 och svarade för hela 24 MSEK i omsättning vilket motsvarar 71% i tillväxt jämfört med året innan.

2014-05-15 10:58 CEST Lundalogik AB Lundalogik nyanställer 20 personer direkt från universitetet. Innan sommaren ska företaget växa från 115 till 135 anställda. De flesta kommer att starta en traineetjänst där de får lära känna företaget och sin nya tjänst under ett år. Nu är Lundalogik en av de tio största arbetsgivarna inom IT i Lund. Företaget utmärker sig genom att nästan all personal anställs direkt från universitetet.

Pressinbjudan: Skåne - Sveriges nya tillväxtregion?

2014-05-15 07:00 CEST Veidekke i Sverige Fredagen den 16 maj anordnar Veidekke ett spännande seminarium i Lund. Seminariet kommer handla om att det efter en svag bostadsmarknad nu finns tecken på en vändning som talar för att Skåne kan ta täten i den nationella uppgången. Vi hälsar er hjärtligt välkomna att delta.

2014-05-14 16:10 CEST Företagarna Västra Götaland Socialdemokraterna i Göteborg presenterade igår sitt budgetförslag med bland annat ökade anslag för välfärden om 370 Mkr. Åtgärder som lyfts fram särskilt är jämställda löner, nya skolor och dagis, äldreboende för missbrukare, fattiga EU-immigranter och det västsvenska paketet. Företagarna kommenterar budgetförslaget som innehåller få satsningar på de som skapar jobben och välfärden.

Utlandsfödda ökar svensk konkurrenskraft

2014-05-14 09:46 CEST ESBRI Att anställa personer med utländsk bakgrund är ett bra sätt för företag att bli mer konkurrenskraftiga. Utlandsfödda kan uppmuntra till handel mellan sina födelseländer och nuvarande hemländer. Det visar forskarna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk. Välkommen på föreläsning om utlandsföddas betydelse för internationalisering.14 maj, 15.00-17.00 i Stockholm. www.esbri.se/nastaforelasning

2014-05-13 13:50 CEST Åkroken Business Incubator I slutet på maj startar Åkroken Business Incubator upp en ny omgång av det populära affärsutvecklingsprogrammet Business Start. Denna gång på Technichus i Härnösand. – Technichus har ett regionalt uppdrag att utveckla entreprenörskap och vi ser Business Start som ett värdefullt verktyg i det arbetet, säger Lina Dahlbom, verksamhetschef på Technichus.

2014-05-12 13:59 CEST Umeå kommun En låg utflyttning gjorde att Umeås befolkning ökade med hela 406 personer under det första kvartalet 2014. Den sista mars hade kommunen 118 755 invånare.

2014-05-07 11:07 CEST Piteå kommun Det finns många små- och medelstora företag i Piteå kommun som har förslag, idéer och innovationer där Luleå tekniska universitets resurser skulle kunna bidra till en utveckling av verksamheten. Universitet har därför inlett ett samarbete med kommunens näringslivskontakt.

2014-05-07 08:21 CEST Chalmers Innovation Under våren har 15 team genomgått Chalmers Innovation Startup Camp, och den 20/5 presenterar de sig på Demo Day, i år kombinerat med Stena Innovationsdag. Vinnarteamet får en resa till Silicon Valley, där de får träffa investerare och framgångsrika entreprenörer. Dessutom föreläser Caroline Krensler, utsedd till 2013 års entreprenör och Roberto Bonanzinga, investment partner i Balderton Capital.

STING Day-rekord: 200 miljarder kronor i samma rum när investerare möter innovatörer 8 maj

2014-05-06 08:30 CEST STING (Stockholm Innovation & Growth) På torsdag kommer 130 investerare från 11 länder till Stockholm och STING Day för att möta 70 av Sveriges hetaste startups inom teknologisektorn just nu. Syftet är att bidra till tillväxten av nya framgångsrika svenska företag och stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft på världsmarknaden.