Nyheter

2013-09-18 10:27 CEST Axtech AB redKnows elektronisk körjournal finns med på Bilpark Live i Ring Knutstorp den 20-21 september. Körjournalen bygger på Axtechs fleet managementteknik och är en enkel, prisvärd svensk körjournal som underlättar för alla som behöver bokföra sina körningar. Nu även med ett mobilanpassat gränssnitt som fungerar i alla androider, iPhones och surfplattor.

2012-07-05 17:14 CEST Ctrack Sverige AB Syftet med avtalet är att i samverkan informera och utbilda GBF:s medlemsföretag i körjournalshantering, skatteregler och GPS-positionering.

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

2011-06-23 09:37 CEST KGK Riksdagen har nu beslutat att alkolås inte längre ska höja förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmånen. Syftet med undantaget är att öka acceptansen och användningen av alkolås. Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången vid 2012 års taxering.