Pressmeddelanden

2013-12-11 13:20 CET Chalmers Innovation

2013-12-11 13:18 CET Chalmers Innovation

Serendipitys VD i panelsamtal om global migration, utveckling och entreprenörskap

2013-12-11 12:07 CET Serendipity Innovations AB Saeid Esmaeilzadeh är en av deltagarna vid dagens ”Global Forum on Migration and Development”-seminarium som äger rum på Rosenbad i Stockholm.

2013-12-11 07:00 CET Johanneberg Science Park Små och medelstora företag (SME) kopplade till Johanneberg Science Park kommer i fortsättningen att få enklare tillgång till kompetens inom immaterialrättsområdet; Johanneberg Science Park och immaterialrättsföretaget Zacco har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete.

2013-12-10 15:01 CET Chalmers Innovation

Entreprenörskap och psykisk ohälsa

2013-12-09 06:00 CET ESBRI Det finns gott om berättelser om kreativa genier som inte faller inom ramarna för vad som betraktas som ”normalt”. Steve Jobs är ett exempel. Under Estradföreläsningen 9/12 presenteras ny och spännande forskning inom ett område som hittills varit relativt outforskat, nämligen entreprenörskap och psykisk ohälsa. Föreläsare är professor Johan Wiklund, Syracuse University.

Tre Serendipity-medarbetare bland årets supertalanger

2013-12-05 15:17 CET Serendipity Innovations AB I dag släppte Veckans Affärer listan över Sveriges främsta supertalanger 2013. Serendipity, som genom åren satsat på att anställa unga entreprenörer till nyckelpositioner inom sina portföljbolag, erhöll tre av 101 platser.

2013-12-05 09:00 CET WSP WSP Sverige AB har förvärvat ECS AB i Sundsvall. Företaget som grundades 1985 är verksamma inom projektering och framtagning/utvärdering av tekniska systemlösningar för ventilations-, värme- och kylanläggningar samt handläggning av VVS-frågor.

Inlandsinnovation investerar i skogsteknikgruppen Cranab

2013-12-02 15:20 CET Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar ägarkapital i skogsteknikföretaget Cranab som växer och blir en ny koncern med utbud inom hela kedjan från markberedning till slutavverkning.

Inkubatorer och science parks bland nyckelfaktorerna för Sveriges framtida innovationskraft

2013-12-02 13:42 CET Swedish Incubators & Science Parks Inkubatorer och science parks är nyckelfaktorer för Sveriges framtida innovationskraft. Det konstaterades under IVAs slutseminarium för den omfattande processen ”Innovationskraft Sverige” som offentliggjordes förra veckan. De svenska inkubatorernas förmåga att stimulera snabbväxande företag bedöms som avgörande och science parks blir allt viktigare för regional utveckling.