Pressmeddelanden

Cygate fortsätter växa i Norrland

2014-03-10 09:54 CET Cygate AB Cygate går vidare med att öka sin närvaro i Norrland och bildar en ny region med bas i Sundsvall. Dit har Kåre Nordström rekryterats som regionchef.

Bisnode förvärvar innovativt analysföretag

2014-03-07 09:00 CET Bisnode Bisnode förvärvar Grufman Reje, ett av Sveriges vassaste analysföretag specialiserat på näringslivsanalyser. Grufman Reje använder analysmetoder som bland annat synliggör effektivitet och konkurrenskraft. Genom förvärvet stärker Bisnode sin analytiska förmåga samt breddar sitt erbjudande med strategisk rådgivning för aggregerade näringslivsstudier med hög träffsäkerhet.

Medskapande som motor i innovation - Media Evolution lyfts upp som europeiskt exempel för hur innovation möjliggörs.

2014-03-07 09:00 CET Media Evolution Med mångårig erfarenhet och kunskap i hur man kollaborativt möjliggör innovativa resultat – att det är i mötet mellan olika perspektiv och kompetenser som framtidens lösningar utvecklas bidrar nu Media Evolution med en viktig pusselbit till utvecklingen av den kreativa sektorn i Europa. Boken "Creative Sprint – A collaborative view on challenges and opportunites in the creative sector" släpps 7/3.

2014-03-06 09:14 CET Region Värmland För tredje gången arrangerar Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland, Gen(i)us – en jämställdhetskonferens med syfte att synliggöra vikten av jämställdhet för att öka Värmlands attraktivitet och underlätta länets framtida kompetensförsörjning. Dagen arrangeras 13 maj i Hörsalen på Värmlands Museum och gästas av åtta olika föreläsare.

Stark tillväxt 2013 i Airport City Stockholm – fyra miljarder i investeringar, över 1 000 nya arbetstillfällen

2014-03-05 09:30 CET Airport City Stockholm 2013 var ett framgångsrikt år för Airport City Stockholm, flygplatsstaden som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport. Ett stort antal investeringar motsvarande drygt fyra miljarder kronor har gjorts i området under året, vilket medfört över 1000 arbetstillfällen. Utvecklingen visar att Airport City Stockholm befäster sin ställning som en attraktiv och lättillgänglig knutpunkt för tillväxt.

Pressinbjudan: Guldhus  för samverkan kring framtidens stad

2014-03-03 11:00 CET Johanneberg Science Park Nu växer en helt ny mötesplats för kreativa samarbeten fram på Chalmers. Den miljön som nu skapas ger nya företag och ny värdefull forskning möjlighet att växa fram inom ramen för Johanneberg Science Park, och gör att fler företag finner goda skäl till att etablera sig just i Göteborg.

Frustration över regeringens nej till EU-medel

2014-02-27 16:49 CET Norrbotniabanan Vid regeringens sammanträde på torsdagen, dit Norrbotniabanan AB lämnat in en ansökan för tredje gången om att ansöka medel ur budgeten för TEN-T beslöt regeringen att inte ställa sig bakom ansökan som därmed inte kan skickas in till EU. Det handlar om planeringspengar för Norrbotniabanans första 10 kilometerar mellan Umeå-Dåva. Denna sträcka skulle flytta 10 000 lastbilar per år från väg till jvg

Baraspara expanderar till Finland

2014-02-24 11:17 CET Baraspara Baraspara erbjuder sina medlemmar förvaltningstjänster inom el, försäkring och pension. Nu tas steget över till den finska marknaden genom att erbjuda en förvaltningstjänst av elavtal.

Episurf Medical ansöker om notering på Nasdaq OMX Stockholm

2014-02-24 08:35 CET Serendipity Innovations AB Episurf Medical har lämnat in ansökan om notering av bolagets B-aktie på Nasdaq OMX Stockholm. Planerad notering är under andra kvartalet 2014. Bolaget har utsett Pareto Securities och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare.

Stor folkökning 2013 i Linköping och regionen

2014-02-19 11:31 CET Linköpings kommun Folkmängden ökade med 4 064 personer i Östergötlands län under 2013. Det var 1 355 personer fler än 2012 och den största ökningen av länets befolkning under ett enskilt år sedan 1994. Folkmängden ökade mest i länets två största kommuner. Till sist blev ökningen 1 681 personer i Linköping och 1 625 personer i Norrköping. En skillnad på 56 personer till Linköpings fördel.