Pressmeddelanden

Konsten att mäta livskvalitet

2012-05-02 12:01 CEST Linköpings universitet (LiU) Diabetesretinopati är en komplikation i ögats näthinna som börjar med suddiga fläckar i synfältet. Den påverkar livskvaliteten och drar med sig stora kostnader för samhället. Men olika mätmetoder kan ge skilda resultat och därigenom påverka beslut om en behandling ska implementeras i sjukvården eller inte, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.