Pressmeddelanden

Teknik slår politik - seminarium 4 oktober

Teknik slår politik - seminarium 4 oktober

2013-09-24 11:03 CEST
På trettio år har Sverige förändrats radikalt. Nya idéer, ny teknik och institutionella...

Anders Ferbe om kompetensförsörjning, lönebildning och tillväxt

2013-04-16 09:06 CEST
En avgörande förutsättning för ökat entreprenörskap, fler jobb, växande företag och stä...

En power law identifierar supergasellernas förekomst

En power law identifierar supergasellernas förekomst

2013-03-07 09:40 CET
Idag läggs en ny avhandling fram vid KTH om snabbväxande företags betydelse för tillväx...

Social kompetens viktigast för snabbväxarna

Social kompetens viktigast för snabbväxarna

2013-02-05 08:30 CET
Snabbväxarna har en avgörande betydelse för nettotillväxten av nya jobb i Sverige – de ...

Kapitalism och rättvisa

2012-09-25 09:01 CEST
Tillväxt och rationella beslut i dagens turbulenta värld förutsätter insikter bortom kv...

"Matchning" inte problemet

2012-07-01 23:00 CEST
Forskningsinstitutet Ratio konstaterar i en nypublicerad studie att det inte i första h...

Från offentlig förvaltning till entreprenörskap

2012-03-28 16:11 CEST
Sveriges välfärdsentreprenörer har förutsättningar att ta ledningen på en marknad som p...

Gaseller bryter utanförskap

2012-02-01 10:00 CET
Ny forskning från Ratio tyder på att de snabbväxande företagen, de sk gasellerna, i stö...

Ny rapport om snabbväxarnas dynamik

2012-01-09 11:41 CET
Det företag som är snabbväxare i en viss given tidpunkt är med största sannolikhet inte...

Patrik Tingvall ny medarbetare vid Ratio

2011-10-19 10:07 CEST
Patrik Tingvall är ny medarbetare vid forskningsinstitutet Ratio från 1 oktober. Patrik...