Pressmeddelanden

2014-05-02 08:53 CEST Umeå kommun Det lokala näringslivet ger Umeå Näringslivsservice ännu bättre betyg än tidigare år, visar 2013 års mätning. Även företagsklimatet och kommunen som helhet får höjda betyg.

TRAVEAS AB (publ) - Delårsrapport januari till mars 2014

2014-04-23 09:23 CEST Traveas AB ”Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars” Sammanfattning Delårsrapport januari-mars 2014 (jämförande tal från 2013 inom parantes) - Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr), tillväxt: 120 % - Rörelseresultat, EBITDA: 610 tkr (-83 tkr) - Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 406 tkr (-211 tkr) - Resultat per aktie efter utspädning: 0,02 kr (-0,01 kr)

2014-04-22 07:15 CEST Västerås Science Park AB I dagarna har Västeråsföretaget Tau Beräkning AB gjort en uppseendeväckande affär. ABB Indien kontaktade företaget för en order gällande jordbävningsberäkningar till ett ställverk i en koppargruva i Chile.

Efter rekordåret 2012: Wonderville fortsätter att öka

2014-04-15 10:35 CEST WONDERVILLE Reklambyrån Wonderville fortsätter att öka. Rekordresultatet från 2012 slår de, men 2013 beskrivs som ett mellanår där omsättningen ökade med nästan tio procent trots att fokus legat på kvalitetssäkring och stabilisering av verksamheten.

Unga till Media Evolution för att prata om framtidens arbetsplatser

2014-04-10 09:00 CEST Media Evolution Idag kommer ett trettiotal gymnasister från bland annat Malmö Borgarskola för ett möte med Media Evolution och fackförbundet Unionen för att samtala om framtidens arbetsplats.

EU stärker svensk handel och tillväxt

2014-04-10 08:30 CEST Ratio Forskningsinstitutet Ratio har i en ny forskningsstudie "Sverige och EU: Handel och tillväxt" funnit att Sveriges varuhandel med EU idag är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan medlemskap och handelsavtal. Varuhandeln har ökat med 85-95 %, som en direkt följd av EU och ökad öppenhet. Effekterna på tjänstehandeln är cirka hälften så stor. Effekterna på tillväxt (BNP) är 3-20 %.

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

2014-04-09 10:00 CEST Airport City Stockholm PwC har på uppdrag av Airport City Stockholm beräknat vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi samt vad effekterna för svensk ekonomi blir om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till år 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till många nya jobb.

Miljardförlust när Norrbotniabanan inte realiseras

2014-04-08 12:03 CEST Norrbotniabanan Inga pengar finns avsatta för Norrbotniabanan i den Nationella transportplanen som presenterades idag. – Illa, mycket illa säger Peter Roslund, ordförande i Norrbotniabanegruppen. Hur har regeringen tänkt hantera den trafikinfarkt som hotar samt klara transporterna och kompetensförsörjningen i norr? Vi är väldigt oroliga, säger Roslund.

Private Equity 2014

2014-04-08 07:03 CEST SVCA I dag genomförs Private Equity-sektorns stora heldagskonferens Konferensen hålls på Stockholm Waterfront Congress moderator Niklas Ekdal. Nytt i är att SVCA delar ut priset för årets mest samhällsnyttiga investering. Bla paneldebatt m. ekonomisk-politiska talespersoner från riksdagspartierna samt M och S gruppledare Anna Kinberg Batra och Mikael Damberg, moderator Maria Ludvigsson, SvD.

2014-04-07 10:51 CEST Åkroken Business Incubator Almi Invest (tidigare Innovationsbron) har förvärvat 25 procent i Sundsvallsföretaget Calejo Future Intelligence. - Vi ser det här som en mycket spännande investering i ett norrländskt företag med stor global, framtida potiential, säger Lena Fridlund Forsgren, Investment Manager på Almi Invest.