Pressmeddelanden

2014-12-11 10:53 CET Umeå kommun ​En ny undersökning som gjorts på uppdrag av Umeå kommun och InfoTech Umeå visar att det finns behov av över 1 000 nya tjänster i Umeå den närmaste tiden. Framförallt handlar det om programmerare och utvecklare till stadens snabbt växande IKT-bransch.

Hostingbolag ingår samarbete för att främja framtidens digitala tjänster

2014-12-10 09:34 CET City Network Hosting AB ​City Network och Ballou Hosting Intelligence ingår samarbete för att gemensamt främja morgondagens digitala tjänster. De bägge hostingbolagen, som båda har sitt säte i Karlskrona, har tagit ett strategiskt beslut om ett utbyte av tjänster för att därigenom på ett affärsmässigt sätt kunna dra fördel av varandras styrkor och möta framtidens kapacitetsbehov.

2014-12-10 07:40 CET Almis mediarum Det blev en jämn kamp i år att bli Blekinges mest snabbväxande företag på Almis Tillväxtliga. Med bara några procentenheter blev Jämjöföretaget TNT Karlskrona det företag i länet som ökade sin omsättning mest i procent räknat. Ökningen uppgick till hela 251 %

​Tysklands incoming steg med över 5 procent under årets tredje kvartal

2014-12-08 13:10 CET Tyska Turistbyrån AB Under perioden januari till september månad steg antalet utländska övernattningar till 58,8 miljoner. Enligt aktuella siffror från Statistisches Bundesamt motsvarar det 2,9 miljoner fler övernattningar på logianläggningar med tio eller fler bäddar jämfört med samma period året innan. Ökningen innebär en tillväxt på 5,1 procent.

Tillväxt hot mot tillväxtföretag

2014-12-05 10:58 CET ESBRI Tillväxt har blivit ett mantra, något som nästan alla företag strävar efter. Att växa, helst snabbt och kraftigt, ses i dag som det främsta framgångsmåttet. Paradoxalt nog är just tillväxten alla tillväxtföretags största hot. Det menar i alla fall professor Malin Brännback. Välkommen på en föreläsning med henne måndag 8 december i Stockholm. Mer på www.esbri.se

Allsvensk fotbollsstjärna vann entreprenörsresa till Silicon Valley

2014-12-04 18:07 CET Chalmers Innovation ​Företagsinkubatorn Chalmers Innovation har utsett Marlene Sjöberg, professionell fotbollsspelare i landslaget och Kopparbergs/Göteborg FC, till vinnare av höstens Startup Camp. Under tio veckor har hon utvecklat sin idé RaceONE, en app där du i realtid kan följa vänner som tävlar i olika typer av lopp som inte är på elitnivå, och vinner nu en entreprenörsresa till Silicon Valley.

2014-12-04 15:44 CET Umeå kommun ​Sysselsättningen i Umeå ökade med 1 110 personer under 2013. Det motsvarar en ökning med 1,8 procent från året innan, vilket var dubbelt så mycket som i riket i stort (0,9 procent).

2014-12-04 09:50 CET SVCA Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, föreslås av valberedningen som ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) vid årsmötet i april 2015. Uppdraget innebär att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp till att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande svenska företag.

Uppsats om born globals tog priset

2014-12-02 14:55 CET ESBRI Hur ser stödstrukturen ut för småföretag som vill bli internationella snabbt? Och matchar stöden de behov som born global-företagen upplever? Frågorna intresserar Paulina Olsson och Jacob Sundquist som skrivit sin kandidatuppsats på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Nu står de som segrare i Nytt&Nyttigt, ESBRIs och VINNOVAs uppsatstävling där bidrag från 18 av Sveriges lärosäten deltog.

Debattartikel: De nya högskolorna bakom kraftigt ökad tillväxt

2014-12-02 12:01 CET Högskolan Väst Högutbildade har stått för hälften av den ekonomiska utvecklingen i Sverige 2001 – 2010. Detta visar en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum. Tillväxten i Sverige beror till stor del på att nya universitet och högskolor etablerats i olika regioner runt om i landet, och det är dags att den nya regeringen förstärker deras roll och bekräftar deras betydelse.